18. 3. 2024

Pěvecká soutěž Koprstar 2024 se blíží k závěru. Všechna soutěžní kola proběhla dle plánu, nic se nemuselo přesouvat či rušit. 

Pouze v kategorii mateřských škol bylo poloprázdno, letošní soutěž MINIKoprstar absolvovalo pouze 88 dětí, v samotné soutěži 14. 2. v kinosále jich zpívalo pouze 21, kategorii vyhrál Erik Baran z Mš Francouzská. Castingovými koly v únoru prošlo přes 400 zpěváků a zpěvaček z Kopřivnice a nejbližšího okolí, do semifinále postoupilo 46 adeptů ve čtyřech věkových kategoriích. Ti se veřejnosti představili v kopřivnickém kině 28. února. Z účastníků tohoto koncertu porota vybrala desítku finalistů a tím také skončila možnost poroty další postup soutěžících přímo ovlivnit. Během finálového koncertu v úterý 12. 3. byla hodnocení porotců pouze informativní, hlavní slovo nyní mají diváci ve formě SMS hlasování. Ve finále se představilo 8 dívek a 2 chlapci. Diváci přímo v sále hlasováním si jako svou Koprstar vybrali stejně jako vloni Stefanii Loktionovou ze ZŠ Alšova. Všechna finálová vystoupení pak od 15. března po celý týden vysílá KTK, kdy diváci mohou svým hlasem rozhodnout o vítězi. 22. března ve 12:00 hodin bude hlasování ukončeno. Vyhlášení Koprstar 2024 bude součástí Jarního koncertu kopřivnických základních škol v úterý 26. 3. v kulturním domě.

 

Zapojení mládeže do rozvoje města. Třicítka dětí z 5. až 9. tříd ze Základní školy Alšovy se sešla ve čtvrtek 14. března v zasedací místnosti zastupitelstva města, aby se zúčastnila Školního fóra. Během této akce žáci diskutovali o nápadech na vylepšení města a jeho rozvoje, a zároveň se věnovali problémům a nápadům na zlepšení ve své škole. Cílem akce bylo podnítit žáky k přemýšlení o rozvoji města, probudit v nich zájem o okolí a napomoci jim kriticky hodnotit informace. Kromě žáků se fóra zúčastnili ředitel školy Robin Pospěch spolu s výchovnou poradkyní a za město garant školství místostarosta David Monsport a zástupci jednotlivých odborů, aby mohli reagovat na případné dotazy žáků.  „Školská fóra se zpravidla pořádají přímo v jednotlivých školách, ale právě Alšovka, projevila zájem uspořádat fórum na městském úřadu,“ uvedla Ivana Holubová, koordinátorka projektu Zdravého města a místní Agendy 21. Další Školské fórum se uskuteční 4. dubna pro Základní školu 17. listopadu, zájem projevila i Základní škola Floriána Bayera. Pokud se budou chtít do této aktivity zapojit i další školy neváhejte kontaktovat Ivanu Holubovou, 556 879 671, ivana.holubova@koprivnice.cz. Město Kopřivnice letos oslavuje 20 let členství v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. Cílem aktivit v asociaci je posílení zájmu veřejnosti o rozvoj města, motivace mladé generace k aktivnímu zapojení do veřejného dění a povzbuzení jejich zájmu o místo, kde žijí. Za tímto účelem město připravuje nejen Školní fórum pro žáky škol, ale také co dva roky diskusní setkání pro širokou veřejnost a organizace působící ve městě, kterému předchází fórum mladých. „Věříme, že formát Školního fóra zaujme také další školy a do budoucna poskytne možnost aktivně diskutovat o budoucnosti místních škol i města dalším. Tímto způsobem chceme podporovat zapojení mládeže do dění ve městě a budovat tak v mladé generaci silnější vztah mezi nimi samotnými a městem, kde žijí,“ doplnila Ivana Holubová.

 

V rámci podpory pečujících osob a poskytování důležitých informací týkajících se příspěvku na péči, kompenzačních pomůcek a dostupných zařízení pro seniory vás srdečně zveme na přednášku s názvem Co je dobré vědět. Akce proběhne ve středu 20. března 2024 od 16 hodin v zasedací místnosti v 10. patře budovy Městského úřadu v Kopřivnici. Pracovníci občanské poradny, úřadu práce a odboru sociálních věcí a zdravotnictví poskytnou ucelený přehled o možnostech příspěvku na péči, podmínkách a postupu při žádání. Specializovaní odborníci vám představí dostupné kompenzační pomůcky, které mohou výrazně zlepšit kvalitu života seniorů, a zástupci Domova pod Bílou horou vám poskytnou informace o nově otevíraném domově pro seniory a domově se zvláštním režimem. „Akce je zaměřena na pečující osoby, rodiny a blízké, kteří se starají o seniory a potřebují nejen podporu, ale hlavně informace. Právě účastí všech zainteresovaných odborníků se účastníkům dostane komplexní a odborná pomoc na jednom místě,“ uvedla organizátorka setkání Pavla Žáčková z odboru sociálních věcí.

 

Ocenění Čtenář Moravskoslezského kraje získal šestiletý Štěpán Šrubař. V knihovně na Severu v centru Pětka se v úterý 19. března v 16.30 hodin uskuteční slavnostní předávání ocenění Čtenář roku Moravskoslezského kraje. Akce je součástí programu Bookstart a tentokrát se ocenění dostane do rukou malého čtenáře Štěpána Šrubaře. Štěpán Šrubař za svou lásku ke knihám a častou účast na akcích pořádaných kopřivnickou knihovnou získal titul Čtenář roku v Moravskoslezském kraji. Cenu mu předá Renata Domoráková, zástupce Svazu knihovníků a informačních pracovníků a současně vedoucí knihovny v Novém Jičíně. „Štěpánovo ocenění je zároveň oceněním jeho maminky, která jej od nejútlejšího věku ke knihám vede,“ uvedla Eva Mikušková, vedoucí Městské knihovny Kopřivnice. Tato událost je součástí širší iniciativy na podporu čtenářství mezi dětmi a mládeží. Kopřivnická knihovna se do akce Bookstart, která má za cíl podnítit zájem o knihy již v útlém věku a přispět k rozvoji čtenářských schopností mezi nejmladšími, zapojila před šesti lety.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice