17. 9. 2018

 

Příspěvková organizace mateřských škol Kopřivnice zve rodiče a děti na zábavné odpoledne v rámci 70. výročí oslav města nazvanou Hrajeme si v Kopřivnici, která se koná ve středu 19. září. Start je u MŠ I. Šustaly a cíl u MŠ Záhumenní. V rámci této akce proběhne v parku bývalého starého hřbitova dobročinný běh Běžím jako Zátopek a pomůžu. Výtěžek akcí je určen malému Matúškovi na rehabilitační pobyt.

 

Muzeum Fojtství zve na přednášku Ladislava Cvíčka a Ondřeje Šalka Vzpomínky na nepublikované vzpomínky, která se uskuteční ve čtvrtek 20. září od 18 hodin v Muzeu Fojtství v Kopřivnici. Přednáška měla původně proběhnout v Ringhofferově vile ve čtvrtek 13. září 2018, z technických důvodů došlo ke změně termínu i místa konání.

 

KDK UPOZORŇUJE NA ZMĚNU ZAČÁTKU AKCE. U vstupenek na akci JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN ANEB AŽ BUDOU ZLATÉ HVĚZDY Z NEBE PADAT, zakoupených od 1. 9. do 4. 9. 2018 je na vstupenkách chybně uveden začátek akce. Hudebně zábavná revue začíná již v 16.00 hodin.

 

Pozvánka do filmového klubu na odvážnou a provokativní sondu do současné íránské společnosti – TEHERÁNSKÁ TABU. Tři mladé ženy a jeden muž mají podobné touhy jako jejich vrstevníci jinde na světě. Žijí ale v Teheránu, kde platí úplně jiná pravidla. Rockové koncerty v klubech, nemanželský sex, alkohol i drogy místní zákony zakazují a vytlačují do podzemí. Kdo má peníze a moc, pravidlům se snadno vzepře. Ostatním, kteří chtějí žít mimo úzce vymezené mantinely, hrozí tvrdé tresty. Při cestě za štěstím a svobodou tak hrdinové filmu musí bořit tabu a riskovat. Tento výjimečný snímek je celovečerním debutem íránského režiséra žijícího v Německu Aliho Soozandeha. Provokativní snímek musel kvůli své tematice vznikat v německo-rakouské koprodukci v Evropě, protože jeho natáčení by v Íránu nikdo neschválil. Z toho důvodu také Ali Soozandeh, zvolil pro vykreslení atmosféry teheránských ulic unikátní animační metodu rotoskopie. Do české distribuce film TEHERÁNSKÁ TABU vybrala stovka filmových nadšenců v rámci evropském projektu Scope100.Pokud máte v úterý večer čas, tak si určitě nenechejte ujít tento nekompromisní pohled na íránskou společnost, kde platí úplně jiná pravidla….. Více informací o filmu najdete zde: https://www.csfd.cz/film/514475-teheranska-tabu/prehled/

 

Město Kopřivnice vyzývá zájemce z řad nájemců bytů v majetku města Kopřivnice k podání přihlášky na nájem obecního bytu na adrese Štramberská 1134, a Alšova 1146. Tyto nabídky mohou využít pouze stávající nájemci městských bytů v Kopřivnici, za podmínky uzavření dohody o přistoupení k dluhu a dále za podmínky vrácení bytu, který nyní užívají zpět pronajímateli. Nájemci musí být pár, mající v péči alespoň dvě nezletilé děti. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v neprůhledné a zapečetěné obálce s uvedením adresy předmětného bytu, o který máte zájem, nejpozději do 24.09.2018 do 16:00 hodin na: Městský úřad Kopřivnice, odbor majetku města, oddělení bytové správy, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, 8. poschodí, dveře č. 866 nebo 867; dále město nabízí do nájmu městský byt na adrese Obránců míru 1307 za podmínky přistoupení k dluhu a za podmínek dle výzvy. Byt je velikosti 1+3 a je určen pro stávající nájemce městských bytů. Nabídka platí od 07.09.2018 do 24.09.2018.

 

Vezměte oči na procházku. Zlepšete svůj zrak cvičením očí. Základní sestava očních technik dle metody Meira Schneidera je vhodná pro zdravé oči i všechny typy očních vad. Naučím Vás, jak se vrátit k přirozenému a uvolněnému dívání se, jak zlepšovat ostrost zraku, adaptaci na světlo, spolupráci obou očí, periferní vidění, vnímání detailů a barev a další. Vycházka v parku není fyzicky náročná a je vhodná pro všechny věkové kategorie. Trasa je přístupná i pro maminky s kočárky či pro vozíčkáře. V případě nepříznivého počasí bude upravený program probíhat v centru Balsamina. Procházky: 19. 9. a 3. 10. v době 15:00-17:30. V parku Edvarda Beneše, sraz před budovou Městského úřadu. S sebou pohodlné oblečení dle aktuálního počasí, tenisák a zrcátko. Přijďte pokud možno bez očních čoček, brýle jsou vhodnější, dají se při cvičení odkládat. Na cvičení v parku je nutné si místo rezervovat předem! Počet účastníků je omezen, obj. +420 605 152 604. 

 

Kopřivnice přispěje dalším žadatelům o kotlíkovou dotaci. Kotlíkové dotace mají zlepšit kvalitu ovzduší, přičemž v Moravskoslezském kraji dochází k překračování imisních limitů polétavého prachu nejčastěji, což má vliv na zdraví obyvatel. Podle Plánu zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice se na zhoršené kvalitě ovzduší největší měrou podílejí jak domácnosti s lokálními topeništi využívajícími uhlí, tak i doprava. V rámci kotlíkových dotací na výměny kotlů za nový automatický kombinovaný kotel, plynový kondenzační kotel, kotel výhradně na biomasu či tepelné čerpadlo, které vyhlašuje ministerstvo životního prostředí, přispívá žadatelům také Moravskoslezský kraj a město Kopřivnice. Úspěšným žadatelům o dotaci přispívá město částkou pět tisíc korun. Tu jim vyplácí Moravskoslezský kraj na základě schválené smlouvy o spolupráci s městem Kopřivnice. V první výzvě podpořila Kopřivnice zatím 25 žadatelů. Nyní rada města projednávala příspěvky pro další dva úspěšné žadatele o dotaci z první výzvy a pro 13 žadatelů z druhé výzvy. Tyto příspěvky rada doporučila zastupitelům ke schválení. Zastupitelstvo by tak mělo projednat a schválit na svém zasedání v září příspěvky ve výši deset tisíc pro první a 65 tisíc korun pro druhou výzvu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice