19. 3. 2012

 

KOPR-STAR 2012. Souboj nejlepších kopřivnických zpěváků vrcholí. O tom, kdo získá titul KOPR-STAR 2012, můžete rozhodnout také Vy prostřednictvím SMS hlasování! Finálové kolo 18. ročníku soutěže dětských a mladých zpěváků budete moci sledovat od 16. do 23. března ve vysílání Kabelové televize Kopřivnice.

 

Březen – měsíc čtenářů  v kopřivnické knihovně, úterý 20. března: cestovatelská přednáška s besedou Namibie – čítárna knihovny 18:00.

 

Společnost SLUMEKO s.r.o., upozorňuje, že z důvodu komplexního čistění místních komunikací a parkovišť bude na níže uvedených ulicích v době od 7:00 do 17:00 hodin zakázáno stání motorových vozidel. Úseky jednotlivých čistění budou vždy vyznačeny přechodným dopravním značením. Odtažená vozidla, která si majitelé nevyzvednou během dopoledne v daný den čištění na hlídaném parkovišti SLUMEKO, s.r.o., budou vrácena zpět na místo provedeného odtahu. V takovém případě bude po vlastníkovi vozidla požadována dvojnásobná úhrada provedeného odtahu. Čištění ulic probíhá 19. března v okolí MÚ Kopřivnice a parku Edvarda Beneše, 21. března u Polikliniky a na ulici H. Ledwinky, 22. března na ulici Štefánikové od Husové po Kpt. Jaroše a na ulici Sokolovské. Dne 23. března ulice Kpt. Jaroše od vjezdu na parkoviště Albert, Štefánikova ulice od Kpt. Jaroše po Modrý salónek, 24. března chodníky v centru od Štefánikové ulice po hotel Tatra před KDK směrem k zelnému trhu. Dne 25. března chodníky v centru od ulice Záhumení a parkoviště u hotelu Tatra a Alberta.

 

21. března 2012 odpoledne jsou zájemci z řad motoristů zváni na akci sdružení Ostrava bezpečná doprava!!! s policisty odboru služby dopravní policie krajského ředitelství.

–          změření rychlosti vozidla či motocyklu (porovnání údajů tachometru ve vozidle a policejního radaru)

–          ověření přístrojem na měření propustnosti autoskel míru zatemnění skel automobilu

Měření rychlosti vozidel bude probíhat v Ostravě-Přívoze, v době 14.00 – 18.00 hodin, ul. Slovenská, ul. Na Náspu a areál Centra bezpečné jízdy (ul. Palackého 1114 Ostrava-Přívoz).

 

Společnost SLUMEKO bude opět přistavovat velkoobjemové vany na objemný odpad z domácností, a to vždy od 15:00 – 18:00 hodin. Do van je zakázáno ukládat televizory, obrazovky, lednice, zářivky, rádia a jiný nebezpečný odpad. Tento odpad může být odložen na sběrném dvoře na ulici Panské. Vany budou přistaveny dle harmonogramu dne 26. března Pod Zahradami, 27. března na ulici Karla Čapka a 28. března na ulici Janáčkové.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice