20. 3. 2024

V rámci podpory pečujících osob a poskytování důležitých informací týkajících se příspěvku na péči, kompenzační pomůcky a dostupných zařízení pro seniory, vás srdečně zveme na přednášku s názvem Co je dobré vědět . Akce proběhne dnes od 16 hodin v zasedací místnosti v 10. patře budovy Městského úřadu v Kopřivnici.  

 

V pátek 22. března 2024 se uskuteční slavnostní otevření nově zrekonstruované studánky Naděje, které se koná v rámci oslav Světového dne vody.  Sraz účastníků na Janíkově sedle je v 14.30 hodin, zahájení slavnostního programu u studánky Naděje je naplánováno o půl hodiny později. Zazní hudba a zpěv v podání místních umělců Evy Moravčíkové a Tomáše Nováčka, a požehnání, které provede farář Martin Kudla. 

 

Město Kopřivnice se připojí k mezinárodní kampani Hodina Země, která nás všechny vyzývá k zamyšlení nad důležitostí ochrany klimatu naší planety. Proto se v sobotu 23. března město připojí k této iniciativě symbolickým způsobem, a to vypnutím veřejného osvětlení v rekonstruovaném centru města po dobu jedné hodiny.  Centrum se ponoří do tmy od 20:30 do 21:30 hodin, osvětlení pavilonu a Lašské brány zůstane zachováno z důvodu bezpečnosti občanů .  

 

V pondělí 25. března v 17 hodin se uskuteční představení návrhu plánovaného řešení dvou asfaltových plácků na dětském hřišti Pod Zahradami. Zástupci města zájemce seznámí s celkovým řešením místa, představí možné typy herních prvků včetně pumtracku a nastíní harmonogram realizace.  V případě nepříznivého počasí akce proběhne v Mateřské škole Jeřabinka.

 

Odbor školství, kultury a sportu zve veřejnost na besedu s odborníky zaměřenou na školní zralost a připravenost, která se koná v pondělí 25. března v 15 hodin v 10. podlaží radnice. Akce se bude konat za účasti renomovaných odborníků v oblasti pedagogiky a psychologie. 

 

V úterý 26. března v 17 hodin se v zasedací místnosti v 10. podlaží radnice uskuteční beseda s Radkou Krysovou, která pobývala mezi indiány kmene Humi Kuin v deštném pralese v Amazonii. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude zaslán na účet sbírky na pomoc zmíněného kmene, jehož vesnici postihly ničivé povodně. Akce proběhne v rámci kampaně Hodina Země.

 

V tomto týdnu se započalo s jarním čištěním komunikací v místních částech, v Kopřivnici začne v pondělí 25. března. Harmonogram předpokládaných prací, které mají být ukončeny 17. května, je zveřejněn na webových stránkách města. Samotný úklid komunikace, čištění uličních vpustí a obnova vodorovného dopravního značení bude probíhat v době od 7 do 17 hodin a po tuto dobu nebude možné v dotčených úsecích parkovat. Apelujeme na řidiče, aby do doby odstranění přechodného dopravního značení nepřeparkovávali vozidla zpět do čištěných úseků. 

 

Zdravé město Kopřivnice ve spolupráci s Nemocnicí Agel Nový Jičín vyhlašuje tradiční akci na podporu kampaně Světový den zdraví prostřednictvím výzvy Daruj krev. Podpora spočívá jednak v poskytnutí drobných dárků pro všechny, kdo v určených termínech darují krev, jednak v aktivním zapojení pracovníků radnice i vedení města.  V rámci této akce jsou všichni dárci krve, plazmy a červených krvinek, kteří se zúčastní ve dnech 4., 11., 19. a 26. dubna 2024 na transfuzním oddělení Nemocnice Agel Nový Jičín, odměněni pozorností od města Kopřivnice. Toto gesto je malou odměnou všem dobrovolným dárcům za jejich morálně odpovědný a příkladný přístup k zachování lidských životů.   

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice