17. 5. 2023

V městské aukci lze koupit nábytek i invalidní vozík. Kopřivnice spouští další aukci nevyužitého městského majetku. Tentokrát mezi draženými kusy převažuje kancelářský nábytek, o který bývá tradičně velký zájem – k mání je několik židlí, křesel, stolů, skříní nebo kartotéka. Pořídit lze také foťák, mobil, vysavač, invalidní vozík nebo neobvyklá svítidla z bývalé obřadní síně. Kopřivnice pořádá aukce každoročně a občas se v nich objevují i položky, které by za městský majetek považoval málokdo. „Nejedná se pouze o předměty města, ale také vyřazený majetek příspěvkových organizací. Tentokrát je možné pořídit pár kousků ze Správy sportovišť nebo vyřazené vybavení Střediska sociálních služeb – například již zmíněný vozík, termo jídelní soupravy a jídlonosiče,“ uvedla Helena Třeštíková z obdobu financí, která má na starost každoroční inventury majetku. Aukce s 57 položkami je dostupná na webu města a končí ve čtvrtek 25. května ve 14 hodin. Zájemci, kteří podají nejvyšší nabídky, budou následně kontaktování pracovnicemi radnice. Bližší informace poskytne Helena Třeštíková na telefonním čísle 556 879 736.

 

Sbor dobrovolných hasičů z Lubiny II Větřkovic si letos připomíná sté výročí založení.  V roce 1923 bylo schváleno jeho ustavení 30. prosince. Nynější oslavy začaly již nyní a to v pátek 5. společnou mší za zemřelé hasiče a uctěním patrona hasičů sv. Floriána, pokračovaly slavnostním průvodem a byly  zakončeny slavnostní schůzí, kde byli oceněni zasloužilí členové sboru. Průvod vyšel od nedávno opravené hasičárny směrem ke kostelu, kde byla sloužena mše. V průvodu jely také zásahová vozidla domácí SDH, DHZ Háj a historické hasičské auto ze Štramberka. Posléze se přidala ještě domácí ruční stříkačka z roku 1924 tažená koňmi. Společně se pak vydali na cestu ke Katolickému domu, kde byl položen věnec k památníku 100 let republiky. Následovala schůze, kde bylo shrnuto dění za uplynulé roky a předána vyznamenání. To nejvyšší získal Jaromír Durček, který je ve sboru od svých 16 let. Druhá  část oslav proběhne 22. července na místním fotbalovém hřišti s ukázkou cvičení dětí i zásahem staré stříkačky. Pak bude následovat volná zábava s hudbou a tancem.

 

V knihovně budou sbírat po celý květen staré mobilní telefony a ty pak odevzdají najednou spolku Remobil, kde posoudí stav zařízení, zajistí recyklaci a využití těchto telefonů. Recykluj mobil je kampaň propagující recyklaci mobilních telefonů. Cílem kampaně je chránit přírodu podporou recyklace mobilů. Akce probíhá od 2. do 30. května. Recyklace telefonů šetří přírodní zdroje, snížuje se množství odpadu a dochází také k prevenci emisí skleníkových plynů. Dále podpoříte Jedličkův ústav, který za každý mobil darovaný k recyklaci získá 10 Kč. Navíc pokud mobil darujete a zaregistrujete se na stránkách projektu remobil.cz/soutez, budete zařazeni do soutěže o nový telefon.

 

Od 1. května mohou cestující využít při cestě na letiště v Mošnově (a zpět) speciální linku Airport Express, která bude na zastávkách a v jízdních řádech označena AE. Linka spojí Letiště Leoše Janáčka s Ostravou. cestující zaplatí za přepravu stejně jako v případě jedné standardní krátkodobé jízdenky v MHD, tedy 25 korun. V současnosti je na lince plánováno týdně sedm spojů tam a sedm zpět, které mají navazovat na přílety a odlety letadel z Varšavy a Londýna.

 

Letos je na Koprojekty vyčleněna rekordní částka 1 milion korun. Kopřivnice zavedla participativní rozpočet v roce 2019 a již díky němu vzniklo dětské hřiště na Koreji, byl obnoven místní skatepark, brzy budou instalovány nerezové skluzavky na sídlišti Sever a nových herních prvků pro děti se dočká vnitroblok na ulici Kadláčkově. Participativní rozpočet je určený k financování společensky prospěšných projektů, které jsou navržené a odhlasované obyvateli města. Letos město chce, aby předkladatelé své návrhy konzultovali a aby počítali s tím, že 20 procent z předpokládané ceny projekty představují náklady na projektovou přípravu. Návrhy budou sbírat během června, štěstí mohou zkusit znovu i projekty, které v předchozích letech v hlasování neuspěly, nebo projekty méně finančně náročné. Díky navýšení částky může být podpořeno i více projektů.

 

Plánujme společně! Ve čtvrtek 25. května od 16 hodin se v zasedací místnosti v 10. patře radnice uskuteční diskuzní setkání občanů s vedením města a se zástupci radnice Plánujme společně! Zváni jsou všichni, kdo chtějí svými náměty a postřehy ovlivnit, jakými tématy by se mělo město prioritně zabývat. Připraven bude také zajímavý doprovodný program.

Hlavním cílem setkání je definovat tzv. 10P, tedy problémů či příležitostí našeho města. „Na každý problém je třeba pohlížet jako na příležitost, neboť jeho vyřešení je příležitostí k dalšímu rozvoji a posouvá nás dále. Chceme vědět, kde tyto příležitosti vidí občané,“ uvedla koordinátorka Zdravého města Kopřivnice Ivana Holubová. Příchozí budou diskutovat u sedmi tematických stolů o životním prostředí, dopravě, sociálních a zdravotnických službách, bydlení, vzdělávání, podnikání, možnostech trávení volného času, informovanosti a dalších tématech, která je zajímají.

U jednoho z diskuzních stolů budou také členové dětského zastupitelstva, kteří přítomným představí výsledky obdobného diskuzního fóra pro žáky ZŠ. To se uskutečnilo v úterý 16. května a jeho výstupy aktuálně ověřují ankety na jednotlivých školách. Také na diskuzní setkání dospělých naváže anketa: „Celoměstská anketa potvrdí nebo pozmění pořadí vybraných příležitostí. S vítěznou desítkou bude úřad pracovat při tvorbě akčního plánu a rozpočtu města na nadcházející období. Obyvatelé, kteří přijdou diskutovat, tak skutečně ovlivní, co se bude v příštím roce v Kopřivnici dělat,“ okomentovala význam akce Ivana Holubová.

Kromě 10P budou moci účastníci setkání navrhnout a poté společně odhlasovat aktivitu, která přímo na fóru získá šek v hodnotě 10 000 nebo 5 000 korun. V minulosti tuto finanční podporu využili například místní skauti na nákup čtyř stanů, pionýři uspořádali netradiční odpoledne pro veřejnost a dětské zastupitelstvo zase bingo pro seniory. Šanci získat šek má každý, kdo přijde s návrhem na vylepšení života místních obyvatel, o jehož smysluplnosti se mu podaří přesvědčit také ostatní, kteří se ve čtvrtek 25. května na radnici sejdou.

Příchozí se mohou těšit také na prodej výrobků sociálně terapeutické dílny Effatha, ochutnávku kávy z lokální pražírny Strakafe, Rekavárnu vybavenou věcmi z místního re-use centra a v neposlední řadě na edukační stánek kampaně Prsakoule zaměřené na samovyšetření prsou a varlat, která jsou důležitá jako prevence onkologických onemocnění. Jelikož místnost bude přístupná od 16 hodin a oficiální diskuze bude zahájena až v 16:30, mohou příchozí první půlhodinu plně využít ke zmíněným doprovodným aktivitám. Součástí akce bude také losování dárků.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice