20. 6. 2022

Zápisy do 10 mateřských škol v Kopřivnici proběhly jednotně ve čtvrtek 5. května, dorazilo  277 přihlášek. Přijato bylo celkem 198 dětí starších 3 let. V kritériích je přihlíženo ke spádovosti dítěte, při shodě bodů k datu narození (od nejstarších po nejmladší). Pokud je v MŠ zároveň sourozenec, podle kritérií má dítě 2 body navíc. Děti byly umístěny do rodiči vybrané MŠ. Dětem starším 3 let, které z kapacitních důvodů nebyly umístěny do preferované MŠ byly nabídnuty školky s volnými místy a v současné době jsou všechny  naplněny. K zápisu přišlo celkem 25 dětí s povinnou předškolní docházkou, z toho je 6 dětí, kdy rodiče požádali o individuální předškolní vzdělávání. Vzhledem k velkému počtu přihlášek dětí starších 3 let nebylo přijato zatím žádné dítě mladší 3 let. V jednání se zřizovatelem se zvažuje možnost o navýšení kapacity některých tříd, aby mohly být přijaty děti narozené od 1.9. 2022 podle data narození.

K zápisu cizinců dne 6.6.2022 se přišlo zapsat 10 dětí, 2 děti s povinným předškolním vzděláváním a dvě děti mladší 3 let. Ale nebylo přijato žádné dítě cizinců.

Mateřská škola Polárka, která patří pod ZŠ a MŠ 17. listopadu, obdržela celkem stejně jako vloni 28 žádostí, byli uspokojeni jen čtyři žadatelé, protože ve dvou stávajících odděleních je převaha mladších dětí, které ve školce zůstávají. Město Kopřivnice nyní řeší projektovou dokumentaci se záměrem rozšířit kapacitu MŠ Polárka, o jedno oddělení s max. povolenou kapacitou 23 dětí.

 

22. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice – 23. 6. 2022 od 14 hodin v přímém přenosu na programu KTK, nebo prostřednictvím účtu KTKlive na kanálu YouTube.Reprízy celého zasedání: v neděli 26. 6. 2022 od 14 hodin,v pondělí 27. 6. 2022 od 19 hodin.

 

Hasičský záchranný sbor ČR dostane v příštích letech nové hasičské speciály na podvozcích Tatra. V rámci výběrového řízení vypsaného na začátku tohoto roku byla vybrána nabídka firma KOBIT. Jejím subdodavatelem je kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS. Celkový předpokládaný objem zakázky představuje nákup až 50 vozidel CAS 30 včetně volitelného požárního příslušenství a komunikačních prostředků v průběhu dvou let v ceně přesahující 392 milionů Kč

 

Začalo jarní kolo osmého ročníku Křížovkářské ligy určené pro kategorii 60+, kterou opět podpořil MS kraj. Po 10 týdnů nabízí luštitelům deset křížovek a mnoho cen. Vloni se zapojilo 1500 lidí. V regionu je zhruba 40 registračních míst, největší zájem o křížovky bývá mezi seniory v Havířově, Bohumínu, Kopřivnici. Moravskoslezskou dlouhodobou a pravidelnou aktivitu se zapojením lidí v domovech seniorů v jiných krajích nemají. Křížovkářská liga znamená nejen pravidelné trénování paměti, ale i zábava a zmírnění pocitu osamělosti.

 

OBEC TICHÁ REKONSTRUUJE VILU SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARMEL. KRAJ NA STAVBU PŘISPĚJE PŮL MILIONU KORUN. V obci Tichá na Novojičínsku funguje denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením. Budova této sociální služby potřebuje opravit. Zhruba polovinu prostředků obec získala z evropských zdrojů, s finančním krytím pomůže i kraj. Na opravu říms a fasády přispěje půl milionu korun. Denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením provozuje v obecní budově Slezská diakonie. Stávající stav objektu je již za hranicí uživatelských standardů. Nevyhovuje stavebně technickým, hygienickým ani požárním normám. Rekonstrukce už byla nutná, vyžádá si zhruba 4,7 milionu korun. Objekt je jednou ze tří Parmových vil vystavěných po 1. světové válce zdejším továrníkem Leopoldem Parmou.

Rekonstrukce vily začala letos v dubnu, hotovo by mělo být v příštím měsíci. Po dobu prací jsou klienti dočasně ubytovaní v domově mládeže krajské průmyslovky ve Frenštátě pod Radhoštěm, který ubytování nabízí nejen studentům, ale i veřejnosti. Klienti se do Karmelu vrátí ihned, jakmile to bude možné, nejpozději v srpnu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice