22. 3. 2024

Vyvrcholení Městské hokejové ligy  proběhne v sobotu 23.3. 24 na zimní stadion Kopřivnice – začátek finálového utkání 3. ligy je stanoven na 10:30, 2. liga ve 13 a 1. liga v 15:30.

10,30 – 12,30 hod.  finále 3. ligy   Janovice – vítěz utkání Tatra – Bartošovice

13,00 – 15,00 hod.  finále 2. ligy   Hájov – Palkovice

15,30 – 17,30 hod.  finále 1. ligy    Petřvald – Nebory

 

KONCERT: Panenské plameny, 22.3.2024 19:30, Katolický dům Kopřivnice, Koncert v Katolickém domě Kopřivnice.

 

HANDICAPOVANÍ, RODINY ČI AKTIVNÍ SENIOŘI. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ POKRAČUJE V JEJICH PODPOŘE. Z krajského rozpočtu získá podporu přes 140 projektů v sociální oblasti za více než 22 milionů korun. Tyto projekty pomohou destigmatizovat osoby se zdravotním postižením či zvýšit jejich uplatnění na trhu práce, podpoří funkčnost rodin, zapojí seniory do aktivního života nebo jsou zaměřené na prevenci kriminality a sociální vyloučení. O poskytnutí dotací rozhodli zastupitelé kraje.

ZDRAVÉ STÁRNUTÍ ČI PRORODINNÁ POLITIKA:Moravskoslezský kraj již dlouhodobě podporuje projekty zvyšující kvalitu života seniorů. „Lidé, kterým je šedesát a více let se mohou účastnit nejrůznějších komunitních aktivit a vzdělávacích akcí. Přispíváme i na dobrovolnictví u seniorů v přirozeném prostředí a v sociálních službách. Krajské peníze využijí organizace i na mezigenerační setkávání, sportovní či hudební aktivity seniorů nebo třeba tvořivé dílny,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil s tím, že mezi celkem 46 projektů rozdělil kraj více než 2,7 milionu korun. „Říká se, že děti jsou naše budoucnost. Je nesmírně důležité podporovat bezpečné zázemí dětí v rodině, pečovat o vztahovou problematiku a pokud to přesto nefunguje, musíme mít funkční mechanismus, který se postará o ohrožené děti. Prorodinnou politiku podpoříme více než 5 miliony korun,“ sdělil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o podpoře 39 projektů, jejichž aktivity se zaměřují například na podporu stability a autonomie rodiny, poradenské činnosti vedoucí k úspěšnému zapojení dospívajících dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením do pracovního procesu, na propagaci pěstounské péče, ale také na poskytování krizové pomoci, poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci nebo na podporu dobrovolnictví. Z krajského rozpočtu šlo na tyto projekty 5,2 milionu korun.

HANDICAPOVANÍ A DALŠÍ POTŘEBNÁ POMOC:  Krajští zastupitelé také schválili příspěvky na projekty podporující osoby zdravotně postižené a jejich zapojení do běžného života. Celkem 42 projektů získalo dohromady 6,4 milionu korun. Další milion šel na komunitní aktivity zaměřené na zmírňování následků sociálního vyloučení obyvatel Moravskoslezského kraje v lokalitách, kde se pohybuje více osob ohrožených sociálním vyloučením. Moravskoslezský kraj finančně podpořil celkem 13 projektů.

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA: Kromě klasických dotačních programů podporuje Moravskoslezský kraj i další projekty. Krajští zastupitelé například odsouhlasili 3 miliony korun pro Slezskou diakonii na rekonstrukci objektu domova pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce. „Každý, kdo už nemůže zůstat doma ve svém domě či bytě, si zaslouží žít v příjemném a důstojném prostředí. Jsem rád za každého poskytovatele, který se chopí výzvy a snaží se svou službu zhumanizovat, aby odpovídala standardu maximálně dvoulůžkového pokoje, nabízela klientům soukromí, ale i bezpečné zázemí,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil s tím, že rekonstrukce domova přijde diakonii na více než 126 milionů korun. Další krajskou pomoc získala organizace MIKASA, která letos v dubnu zahájí poskytování nové pobytové sociální služby pro osoby s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči. Moravskoslezský kraj poskytnul organizaci návratnou finanční výpomoc ve výši 4 miliony korun, která organizaci pomůže překlenout časové období do doby poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice