2. 12. 2013

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že 3. 12. 2013 od 9:00 – 16:00 hodin bude z důvodu havárie přerušena dodávka vody v obci Mniší od hlavní křižovatky u bývalé Jednoty po konec obce ve směru Měrkovice.

 

 

Rekonstrukce mostu nad tratí – slavnostní otevření se uskuteční 11. 12. v 11:00 hod.

 

 

Nové výstavy budou během několika nadcházejících týdnů zdobit kopřivnické galerie. Ve výstavním prostoru Muzea Fojtství bude 28. listopadu zahájena výstava Ke kořenům, která návštěvníkům odkryje kousek minulého času prostřednictvím jemných výšivek Věry Horákové-Martini. V Katolickém domě se chystá tradiční výstava betlémů od 6. do 10. 12. 2013, otevřeno denně od 8. do 18. hodin. Otevření nové výstavy v K Galerii: Alena Schäferová – kresby, malby, kostýmní návrhy. Výstava bude probíhat od 3. 12. 2013 – 12. 1. 2014 – vernisáž 3. 12. v 17. 00.

 

 

Charitativní sportovně-zábavné Mikulášské odpoledne. Dne 8. 12. 2013 od 14:00 se bude konat sportovně-zábavné Mikulášské odpoledne v tělocvičně ZŠ Milady Horákové v Kopřivnici. Výtěžek celé akce bude věnován Karolíně Dejové na její rehabilitaci v ADELI Medical Center.

 

 

Město Kopřivnice hledá partnera, který by měl zájem o komerční využití vily v parku Edvarda Beneše. V listopadu schválila rada města záměr pronajmout nebytové prostory v suterénu a prvním podlaží této novorenesanční stavby č. p. 243, většině Kopřivničanů známé jako „Závodní klub“. Na minulém zasedání zastupitelstva proto byla vytvořena pracovní skupina, která projednala možnosti budoucího využití budovy a stanovila jeho základní parametry. Objekt potřebuje nové rozvody, hydroizolaci, okna a dveře, sociální zařízení i další úpravy. Přestože v záměru nejsou stanoveny žádné svazující podmínky budoucího využití, město bude preferovat zájemce, kteří budou alespoň částečně respektovat architektonickou studii z roku 2009 navrhující zřídit v suterénu restauraci a v prvním podlaží víceúčelový prostor vhodný jako obřadní síň či místo pro reprezentativní akce. Zájemci o spolupráci si budou moci nabízené prostory prohlédnout ve středu 4. prosince 2013 mezi 14. a 15. hodinou a své písemné žádosti o pronájem mohou zasílat až do 15. ledna 2014. Bližší informace na www.koprivnice.cz, pod záložkou Radnice, v sekci Prodej a pronájem. 

 

 

Sbírka vršků pokračuje, tentokrát pomůže Tomáškovi. Po skvělých zkušenostech se sběrem víček pro Karolínku, vyhlašuje kopřivnická radnice sbírku vršků pro Tomáška! Pokračujte ve sběru různých typů plastových uzávěrů a pomozte přispět na léčbu šestiletého kopřivnického chlapce, který by se navzdory své těžké nemoci rád naučil samostatnosti. Tomáškovi byla po narození diagnostikována Chiariho malformace (vrozený strukturální defekt mozečku) a Hydrocefalus (zvýšená akumulace tekutiny mozkomíšního moku v dutinách mozku), posléze také epilepsie. Kvůli svému onemocnění pobývá Tomášek často v nemocnici a již několikrát muset podstoupit operaci hlavičky. Zdravotní stav mu nedovoluje chodit, samostatně se najíst a napít, ani správně mluvit. Chcete-li Tomáška podpořit a přispět na jeho náročnou léčbu, můžete začít hned příštím víčkem, které nevyhodíte, ale odevzdáte jej na některém ze sběrných míst v místních školách, dětském centru Motýlek, domě dětí a mládeže, městské knihovně nebo vestibulu městského úřadu. Sbírka vršků pro Tomáška potrvá do 31. července 2014 a tři nejlepší sběratele odmění radnice drobnými dárky.

 

 

Před koncem roku budou připravenu v centru města trhy. Nejprve se na pěší zóně ve dnech  4. – 5. 12. 2013 objeví MIKULÁŠSKÝ JARMARK a poté ve dnech 18. – 19. 12. 2013 VÁNOČNÍ JARMARK. Město Kopřivnice zve rukodělné výrobce a prodejce vánočního zboží coby vystavovatele.

 

 

Kopřivnický EPC projekt zvítězil v celostátní soutěži. V úterý 26. listopadu 2013 převzali zástupci města Kopřivnice ocenění za nejlépe připravený projekt řešený metodou EPC. Jedná se o metodu financování investičních opatření, která přinášejí garantované energetické úspory bez jakéhokoliv zatížení městského rozpočtu. Základní princip spočívá v zapojení kapitálu soukromého partnera, jemuž bude investice splácena ze vzniklých úspor. O energetický opatřeních formou EPC projektu začala kopřivnická radnice uvažovat již vloni, kdy nechala odborně posoudit vhodnost metody u 43 městských budov. Z analýzy, jejíž realizace byla podpořena stotisícovou dotací Ministerstva průmyslu a obchodu, vzešlo celkem 13 vhodných objektů, mezi nimiž jsou velká sportoviště, základní školy, budova městského úřadu či kulturní dům. Přínosy projektu však nejsou pouze ekonomické, dle energetika jde především o jeden ze zásadních kroků naplňování energetického plánu města, jehož cílem je snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů a minimalizace negativních dopadů na životní prostředí.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice