21. 11. 2012

 

Svazek obcí regionu Novojičínska v těchto dnech dokončil stavební část projektu výstavby nové kanalizační sítě včetně čerpacích stanic odpadních vod. V současné době dochází k postupnému předávání a přebírání stavby od zhotovitele stavební společnosti Zlínstav a.s.  Všechny zúčastněné strany dělají s maximálním úsilím vše pro naplnění podmínek k úspěšnému napojování obyvatel na kanalizaci.

 

 

Kynologický klub změní své působiště. Dosavadní cvičiště v bezprostřední blízkosti Bubla Ranche musí pejskaři opustit, protože v příštím roce proběhne sanace staré skládky neutralizačních kalů, která se nachází přímo pod ním. Při hledání náhradního působiště bylo podmínkou, aby bylo v přijatelné docházkové vzdálenosti a pokud možno ne pod okny bytových domů. Takových pozemků město nemá mnoho. Jedním z míst, které bylo kynologům nabídnuto, je prostor nad zdejší průmyslovou školou.

 

 

Město Kopřivnice pořádá v centru města na pěší zóně Mikulášský  jarmark  –  ve středu a čtvrtek 5. 12. – 6. 12. 2012 a Vánoční  jarmark  –  ve středu a čtvrtek 19. 12. – 20. 12. 2012. Jsou zváni rukodělní výrobci a prodejci vánočního zboží i prodejci dalšího sortimentu spotřebního zboží, k nákupu obyvatelé našeho města i okolí (bližší informace na tel. 556 879 658).

 

 

Ve středu 21. listopadu 2012 od 16 hodin se v kulturním domě v Mniší uskuteční veřejné projednání, jehož jediným bodem bude budování chodníků v této místní části. Občané budou podrobně seznámeni s návrhem vedení chodníků a úprav křižovatky v prostoru u autobusové zastávky pod základní školou. Kromě prezentace projektu bude součástí setkání také diskuze, v rámci níž se budou moci přítomní občané ptát na vše, co je ohledně nových chodníků zajímá. Na dotazy budou odpovídat projektant, zástupce Dopravního inspektorátu Policie ČR a odborní pracovníci radnice.

 

 

Beseda o Romech v dnešním světě 21. 11. 2012 [árt té kafé] MANDALA Kopřivnice. O uznání etnické rozdílnosti s cílem získat reálný pohled. Dozvíte se důležité informace, např. o původ Romů, jejich zvyky, nářečí a také to, co je dneska velmi těžké překonat. Proč jsou vlastně Romové diskriminování? Co bychom měli změnit i my na sobě? K nahlédnutí budou fotky zachycující romský svět očima Romů. Na závěr hudební dílny pod vedením Cikne Čhave. 17:00.

 

 

Stejně jako v minulých letech bude městem Frenštát pod Radhoštěm a Muzejní a vlastivědnou společností 22. listopadu 2012 v 17 hodin udělena Cena sv. Martina významným osobnostem, které se zasloužily o přínos v oblasti kultury, umění a vlastivědné činnosti. Na toto nejvyšší ocenění byli letos nominováni spisovatel a literární vědec Mgr. Mojmír Horečka a  malíř Ing. Karel Babinec In memoriam. Slavnostní udělení Ceny sv. Martina proběhne v reprezentativních prostorách frenštátského muzea v rámci vernisáže výstavy „Světci a světice ve výtvarném umění“ ve čtvrtek 22. listopadu od 17 hodin.  Vernisáž doprovodí Chrámový sbor Štramberk a samotné udělení ceny pak věžní hudba ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm.

 

 

Hlavní kopřivnická událost následujícího víkendu: 10. ročník setkání fanoušků, sci-fi, fantasy a hororu KoprCon 2012, který se uskuteční od pátku 23. 11. do neděle 25. 11. na ZŠ dr. Milady Horákové. Více jak 150 hodin programu rozprostřeného do sedmi žánrových linií obsáhne odborné i odlehčené přednášky, ale nabídne také hry a soutěže, diskuze či výtvarný happening, který bude mít letos také charitativní rozměr.

 

 

Netradiční možnost prodat nebo nakoupit použité oblečení a boty, knihy, nosiče s hudbou a filmy, nádobí, sklo, porcelán, hračky, sportovní potřeby, elektroniku, ale třeba i starožitnosti a předměty sběratelské povahy nabídnou Kopřivničanům poslední listopadovou sobotu organizátoři blešího trhu. Ten se s podtitulem „Pošli to dál!“ uskuteční v Katolickém domě 24. listopadu mezi devátou a osmnáctou hodinou.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice