19. 3. 2014

 

Ornitologové zaznamenali v pondělí v Opavě přílet vlaštovky obecné, která je symbolem jara. Jde o první vlaštovku letos pozorovanou v Česku, kam dorazila o pět dní dříve než v loňském roce. Hlavní vlna příletu těchto ptáků se ale stejně jako každý rok očekává v první polovině dubna.

 

 

Záznam vzpomínkového koncertu Pocta Karlu Krylovi. Ve středu 19. března od 20.00 hodin odvysílají všechny regionální stanice Českého rozhlasu v rámci pořadu Koncert Studia Noc záznam vzpomínkového koncertu s názvem Pocta Karlu Krylovi. Ten byl natočen za účasti Jana Kryla, Vladimíra Merty a dalších umělců v hudebním Studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava 4. března.

 

 

Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice zve všechny občany k další sérii diskuzních setkání v rámci aktualizace strategického plánu. Poslední série jednání k prioritním oblastem Infrastruktura/Doprava/Životní prostředí, Ekonomika/Podnikání a Image města se uskuteční ve středu 19. března a ve čtvrtek 20. března v konferenční místnosti v 10. patře radnice. Nový plánovací dokument by mělo zastupitelstvo města schválit koncem roku.

 

 

Z důvodu komplexního čištění komunikací a parkovišť bude v níže uvedených termínech omezeno stání motorových vozidel na těchto komunikacích a parkovištích. Vozidla stojící v úseku zákazového dopravního značení budou odtažena. Čištění bude probíhat dle harmonogramu:

19. března – centrum chodníky od Štefánikové po hotel Tatra a parkoviště před hotelem Tatra,

20. března – parkoviště u Alberta,

21. března – část ulice Štefánikovy, Lidické a Obránců míru a zelný trh.

 

 

Nabídka města na nájem dvou městských bytů 1+2 ( Obránců míru 891 a 704) za podmínky přistoupení k dluhu, které je určeny pouze stávajícím nájemcům městských bytů za podmínek dle výzvy. Nabídka platí od 06. 03. 2014 do 24. 03. 2014.

 

 

V řekách v Povodí Odry teče nejméně vody od roku 1970. Generální ředitel Povodí Odry Miroslav Krajíček dnes uvedl, že v některých řekách protékala v únoru asi pětina vody ve srovnání s průměrnými hodnotami pro tento měsíc. Přechodně zvýšené hladiny byly jen na řece Olši a horním toku Ostravice. Jinak jsou hladiny toků velmi nízké a pohybují se na úrovni 270 až 355denní vody (statistické číslo, které vypovídá, že takový průtok bývá v uvedeném případě 270, respektive až 355 dnů v roce. Čím vyšší je toto číslo, tím méně vody v řece teče).  Podle generálního ředitele Povodí Odry jsou v Beskydech nízké také hladiny podzemních vod.

 

 

Most přes Sýkoreček v Lubině se opět začne opravovat. Zahájení stavebních prací na mostě v Lubině u ložisek je stanoveno na 1. 4. 2014. Pod mostem bude po dobu oprav nejdéle na 3 měsíce zcela uzavřena místní komunikace směřující na ul. Dělnickou. Bude se opravovat druhá polovina mostu (strana blíže ke Kopřivnici), vloni na podzim již proběhla oprava na druhé straně mostu. Pod mostem budou moci projít chodci tak jako tomu bylo na podzim.

 

 

Více než dvě stě hříšníků, kteří neměli zapnuté pásy, přistihli během třídenní speciální akce moravskoslezští policisté. Akce byla zaměřená zejména na důkladnou kontrolu používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. Razie se zúčastnilo 270 policistů, kteří kromě pásů kontrolovali také rychlost, alkohol a další motoristické nešvary. Hlídky zastavily 3400 vozidel. Zjistily 513 prohřešků, z nichž 476 vyřešily na místě uložením blokových pokut v celkové výši 175 tisíc korun. Sedmnáct řidičů překročilo povolenou rychlost, stejný počet usedl za volant pod vlivem alkoholu. Chodci a motocyklisté se dopustili totožně dvou přestupků, cyklisté pak osmi přestupků. Nevyhovující technický stav zjistili policisté u dvou vozidel. Sedm řidičů užívalo zpoplatněný úsek silnice bez dálniční známky.

 

 

Kopřivničané mohou žádat o kompostejnery na třídění bioodpadu. V Kopřivnici mohou lidé třídit kromě papíru, plastu a skla třídit takébioodpad. Díky čtyřem stům kompostejnerům se už loni podařilo Kopřivnici zvýšit objem vytříděného bioodpadu zhruba o 60 tun. Proto k nim letos přibude dalších 340 kusů.

 

 

V noci z 2. na 3. března došlo na Pustevnách k rozsáhlému požáru historické chaty Libušín. Zastupitelstvo města Kopřivnice na svém včerejším zasedání schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 100 tisíc korun do veřejné sbírky. Do veřejné sbírky na obnovu vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách už lidé přispěli více než 1,3 milionu korun. Přibývá také pokladniček, jedna z nich začala o víkendu fungovat ve vedlejším objektu Maměnka.

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice