16. 6. 2023

Na ulici Severní začala výstavba nového chodníku, který bude mít pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti chodců. Bude se jednat o 400 metrů nového chodníku, z toho 300 metrů chodníku stávajícího a vybudování 100 metrů chodníku nového až po ulici Francouzskou. Dále bude nainstalováno 14 pouličních lamp, které zde aktuálně zcela chybí. Důvod výstavby je ten, že původní chodník je v havarijním stavu také z důvodu, že vznikl zhruba v době výstavby sídliště Sever. Bylo potřeba navýšit částku v rozpočtu města a nyní cena výstavby činí přibližně 7 milionů korun, proto se také realizace stavby posunula z loňského roku. Hotovo by mělo být koncem letních prázdnin. Jako další rekonstrukce byla v pondělí 12. června zahájena oprava mostu na ulici Hřbitovní. Důvodů opravy je hned několik, nefunkční hydroizolace mostu, nevyhovující stav mostních říms, desky, závěrných zídek i zábradlí. Spodní stavba bude zachována a opravena, stávající vrchní část a nosná konstrukce budou odstraněny a nahrazeny novými. Ocelové zábradlí bude také odstraněno. Práce mají být hotovy nejpozději v závěru listopadu a doprava v místě stavby bude řešena kyvadlově a bude ji řídit semafor.

 

V rámci projektu Aktivní senior se uskutečnil Cyklistický zájezd – Slezská magistrála. Odjezd byl ráno v 7:30 z parkoviště u hotelu TATRA Kopřivnice. Organizaci měla na starost Pavla Žáčková. Na účastníky čekala 50 km trasa z Krnova do Hlučína zcela rovinatou přírodou s možností návštěvy kulturních památek v nejbližším okolí. Cyklozájezdu se zúčastnilo 44 seniorů.

 

Městská knihovna v kulturním domě od 5. června přešla na letní provoz. Půjčovna a čítárna v kulturním domě bude až do 31. srpna otevřena v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 7:30 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 17 hodin. Na 7. července si návštěvu knihovny neplánujte, jelikož bude zavřeno. Na pobočce Sever v centru Pětka se na letní režim přechází od 3. července. Otevřeno bude pouze v pondělí od 8 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 17 hodin. Obě knihovny budou uzavřeny v období od 24. července do 6 srpna.

 

Moravskoslezský kraj finančně podpoří výstavbu návštěvnického zázemí na parkovišti v Trojanovicích. Nový objekt vyroste u nedávno vybudovaného záchytného parkoviště v Trojanovicích-Lomné. Turisté budou mít k dispozici infopoint i veřejné toalety.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice