19. 7. 2017

 

Lidé mohou připomínkovat nový územní plán do 2. srpna letošního roku. Návrh nového územního plánu se výrazně odlišuje od stávajícího územního plánu, platného od roku 2009. Nejenže se zásadně mění urbanistická koncepce, je omezena výměra zastavitelných ploch, ale je také změněna koncepce uspořádání krajiny, která vychází ze současné potřeby adaptace na změnu klimatu apod. Nový návrh územního plánu města Kopřivnice byl zveřejněn na webových stránkách města Kopřivnice www.koprivnice.cz pod odkazem Radnice – Územní plány – Aktuálně nebo Územní plán Kopřivnice. V papírové podobě je nový plán k nahlédnutí na městském úřadě na zmíněném odboru.

 

Nové parkoviště s kamerovým dohledem na ulici Husově nabízí obyvatelům i návštěvníkům města možnost využít placeného parkování, a to od pondělí do pátku v době od 7 do 17 hodin. První hodina parkování je pro všechny návštěvníky zdarma, za každých dalších třicet minut parkování pak zaplatí pět korun. Možné je také celodenní parkování za které lidé zaplatí jednotnou cenu třicet korun. Parkoviště na ulici Husova by mělo sloužit především pro návštěvníky sousední polikliniky Therapon 98, a. s. Zdravotnické zařízení se dlouhodobě potýkalo s problémy s parkováním. Zároveň by jej měli využívat lidé, kteří míří na hokejové zápasy na protější zimní stadion. Bezkontaktní platby by měly být zájemcům umožněny zhruba za měsíc.

 

Ze silnice smrti bude bezpečná dálnice. D48 má být hotová do čtyř let. Dálnice bude oproti stávající silnici širší až o 10 metrů. Vůbec poprvé v kraji stavební dělníci přestavují stávající silnici na dálnici. Mezi obcemi Rybí a Rychaltice přibude téměř 12 kilometrů dálnice D48. Postup prací stavebních firem přitom předpokládá zachování silničního provozu. A to se neobejde bez omezení a krátkodobých objížděk. V pracovní dny projede mezi Novým Jičínem a Příborem až 20 tisíc vozidel. Teď mají řidiči k dispozici čtyři pruhy. Zůstane to tak do konce roku. Po Silvestru už začnou práce přímo na silnici. Poprvé v kraji se bude dálnice budovat za provozu na původní komunikaci. Budeme stále využívat hlavní trasy, akorát pouze v jedné polovině. Pouze jeden jízdní pás bude využíván v systému 1+1. Předpokládáme omezení rychlosti a předpokládáme, že tranzitní těžkou dopravu převedeme na Ostravu,“ dodává Čáp. „Náročnost bude dána i tím, že to není úplně celistvé, že bychom třeba rozšiřovali jen pravou nebo levou stranu. Jsou úseky, kde se střídá, jinde to zase rozšiřujeme na obou stranách. To znamená tak, aby stavba ekonomicky vyšlo co možná nejlépe, ale zároveň aby splňovala požadavky, které od ní potřebujeme,“ vysvětluje generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Během stavby ale budou dělníci muset silnici čas od času úplně uzavřít. Auta tak budou jezdit přes okolní obce. „Samozřejmě určitě to ovlivní život v Příboře, protože určitou dobu budou auta jezdit i přes město. Byť budou obslužné vybudovány komunikace. Ale víme, jací jsou řidiči, takže určitě přes Příbor bude ta dopravní vytíženost daleko větší,“ krčí rameny místostarostka Příbora Dana Forišková. Přesný harmonogram objížděk dostane radnice v následujících týdnech. Stavební firmy ale slibují, že uzavírek bude co nejméně. Dálnice D48 by měla být hotová nejdříve za tři roky na podzim.    

 

Návrh jízdního řádu drážní dopravy na období 2017/2018 na území Moravskoslezského kraje. Zpracování jízdního řádu na dráze celostátní a regionální je upraveno ust. § 40 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, kterým je stanovena povinnost zpracovat jízdní řády na dráze provozovateli předmětné dráhy, a to koordinovaně s jízdním řádem v silniční dopravě. Povinností provozovatele je mimo jiné také projednat návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu s Ministerstvem dopravy, s kraji a s dopravci na dráze ve lhůtě nejméně 120 dnů před stanovenou dobou platnosti jízdního řádu, jedná-li se o nový jízdní řád, a nejméně ve lhůtě 15 dnů před stanovenou dobou platnosti, jedná-li se o změnu jízdního řádu. Vážení cestující, v souvisejících dokumentech naleznete návrh jízdního řádu pro období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018, Vaše připomínky ke zveřejněnému návrhu jízdního řádu drážní dopravy na období 2017/2018 na území Moravskoslezského kraje lze uplatnit na odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice