19. 10. 2020

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci vyzval Moravskoslezský kraj atraktivity, aby přestaly návštěvníkům nabízet bezplatné vstupy. Teď je ale nejdůležitější ochrana zdraví . Projekt VSTUPY ZDARMA s okamžitou platností končí. Vládní usnesení uzavřelo muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky a obdobné historické nebo kulturní objekty, hvězdárny a planetária. V tomto usnesení nejsou zmíněny například rozhledny, stezky a jiné venkovní typy turistických atraktivit. Do projektu VSTUPY ZDARMA je zapojeno téměř šest desítek atraktivit na území regionu.

 

V rámci preventivních opatření v souvislosti s epidemiologickou situací vyzýváme studenty lékařských fakult, aby se přihlásili na výpomoc do našeho zařízení. Děkujeme. KONTAKT: lenka.sokolovska@nnj.agel.cz, tel.: +420 601 321 661.

 

Učení venku je aktuální velké téma v oblasti školství – je to způsob, jak děti i žáky motivovat k učení, bádání, rozvoji a přitom využívat přírodní prostředí. Že výuka venku, v přímém kontaktu s přírodou a se světem, přináší dětem mnoho výhod, jednoznačně potvrzuje praktická zkušenost ze škol i odborný výzkum. V rámci Místní akční plán ORP Kopřivnice II koordinátorka vzdělávání Eva Kytková pozvala do kOpřivnice lektorku Ivu Koutnou ze sdružení Líska, které dokáže poutavě a názorně metodiku představit. Přesto učení se venku, mimo třídu a budovu školy, ještě není příliš rozšířeno. Často je nutné překonávat řadu překážek, organizačních, metodických i legislativních. Ovšem stačí znát ty správné triky, jak takovou výuku zorganizovat. První kopřivnický seminář se musel bohužel kvůli silnému dešti odehrát pod střechou v Domě dětí a mládeže, ale i přesto se podařilo lektorce představit nespočet příkladů a pomůcek pro výuku dětí prvního stupně. Už první setkání bylo oboustranně přínosné, protože absolventky workšopu byly metodikou nadšeny a přicházely se svými dalšími nápady. Dokonce již byla výhledově potvrzena další spolupráce s domem dětí a mládeže, který ochotně poskytne svou zahradu pro výuku dětí, které mají školu v centru města, a nemají patřičné zázemí pro výuku venku. Až to bude možné, město připraví další podobné semináře.

 

Masivní sesuv půdy a následný pád několika stromů po vydatných deštích v červnu v Lubině zatarasil a omezil komunikaci vedoucí k větřkovické nádrži. Dosud terén nebyl nijak upraven a komunikace je částečně zúžena dopravními panely. Situaci je ovšem potřeba řešit a zajistit odvod povrchových vod, a také připravit průjezd vozidlům zimní údržby. Sesutá půda zasypala odtokový žlab a voda nyní při každém větším dešti způsobuje problémy vlastníkům okolních nemovitostí. Nejde o běžnou opravu komunikace. Je nutno zabránit dalším sesuvům. Po konzultaci s geology bude část stávajícího materiálu odtěžena a místo něj bude navezen lomový kámen, který poslouží jako určitá protiváha zamezující pohybu svahu. Se zajištěním dostatečného množství kamene ale byl problém, ale podařilo se jej vyřešit. Materiál na zajištění svahu před dalšími případnými pohyby poskytne městu společnost LB Cemix zdarm, expedice darovaného materiálu do Lubiny byla zahájena. Práce na zpevnění svahu a zprůjezdnění komunikace by měly být hotovy v řádu několika dnů, v závislosti na počasí. Městský rozpočet oprava přijde na cca 200 tisíc korun.

 

V souvislosti se zpřísněním protipandemických vládních opatření omezilo Slumeko úřední hodiny,

v rozsahu: Pondělí 7 – 13 hod a Středa 7 – 13 hod – s doporučením objednat si návštěvu předem, objednaní zákazníci mají přednost. v ostatních dnech není možný přístup veřejnosti, platby na pokladně jsou možné pouze bezhotovostně, nejlépe je volit úhradu převodem bez nutnosti návštěvy Slumeka.

 

Školní lavice opět osiřely, sotva se děti stačily aklimatizovat a dokonce se těšily na výuku, už musí opět do klidu a tepla domácí výuky. Děti záchranářů, zdravotníků či pracovníků sociálních služeb budou docházet do „náhradních škol“ . V návaznosti na vládní usnesení, podle kterého jsou od středy 14. října uzavřeny základní školy, určil hejtman kraje Ivo Vondrák čtyři desítky škol v regionu, kam budou chodit děti vybraných profesí. Tyto školy zajistí péči o děti od 3 do 10 let, a to ve všední dny od 6 do 18 hodin. Dopolední hodiny by v náhradních školách měly patřit distančnímu vzdělávání, odpoledne pak volnočasovým aktivitám.

 

Vítání občánků zrušeno nebylo, platí původní termíny. Slavnostní akt pro nejmladší občánky totiž dostal nová pravidle. Zájemců je pořád dostatek, proto byl obřad upraven do komorní atmosféry. Rodiče přicházeli jednotlivě. Starosta osobně popřál každému občánkovi, připraven byl dárek a pro maminku kytička. V neděli 11. října v Ringhofferově vile bylo v takto kouzelném prostředí přivítáno 18 dětí, všichni účastníci si tento nový formát pochvalovali.

 

Neutuchající déšť opět potrápil majitele nemovitostí, kterým voda stékající z polí zatopila pozemky, sklepy a zahrady. Samotná Lubina dlouho zvládala příděly vody, poprvé v pondělí 12.10. před polednem dosáhla řeka ve Vlčovicích prvního stupně povodňové aktivity, zvýšená hladina byla evidována až do 13 hodiny, poté začala klesat. Večer a v noci se hladina držela pod hranicí prvního povodňového stupně, který je označen jako stav bdělosti. Vydatnější srážky v úterý už ale způsobily trvalé zvedání hladiny, první stupen byl překročen okolo 14 hodiny a hladina nadále stoupala. To už voda natekla do sklepů na dělnické ulici, kde už museli zasahovat hasiči s odčerpáním vody, a v Lubině na holotě začala rodinný dům ohrožovat voda, stékající z pole. Hasiči vytvořili provizorní hráz z vodou napuštěných hadic a pomocí pytlů s pískem. O půlnoci Lubina začala atakovat 190 cm, s průtokem téměř 50 kubíků vody za sekundu a zanedlouho se zvedla na 2. stupeň povodňové aktivity. V noci byla svolána povodňová komise, naštěstí, ale došlo ke zmírnění srážek a poklesu hladiny, takže nemusela být vyhlašována žádná opatření. Poté se zmírněním srážek již hladina řeky začala klesat.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice