18. 12. 2020

Radnice bude prodávat vánoční stromky přímo na své plantáži naproti koupališti. Zájemci si budou moci zakoupit stromky v pátek 18. prosince v době od 12.30 do 14.30 hodin. K dispozici bude omezený počet smrku pichlavého. Cena za jeden stromek bez ohledu na jeho velikost je stanovena na 400 korun za kus.

 

Pro posluchače FM rádií je určená informace o obnovení vysílání rozhlasových stanic Hitrádio Orion a ČRo Ostrava. Ukončení výluky vysílání těchto dvou stanic předpokládáme v prvním měsíci roku 2021. Naopak končí Discovery Showcase HD, který nabízel dokumenty ze stanic Discovery Channel a Animal Planet. Televizní kanál provozovaný společností Discovery Networks definitivně končí a od 1. Ledna příštího roku a již nebude dostupný na žádném evropském trhu. 

 

Po pěti letech vysílání se kanál Prima Comedy Central změní na Paramount Network. Nový název stanice uvidí diváci na svých přijímačích od 12. ledna 2021. Dojde i na nové vysílací schéma kanálu, které nabídne kombinaci zábavných seriálů z komedy Centralu, jako jsou spánč Bob, Taková moderní rodinka nebo Jak jsem poznal vaši matku. Diváci se mohou těšit i na premiérovou řadu komedy Clubu s těmi nejlepšími českými stand-up komiky. V hlavním vysílacím čase nabídne kanál každý večer filmové trháky od Paramountu. Po technické stránce se pro diváky s přejmenováním kanálu nic nemění. Paramount Network zůstává v síti KTKdigi na pozici, kde nyní vysílá Prima Comedy Central.

 

Lidé procházející centrem Kopřivnice mohli již před několika dny zaznamenat, že z posezení u obchodu Albert byly odvezeny lavičky. Ty se na své místo vrátí po odstranění zastřešení, pravděpodobně v jarních měsících. Vizuální vyčištění nároží prodejny je prvním krokem v rámci úprav předprostoru technického muzea.

Celý prostor před Technickým muzeem Tatra, v němž po dostavbě nového Muzea nákladních automobilů Tatra zůstane expozice osobních vozů, řeší již zpracovaná architektonická studie hrazená z účelové dotace Moravskoslezského kraje. Potřebu upravit tento prostor vyvolal zejména odvoz Slovenské strely, která se po konstrukci nevrátí na stejné místo, ale zamíří do nového depozitáře poblíž muzea nákladních automobilů. Z centra města by tedy logicky měl zmizet také její původní přístřešek a koleje, na nichž stála. Předprostor technického muzea navíc navazuje na část centrální zóny, která v následujících měsících projde zásadní proměnou díky startujícímu projektu revitalizace.

 

Architektonická studie počítá s několika etapami úprav. „Začneme odstraněním zastřešení u prodejny Albert, následovat bude likvidace přístřešku a nástupiště po Slovenské strele. Jelikož studie počítá s množstvím nové zeleně, tak v příštím roce možná upravíme i plochy pro výsadby. Další kroky budou realizovány v závislosti na dostupných finančních prostředcích,“ uvedl Kamil Žák z odboru majetku města. Pokud by se podařilo naplnit veškeré představy architektů, mohlo by na místě posezení u Alberta vzniknout nové informační centrum a veřejné toalety. Jak však upozornil Kamil žák, vzhledem k předpokládaným nákladům jde zatím jen o vizi do budoucna.

 

Provozní doba sběrného dvora o vánočních svátcích

čtvrtek  24. 12. 2020     Štědrý den zavřeno

pátek    25. 12. 2020      1.svátek vánoční zavřeno

sobota  26. 12. 2020      2.svátek vánoční zavřeno

čtvrtek  31. 12. 2020     otevřeno 8 – 12 hod.

pátek         1. 1. 2021     zavřeno

sobota       2. 1. 2021     otevřeno 8 – 12 hod.

 

 

Svoz odpadů

Upozorňujeme všechny občany, že poslední týden roku starého a první týden roku nového je týdnem lichým,

tudíž dojde u některých ke svozu odpadu 2 týdny po sobě, jiní naopak budou muset počkat týdny 3.

Svoz komunálního odpadu od rodinných domů připadající na sudé týdny bude proveden v 52. týdnu a pak až v 2. týdnu nového roku.

Zatímco občanům, kterým je odpad svážen v liché týdny, bude svezen v 53. týdnu a hned zase v 1. týdnu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice