22. 3. 2012

 

Veřejná setkání v místních částech.Koncem měsíce se ve Vlčovicích, Lubině a Mniší uskuteční veřejná setkání s vedením města. Cílem těchto každoročně konaných akcí je seznámit obyvatele jmenovaných místních částí s plánovanými akcemi a rozpočtem na příslušný rok. Důraz přitom bývá kladen především na výstupy vztahující se k daným lokalitám. První letošní setkání obyvatel místních částí s vedením města a odbornými pracovníky radnice se bude konat v pondělí 26. března 2012 v Kulturním domě ve Vlčovicích, druhé o den později, v úterý 27. března 2012, v Katolickém domě v Lubině a poslední proběhne ve středu 28. března 2012 v Kulturním domě v Mniší. Začátek všech tří setkání je naplánován na 17 hodin. Kromě zmíněných témat bude na setkání v Lubině zařazen rovněž bod týkající se probíhající stavby odkanalizování této místní části. Na přetřes však možná přijdou i jiné náměty, neboť v diskuzi s představiteli města se občané budou moci zeptat na vše, co je zajímá.

 

Brožurka radí, jak nenaletět podvodníkům. Každý den se řada z nás dostává do komplikovaných spotřebitelských situací, v nichž potřebuje odbornou pomoc. Aby k těmto situacím docházelo co možná nejméně, vydalo Občanské sdružení TEST brožurku varující před nekalými marketingovými praktikami podomních prodejců a různých předváděcích akcí. Brožura je nyní Kopřivničanům k dispozici zdarma na Informacích ve vestibulu radnice. Distribuována bude rovněž na některých městských akcích.

 

Pozvánka na koncert v kostele sv. Bartoloměje: v neděli 25. března 2012 od 17 hodin se v kopřivnickém kostele uskuteční koncert komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Přijďte se zaposlouchat do skladby J. Haydna „Sedm posledních slov Spasitele na kříži“ a vychutnat si sváteční předvelikonoční atmosféru kostela sv. Bartoloměje.

 

Přijďte podpořit dobrou věc , K-GALERIE v Šustalově vile zve na charitativní výstavu kopřivnického fotografa Milana Jurka. Veškerý výtěžek z prodeje bude věnován sdružení rodičů hluchoslepých dětí Záblesk, které je využije na stavbu chráněného bydlení v Olšanech u Prostějova. Výstava potrvá do 20. dubna 2012.

 

Velikonoce v Lašském muzeu: Regionální muzeum v Kopřivnici Vás zve na jarní vernisáž výstavy VELIKONOCE, která se uskuteční ve čtvrtek 29. března v 17 hodin v Lašském muzeu v Šustalově vile. Kromě vystavených kraslic, proutěných výrobků, krajek a perníčků se mohou návštěvníci těšit také na ukázky tradičních lidových řemesel. Samotná výstava bude v muzeu k vidění do 12. dubna.

 

Společnost SLUMEKO bude opět přistavovat velkoobjemové vany na objemný odpad z domácností, a to vždy od 15:00 – 18:00 hodin. Do van je zakázáno ukládat televizory, obrazovky, lednice, zářivky, rádia a jiný nebezpečný odpad. Tento odpad může být odložen na sběrném dvoře na ulici Panské. Vany budou přistaveny dle harmonogramu dne 26. března Pod Zahradami, 27. března na ulici Karla Čapka a 28. března na ulici Janáčkové.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice