19. 11. 2012

 

S nabídkou zajímavé brigády přichází Správa sportovišť – pro letošní lyžařskou sezonu hledá brigádníky k obsluze vleku v lyžařském areálu na červeném kameni – základné podmínkou je, že uchazeči musí umět lyžovat. Více informací získáte v kanceláři Správy sportovišť Kopřivnice.

 

 

Město Štramberk  zahájil výstavu betlémů a výtvarných prací dětí štramberských škol Štramberské Vánoce v Městské galerii (budova Městského informačního centra, bývalé MZB). Výstava potrvá do neděle 16. 12. 2012. Otevírací doba: út – so 8.30 – 12.00 hod., 12.30 – 16.00 hod., ne 10.00 – 12.00, 12.30 – 15.00 hod.

 

 

V pátek 30. listopadu slaví Klub Kamarád 15. narozeniny. Oslava začíná v klubu na Francouzské v 15.00 hodin.  Nejprve se budou promítat videa a fotografie, v 16.30 začínají klubová vystoupení. V rámci výročí jsou zváni  klienti, rodiče, široká veřejnost a také dobrovolníci, kteří neziště v průběhu 15 let pomáhali a pomáhají s provozem klubu.

 

 

Od  13. listopadu 2012 je ve vestibulu budovy Městského úřadu v Kopřivnici instalována výstavka, která ukazuje počítačově zpracované grafické maturitní a ročníkové práce žáků oborů Strojírenství a Technické lyceum kopřivnické střední odborné školy. Poprvé byla výstava v kompletní verzi k vidění v  březnu letošního roku v automobilovém  muzeu Tatra.  Repríza výstava je určena jednak rodičům deváťáků a také těm,  co do muzea běžně nechodí. Expozice nabízí počítačovou tvorbu studentů z období let 2008 – 2012.

 

 

Muzeum Fojtství Vás zve na interaktivní výstavu Hlavolamy – dobrodružství na hradě. Výstava  nabízí hradní rozvaliny, ve kterých jsou ukryty hlavolamy, hry a rébusy různě těžké. Tato interaktivní výstava je ve své podstatě „škola hrou“ k procvičení logického uvažování, postřehu, trpělivosti a kombinačních schopností. Potrvá do 16. prosince.

 

 

Městská knihovna  ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Města Kopřivnice                                       pořádá v úterý 20. listopadu v 16:00 hodin v čítárně knihovny v kulturním domě seminář: Finanční gramotnost. Odborná garance semináře:  Mgr. Richard Pešat, Občanská poradna Kopřivnice. Obsah semináře:  Úvod do problematiky (proč se zadlužujeme), pravidla zodpovědného zadlužování, jak si vybrat vhodnou finanční společnost, co dělat, když máme problémy se splácením, co se děje ,když nesplácíme, možnosti oddlužení. Seminář se zaměřuje především na  praktické poznatky a předcházení předlužení.

 

 

Na Novojičínsku došlo za měsíc říjen k nejvyššímu nárůstu míry nezaměstnanosti v celém MS kraji. Navýšení o 2 desetiny procenta zvedlo míru nezaměstnanosti k 31. říjnu na 8,7 procenta.

Stručně řečeno – bez práce je každý jedenáctý občan. Pro 7396 uchazečů o práci na Novojičínsku je k dispozici 232 volných míst. Nově se během října zaevidovalo na úřadu práce v Kopřivnici 222 uchazečů, tím že 49 pracovních míst ubylo, na jedno volné místo tak nyní připadá téměř 32 uchazečů. K 31.říjnu je v Kopřivnici evidováno 1884 uchazečů o práci.

 

 

Tento týden  začala interaktivní výstava Hlavolamy – dobrodružství na hradě. Tato výstava je určena hlavně pro dětského návštěvníka, ale na své si přijdou i dospělí. V kulisách hradních rozvalin čekají na návštěvníky hlavolamy, hry a rébusy s různou obtížností pro zkušené luštitele i pro začátečníky. Výstava je sestavena z kulis hradních zdí s cimbuřím, věží, studnou, ve kterých jsou umístěna zákoutí pro jednotlivé úkoly a hlavolamy. Do katalogu si návštěvníci zapisují správná řešení nebo si za splněný úkol dávají razítko. Tato interaktivní výstava je ve své podstatě ,,škola hrou“, kdy si návštěvník procvičuje paměť, logické myšlení, kombinační schopnosti, postřeh a trpělivost. 

Pro skupiny (školní třídy atp.) je možné si předem dohodnout termín návštěvy výstavy s muzejním pedagogem, který skupinu provede. Seznámí návštěvníky s jednotlivými hlavolamy a pomůže při vypracování katalogu.  Objednávky termínů: Mgr. Pavel Dvořák, e-mail: pavel.dvorak@tatramuseum.cz, tel. 725 853 458. Výstava potrvá do 16. prosince 2012.

 

 

Ve středu 21. listopadu 2012 od 16 hodin se v kulturním domě v Mniší uskuteční veřejné projednání, jehož jediným bodem bude budování chodníků v této místní části. Občané budou podrobně seznámeni s návrhem vedení chodníků a úprav křižovatky v prostoru u autobusové zastávky pod základní školou. Kromě prezentace projektu bude součástí setkání také diskuze, v rámci níž se budou moci přítomní občané ptát na vše, co je ohledně nových chodníků zajímá. Na dotazy budou odpovídat projektant, zástupce Dopravního inspektorátu Policie ČR a odborní pracovníci radnice.

 

 

Stejně jako v minulých letech bude městem Frenštát pod Radhoštěm a Muzejní a vlastivědnou společností 22. listopadu 2012 v 17 hodin udělena Cena sv. Martina významným osobnostem, které se zasloužily o přínos v oblasti kultury, umění a vlastivědné činnosti. Na toto nejvyšší ocenění byli letos nominováni spisovatel a literární vědec Mgr. Mojmír Horečka a  malíř Ing. Karel Babinec In memoriam. Slavnostní udělení Ceny sv. Martina proběhne v reprezentativních prostorách frenštátského muzea v rámci vernisáže výstavy „Světci a světice ve výtvarném umění“ ve čtvrtek 22. listopadu od 17 hodin.  Vernisáž doprovodí Chrámový sbor Štramberk a samotné udělení ceny pak věžní hudba ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice