20. 10. 2014

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 23. října od 7:30 – 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie na ulici Obránců míru č.p. 704 – 707.

 

 

Ve dnech od 20. do 31. října 2014 budou v Kopřivnici a místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice probíhat akustické zkoušky nově instalovaného bezdrátového rozhlasu. Součástí zkoušek budou spuštění namluveného hlášení a živé hlášení z vysílacího pracoviště v Kopřivnici. Prosíme občany Kopřivnice a místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice o případnou shovívavost v době testování a akustických zkoušek. V případě dotazů či připomínek k probíhajícím zkouškám prosím kontaktujte p. Dušana Bartošáka na telefonním čísle 732 357 073 nebo pana Radka Harabiše na telefonním čísle 736 614 204.

 

 

V rámci rekonstrukce tepelných sítí města došlo k vypuštění topných systémů v objektech odběratelů. Společnost Teplo Kopřivnice žádá odběratele o spolupráci při zajištění jejich plného provozu – pro správnou funkci je potřeba odvzdušnit radiátory všech nájemců, tzn. otevřít ventily na maximum. Odvzdušnění soustavy je nejúčinnější v době odstávky systému, tedy ideálně v odpoledních hodinách při venkovních teplotách nad 15°C. Případné nedostaky systému hlaste prosím přímo zástupcům zhotovitele Hochtief CZ: Ing. Petr Szotkowski +420 733 165 326 petr.szotkowski(zavináč)hochtief.cz a Ing. Michal Lochman +420 725 404 464.

 

 

Starosta by měl být zvolen 6. listopadu. Ve dnech 10. a 11. října volili Kopřivničané své zastupitele, kteří budou spravovat město po následující čtyřleté volební období. Zastupitelský slib přednesou zvolení kandidáti na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které je předběžně naplánováno na čtvrtek 6. listopadu. Na tomto zasedání by se mělo rovněž rozhodnout, kdo usedne v radě a vedení města. Ovšem v tuto chvíli není ještě zcela jisté, zda budeme další vedení města již počátkem listopadu znát, protože politické hnutí Ano uvažuje o napadnutí výsledku voleb a přepočítání hlasů.

 

 

Garáže pro hromadné parkování, sklady, provozovny služeb nebo prodejny různého sortimentu zboží by mohly vzniknout v nevyužívaných výměníkových stanicích ve městě. Kopřivnická radnice totiž začíná řešit, jaká má být budoucnost třiadvaceti bývalých výměníků rozesetých po městě. Jako jedno z možných využití bývalých výměníků se nabízí zřízení hromadných garáží. Po odstranění technologie by ve výměníkových stanicích mohlo v závislosti na konkrétním objektu vzniknout osm a někde i deset krytých parkovacích míst, což by především v obytných oblastech s vysokopodlažní zástavbou bylo vítané.

 

 

Dvanáct přestárlých topolů se zhoršeným zdravotním stavem, které padajícími větvemi ohrožovaly chodce podél komunikace na straně letního stadionu, bylo pokáceno a nahradí je do konce října nová výsadba.

 

 

Město prodává nevyužité automobily. Na svých webových stránkách opět nabízí nevyužitý majetek k prodeji. V nabídce jsou tentokrát například dva osobní automobily, v minulosti využívané městskou policií a správou sportovišť. Oba vozy i několik dalších položek je možné dražit až do 31. října, 12.00.

 

 

Již v polovině října by mohla být zahájena výstavba nového chodníku v místní části Vlčovice. Půjde o pěší propojení stávajících chodníků v úseku podél parkoviště u prodejny COOP. Důvodem je snaha o zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se v blízkosti frekventované komunikace I/58.

 

 

Kopřivničané mohou do muzeí se stokorunovou slevou. Město Kopřivnice vydává každým rokem kalendář, který distribuuje do schránek všech místních domácností. Součástí aktuálního kalendáře na rok 2014 jsou mimo jiné čtyři muzejní poukazy, s nimiž mohou Kopřivničané navštívit všechna tři kopřivnická muzea za pouhých 40 korun. Jelikož je platnost poukazů omezena pouze na letošní rok, zbývá na jejich využití už jen pár měsíců.

 

 

Radnice nabízí možnost zveřejnit kulturní a společenské akce v městském kalendáři na rok 2015. Informace o akcích zasílejte do 31. října 2014 na e-mailovou adresu Informačního centra ic@koprivnice.cz.

 

 

Městská knihovna Kopřivnice připravila hned několik akcí na tradiční Týden knihoven – posklední akcí je cestopisná beseda Karibská kráska Kuba (21. října) – v přednáškovém sále v kulturním domě.

 

 

Drakiádu chystá DDM  ve středu 22. října od 10 hodin.

 

 

Ve středu 22. října zazpívají v Kulturním domě Kopřivnice žáci a pedagogové všech místních základních škol. V 17 hodin bude ve velkém sále zahájen koncert velkého sboru Kopřivka, který společně s učitelskou kapelou Magistr oslaví 10. narozeniny.

 

 22. 10. v 17: 30 hodin přednáší v centru Balsamina Hanka Chocholatá o podzimních nemocech .

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice