20. 3. 2012

 

Zemřel Lubomír Hanzelka.

V sobotu 17. března 2012 ve věku nedožitých 90 let zemřel kopřivnický patriot Lubomír Hanzelka, syn místního obchodníka a vlastivědného pracovníka Emila Hanzelky. Luba Hanzelka celý život zasvětil uctívání historie a šíření myšlenek prvního prezidenta Masaryka.  Rozloučení se koná v pátek 23. března  ve 14.30 hod. ve smuteční síni v Kopřivnici.

 

 Veřejná setkání v místních částech: koncem měsíce se ve Vlčovicích, Lubině a Mniší uskuteční veřejná setkání s vedením města. Cílem těchto každoročně konaných akcí je seznámit obyvatele jmenovaných místních částí s plánovanými akcemi a rozpočtem na příslušný rok. Důraz přitom bývá kladen především na výstupy vztahující se k daným lokalitám. První letošní setkání obyvatel místních částí s vedením města a odbornými pracovníky radnice se bude konat v pondělí 26. března 2012 v Kulturním domě ve Vlčovicích, druhé o den později, v úterý 27. března 2012, v Katolickém domě v Lubině a poslední proběhne ve středu 28. března 2012 v Kulturním domě v Mniší. Začátek všech tří setkání je naplánován na 17 hodin. Kromě zmíněných témat bude na setkání v Lubině zařazen rovněž bod týkající se probíhající stavby odkanalizování této místní části. Na přetřes však možná přijdou i jiné náměty, neboť v diskuzi s představiteli města se občané budou moci zeptat na vše, co je zajímá.

 

Opravené termíny čištění ulic: Společnost SLUMEKO s.r.o., upozorňuje, že z důvodu komplexního čistění místních komunikací a parkovišť bude na níže uvedených ulicích v době od 7:00 do 17:00 hodin zakázáno stání motorových vozidel. Úseky jednotlivých čistění budou vždy vyznačeny přechodným dopravním značením. Odtažená vozidla, která si majitelé nevyzvednou během dopoledne v daný den čištění na hlídaném parkovišti SLUMEKO, s.r.o., budou vrácena zpět na místo provedeného odtahu. V takovém případě bude po vlastníkovi vozidla požadována dvojnásobná úhrada provedeného odtahu. Čištění ulic probíhá 24. března v okolí MÚ Kopřivnice, parku Edvarda Beneše u Polikliniky a na ulici H. Ledwinky, 26. března na ulici Štefánikové od Husové po Kpt. Jaroše a na ulici Sokolovské. Dne 27. března ulice Kpt. Jaroše od vjezdu na parkoviště Albert, Štefánikova ulice od Kpt. Jaroše po Modrý salónek, 28. března na ulici Štefánikové od Modrého salonu po Nádraží, spojka u TESCO + ČD zastávky, příjezd k VS na ulici Lidická.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice