20. 9. 2021

Centrum pro rodinu chystá na počátek října nový program, pro maminky s dcerami ve věku 9 -12 let. Víkend pro matku a dceru se bude konat 1. – 3. října 2021, na chalupě u Vidče. Smyslem víkendu je vytvořit prostor, kde budete na sebe mít dost času.P opovídat si, inspirovat se, zažít sílu ženské komunity, hrát si a nebrat se moc vážně. Více informací a přihlášky najdete na stránkách centra pro rodinu.

 

Termíny vítání občánků jsou stanoveny na čtvrtky 30. 9. 2021, 7. 10. 2021, 4. 11. 2021  vždy na 15:00, 16:00 a 17:00 hod. Letos se v místních částech tyto obřady neuskuteční. Zájemci se mohou hlásit telefonicky na číslech 556 879 436, 737 114 246 nebo na e-mailové adrese ilona.mazalova@koprivnice.cz, případně osobně na městském úřadu, 7. podlaží, číslo dveří 743, kde získají podrobnější informace. Průběh obřadu se bude odvíjen podle aktuálně platných hygienických podmínek.

 

Lidé, kteří se v době voleb do poslanecké sněmovny nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu a chtěli by podpořit svou stranu, hnutí či koalici, mohou požádat o vydání voličského průkazu. Požádat o jeho vydání je možné pouze na obecním úřadu v místě svého trvalého pobytu, a to osobně nebo písemně. V případě písemné žádosti je nutné opatřit žádost úředně ověřeným podpisem. Osobní podání lze učinit na oddělení správních agend – evidenci obyvatel ve 4. podlaží radnice až do středy 6. října do 16 hodin, písemně pouze do 1. října. Pro volby do parlamentu v roce 2017 si o voličský průkaz v Kopřivnici požádalo 200 lidí a v roce 2013 dokonce 257 občanů města.

 

Celostátní akce Týden pro Světlušku probíhá od 6. do 10. září, v kopřivnické knihovně charitativní akce až do konce září. Týden pro Světlušku je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Od roku 2003 se do projektu zapojilo několik desítek tisíc dobrovolníků a různých organizací. Naše knihovna se aktivně zapojila do projektu už popáté. Sbírka v Kopřivnici proběhla naposledy v roce 2019 a tehdy naši čtenáři darovali celkem 2372 Kč.

 

Stavebníci, kteří budují nový bytový dům na území města a jeho místních částí a splní požadované podmínky, mohou z rozpočtu města získat dvousettisícovou finanční podporu. Do konce července, kdy byl termín uzávěrky, si žádost o dotaci podalo 11 stavebníků. Jeden z nich nesplnil podmínky pro přidělení dotace, zastupitelé tak budou mít na stole podklady pro schválení deseti dotačních smluv. „To znamená, že v tuto chvíli bychom měli rozdělit dva miliony korun, tedy polovinu v rozpočtu alokované částky,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný. Podporu by mělo získat pět stavebníků nových rodinných domů v Lubině, čtyři lidé stavící rodinné domy přímo v Kopřivnici a jedna dotace poputuje do Vlčovic. V rozpočtu na letošní rok zastupitelé pro potřeby dotačního programu na podporu individuálního bydlení vyčlenili čtyři miliony korun. Vyčerpána je tedy jen polovina alokace, a proto radní spolu se schválením první várky dotačních smluv doporučí zastupitelstvu i vyhlášení dalšího kola dotačního programu. „Ti, kteří nestihli svou žádost podat do konce července, by tak měli další možnost až do 30. prosince tohoto roku,“ řekl místostarosta Dušan Krompolc, garant pro oblast rozvoje bydlení. V případě, že zastupitelstvo podle očekávání další kolo dotačního programu vyhlásí, budou nové žádosti přijímány od 27. září. Žadatelem se může stát každá fyzická osoba, která na území města a jeho místních částí staví objekt k individuálnímu bydlení a je držitelem příslušného stavebního povolení. Detailní podmínky dotačního programu jsou zveřejněny na webu města.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice