19. 2. 2021

Okénková výstava MÍSTNÍ MÍSTNÍM I. – 17. 2. 2021 – 17. 3. 2021 – Za prosklenými dveřmi Galerie Galaxie za vilou Ignáce Šustaly. Uvidíte zde výtvarnou akrylovou tvoru Zuzany Hrnčiarové a kresby Adély Pustějovské. 

Okénková výstava MÍSTNÍ MÍSTNÍM I. – 17. 2. 2021 – 17. 3. 2021 – za okny restaurace Nová Kavárna na ulici Školní.
Hynek Tekula, Vladimír Indruch, Eva Töglová-Drdová a Jiří Konečný jsou čtyři kopřivničtí výtvarníci, kteří vám představují průřez svou tvorbou.

 

V pátek 19. 2. 2021 v 18.00 se chystá pro děti další díl z kovidcyklu Koprčtení do ouška, pohádka Vlk a liška z knihy bratří Grimmů. Nový pravidelný cyklus pro Vás připravil Kulturní dům Kopřivnice. Každý pátek v 18.00 hodin najdete premiéru nové pohádky na Youtube kanálu knihovny: youtube.com

 

Stanice National Geographic uvádí nový seriál Pašerákům na stopě. Jedná se o jednu z největších událostí NatGeo pro rok 2021. Seriál přináší detailní a šokující pohled na vnitřní fungování nejnebezpečnějších černých trhů na světě, které tvoří šedou ekonomiku s obraty v řádu bilionů dolarů. V jednotlivých epizodách se uznávaná novinářka vydá prozkoumat vždy jednu oblast ilegálního obchodu, od drog, zbraní, steroidů až třeba po tygry. Lidé si vůbec neuvědomují, jak rozsáhlý černý trh je, že se nachází v naší bezprostřední blízkosti, a přitom skrytý běžnému pohledu. Nejvíce na tom ale fascinuje, jak jsou obyčejní slušní občané, mnohdy vtaženi do kriminálních praktik, vyjádřila se novinářka, která se posledních 15 let víceméně trvale věnuje reportážím ze světa zločinu. Nový seriál Pašerákům na stopě můžete sledovat od 26.2.2021 každý pátek ve 21:00 hodin.

 

Informační centrum rozšiřuje nabídku služeb. Vzhledem k trvajícím omezením souvisejícím s epidemickou situací otevřel Kulturní dům Kopřivnice další výdejní okénko pro služby informačního centra. Výdejní okénko Informačního centra Kopřivnice je v provozu každé pondělí a středu v době od 9 do 13 a od 14 do 17 hodin. Lidé si zde mohou například vyzvednout jízdenky společností Leo Express a RegioJet, koupit známky či užší výběr papírenského zboží. Využít budou moci také tisk předem zaslaných dokumentů, případně další služby po telefonické domluvě s pracovníky centra. Mimo dny provozu okénka informační centrum i nadále funguje bezkontaktně, tedy formou poskytování informací prostřednictvím telefonu 774 668 001 či e-mailu ic(zavináč)koprivnice.cz. Přístup k okénku bude možný pouze jednotlivě s ochranou horních cest dýchacích. Doporučeny jsou bezhotovostní platby.

 

Již potřetí pořádá ZUŠ Z. Buriana mezinárodní uměleckou soutěž – letos ovšem v nové formě – online. Vzhledem k možnostem, který tento koncept nabízí, je to možnost, aby se soutěž otevřela nejen v hudebním, ale i ve výtvarném oboru. ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnice přestávce navazuje na interpretační soutěže, které pořádala v minulých letech. Tuto mezinárodní soutěž zaštítil starosta města Kopřivnice, Miroslav Kopečný. Jde již o třetí ročník, na rozdíl od těch předchozích, kdy účastníci museli přijet do školy a předvést své skladby přímo před hodnotící porotou, tentokrát místo osobní účasti stačí zaslat zvukovou nahrávku – co se týká hudebního oboru. Výběr skladeb je omezen obdobím od baroka po romantismus. Soutěžící v výtvarném oboru musí zaslat naskenovaná výtvarná díla -plošné práce s hudebním motivem nebo inspirované hudbou). To vše od 22.- 31.3.2021. Sout+žící budou rozdělení do věkových kategorií 6-12let, 13-16let, 17-26let. Vítězové jednotlivých hudebních kategorií budou pozváni na koncertní turné za doprovodu orchestru v roce 2022.

 

Kulturní dům Kopřivnice vyhlásil soutěž o nejkrásnější kopřivnickou vyhlídku. Patrně všichni známe Bezručovu vyhlídku, Raškovu vyhlídku, rozhlednu na Bílé hoře. To ale nejsou zdaleka všechny krásné vyhlídky, kterými se Kopřivnice pyšní.Máte svá panoramata či místa kde je to hezké a chodíte tam rádi? Pak zkuste svým zážitkem potěšit i další. Do komentářů na facebookové stránce Informačního centra Kopřivnice. Vložte Vaše fotografie s příběhem,

proč zrovna tu Vaši vyhlídku z Kopřivnice či v Kopřivnici považujete za nejkrásnější. Podělte se s ostatními o tu Vaši NEJ. Soutěž končí ve středu 31. března 2021. Nejlepší tipy – tedy fotografie s příběhy – budou posléze odměněny.

 

Kopřivnice získala ocenění za výbornou finanční kondici. Hospodaření našeho města je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Vyplývá to z výsledků srovnávacího průzkumu finanční kondice měst a obcí, v němž Kopřivnice získala nejvyšší možné hodnocení v kategorii A. Hodnocení finančního zdraví a ratingu obcí probíhá v rámci Benchmarkingové iniciativy 2005 – neformálního sdružení obcí, jehož cílem je zvyšovat kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb prostřednictvím benchmarkingového porovnávání, výměny zkušeností a sdílení dobré praxe. Více než sedm desítek členských municipalit se vzájemně srovnává v 55 agendách a vyhodnocuje přitom téměř 700 ukazatelů. K ověření finanční kondice využila iniciativa data z veřejně přístupných informačních systémů Ministerstva financí ČR, jako jsou například saldo rozpočtu, ukazatele dluhové služby, lhůty splácení závazků, schopnost generovat zdroje a další doplňkové indikátory. Výsledkem je zhodnocení finanční stability a investiční aktivity obce v období 2015 až 2019. Města v kategorii A, kterým je i Kopřivnice, mají nejen optimální finanční stabilitu, ale také přiměřenou investiční aktivitu. Jinými slovy lze říci, že tyto obce mají dostatečné zdroje na rozvoj svého území a uspokojování potřeb obyvatel, a zároveň nemají problém hradit včas své závazky.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice