25. 3. 2024

Nově je možné třídit i hřbitovní odpad. Vzhledem k legislativním změnám v oblasti odpadového hospodářství a rostoucímu tlaku na třídění odpadů se město Kopřivnice rozhodlo spustit novou kampaň zaměřenou na třídění hřbitovního odpadu. Tato kampaň je součástí úsilí o snižování množství odpadů ukládaných na skládky komunálního odpadu. Cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o správném zpracování odpadu na hřbitovech a podpořit třídění odpadu jako základního kroku ke splnění legislativních cílů. „Hřbitovní odpad zahrnuje různé materiály, včetně květin, aranžmá, plastových obalů a dekorací a dalších předmětů. Správným tříděním tohoto odpadu můžeme minimalizovat jeho negativní dopady na životní prostředí a přispět ke zvýšení množství odpadů, které lze ještě využít či zrecyklovat,“ uvedla Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí. Za tímto účelem budou pracovníci životního prostředí pomáhat s tříděním ve středu 27. a čtvrtek 28. dubna na městském hřbitově v Kopřivnici v dopoledních hodinách od 9 do 11 a odpoledne od 13 do 15 hodin. Přistavené kontejnery budou označeny speciálními nálepkami na hřbitovní plasty a hřbitovní bioodpad. „Každoročně z městského hřbitova vyvážíme cca 20 tun odpadu, který jenom při minimální práci, bude možné ještě dále zpracovat a neskončí bez užitku na skládce,“ doplnila Lucie Kubalcová.

 

SLUMEKO, s.r.o. oznamuje, že dne 27. 3. 2024 od 7:00 do 16:00 bude probíhat plošné čištění místních komunikací na těchto ulicích: Jilemnického, Haškova, 1/2 Bezručova, Hřbitovní, Skupova, Pabla Nerudy. Žádáme občany, aby respektovali dopravní značení a neparkovali na vyznačených místech po dobu platnosti zákazové značky .

 

Zelený čtvrtek přinese zábavu i tradice. Na Zelený čtvrtek ožije sad E. Beneše v duchu tradičních Velikonoc. Kulturní dům Kopřivnice opět připravil stylový velikonoční program s jarmarkem, muzikou, divadélky, kejklíři i ukázkami řemesel. Přijďte se podívat ve čtvrtek 28. března mezi 10. a 17. hodinou.  „Na jarmark jsou pozváni prodejci, kteří nabízejí převážně rukodělné výrobky a velikonoční dekorace. Tradičně přijede také kovář, mincíř, hrnčíř a nebude chybět ani pletení karabáčů. Doprovodný kulturní program zahájíme v 10 hodin a střídat se budou před Ringhofferovou vilou divadélka, komedianti, kejklíři a žongléři. Děti se mohou těšit také na ohrádku se zvířátky, fotokoutek s kostýmy, CK polní poštu nebo na návštěvu u rytíře,“ uvedla Klára Applová z Kulturního domu Kopřivnice.

PROGRAM:
10:00 Zahájení jarmarku
10:30 Le Vitare a kousky revuální
11:00 Potkali se na rynku – kejklíři
13:00 Šašek a královna – pohybové představeníčko
13.30 Velikonoční žonglérská taškařice
14:30 Infinity – živá renesance
15:00 Na rynku je veselo – komedianti
15:30 Calata – dobová kapela
17:00 Ukončení velikonočního jarmarku

 

Vedení města Kopřivnice zve občany místních částí na tradiční diskuzní setkání. Setkání se uskuteční v pondělí 15. dubna v Kulturním domě ve Vlčovicích, v úterý 16. dubna v Katolickém domě v Lubině a ve středu 17. dubna v Kulturním domě v Mniší. Začátek všech tří setkání je naplánován na 17 hodin. Přijďte zjistit, co se ve Vaší místní části plánuje a diskutovat s vedením města i pracovníky radnice o všem, co Vás zajímá! Vaše případné dotazy můžete zasílat i předem do 10. dubna na e-mail rozvoj@koprivnice.cz.

 

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice