21. 10. 2013

 

Jak by mohlo vypadat centrum našeho města, přiblížili zhruba stovce lidí při prezentaci výstavních panelů a modelů mladí architekti v pondělí 14. října ve velkém sále kulturního domu. Z brněnské fakulty architektury dorazilo 12 diplomových prací. Studenti dělali především v prvním roce analýzu města, často Kopřivnici navštěvovali, aby mohli navrhnout vizi a moderní tvář především pěší zóny a prostoru okolo kulturního dmu.  Výstava na téma „Vize: Kulturní centrum Kopřivnice“ potrvá do konce listopadu a měla by sloužit k nastartování další debaty o budoucí podobě centra města.

 

 

15. října navštívila naše město zástupkyně evropské komise Elena Grech v doprovodu Davida Sventka z Úřadu regionální rady Moravskoslezsko, aby si prohlédli projekty financované evropskou unií.

 

 

V úterý 15. října se v 10. patře radnice konal seminář věnovaný problematice právních forem neziskových organizací podle nového Občanského zákoníku. Změny, které se chystají od prvního ledna příštího roku, se týkají více než 100 sportovních, kulturních i dalších organizací působících v našem městě. Zhruba polovina zástupců těchto organizací si vyslechla prezentaci právníka Petra Víta, který přiblížil navrhované změny. Těmi hlavními jsou, že občanská sdružení se stanou Spolky a obecně prospěšné společnosti nebudou moci být zakládány, ale stávající budou fungovat v dosavadním režimu. Budou moci být zakládány nové právní normy a to ústav a sociální družstvo.

 

 

Město  již několik let čeká na modernizaci centrálního zásobování teplem.  Systém, který je má 40 let je  předimenzován a vykazuje  obrovské tepelné ztráty. Modernizace se pohnula kupředu tento týden: stavba byla předána 10. 10. firmě Hochtief, která bude provádět rekonstrukci.  Práce na několika místech ve městě byly zahájeny již v pátek 18. října 2013.

 

 

Kabelová televize ve spolupráci se společností HBO Europe, připravuje bezplatné šíření programů HBO a HBO HD v naší síti všem uživatelům a to ve dnech od 26. října od 6 hodin ráno po dobu 72 hodin, to znamená do 29. října.

 

 

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu pořádá město Kopřivnice vzpomínkovému setkání a to v pondělí 28. října od 17 hodin u pomníku Tomáše G. Masaryka, za účasti vedení radnice a členů Masarykova demokratického hnutí. Zváni jsou všichni, kdo si chtějí připomenout události roku 1918 a uctít památku těch, kteří se zasloužili o ukončení první světové války, uznání národních práv Čechů a Slováků a vznik samostatného Československa. Slavnostní atmosféru setkání i letos podtrhne vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice.

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny. V Kopřivnici bude při těchto volbách o jeden okrsek navíc, než byli lidé zvyklí. Nový vznikne při ZŠ v Lubině v bývalém domě zahrádkářů. Díky probíhající rekonstrukci ZŠ dr. Milady Horákové může dojít ke změně vstupu k volebním místnostem – voliči by proto měli věnovat větší pozornost ukazatelům, které je dovedou k potřebnému okrsku. Ostatní zůstávají beze změn. Hlasovací lísky obdržíte do svých schránek do čtvrtku 24. října a v případě potřeby je získáte je přímo ve volební místnosti.

 

 

Po pětiletém úsilí se podařilo o.s. ŽIVOT A ZDRAVÍ zrealizovat návštěvu Radima Passera, který se řadí mezi nejbohatší Čechy současnosti. V Kopřivnici stráví dva dny. V pátek 25. října od 18 hodin na neformální setkání s mládeží v restauraci Venezia a den poté ve velkém sále kulturního domu v rámci dopoledního programu od půl jedenácté a poté od 15 hodin. Odpolední program zahájí ve 14 hodin koncert Daniel a Hedwiga Kašlíkovi.

 

 

Radnice představí návrh plánu zdraví. Zajímá Vás, jaká je zdravotní situace obyvatel Kopřivnice? Jak může město ovlivnit zdraví svých občanů? Přijměte pozvání na veřejnou diskuzi o návrhu Zdravotního plánu – strategického dokumentu, který se zaměřuje na aktivity a opatření ovlivňující zdraví obyvatel a vše, co s ním souvisí. Představení plánu a následná diskuze s občany se uskuteční v úterý 22. října 2013 od 16 hodin v konferenční místnosti v 10. patře kopřivnické radnice.

 

 

Na Trapessu mohou vzniknout nová parkovací stání. Ve středu 23. října 2013 budou veřejnosti představeny plánované úpravy veřejných prostranství v lokalitě Trappes. Cílem rozpracovaného investičního záměru je úprava a doplnění stávajících komunikací, navýšení počtu odstavných a parkovacích stání, úpravy zeleně a veřejného osvětlení v okolí ulice Družební. Veřejné představení záměru se uskuteční od 15:30 v konferenční místnosti v 10. patře kopřivnické radnice a zváni jsou na něj především obyvatelé zmíněné oblasti.

 

 

Přednáška MUDr. Savčenka se koná ve středu 23. Října od 18.00 hodin v kopřivnickém kině PULS. 

 

 

Mateřské školy Kopřivnice p. o. zvou všechny děti, rodiče i prarodiče na zábavné odpoledne, plné her a soutěží  „Povídání v zahradě aneb Co můžeme udělat pro to, aby řeč našich dětí byla kultivovaná a správná“. Akce bude probíhat na zahradě Mateřské školy Jeřabinka ve čtvrtek 24. října 2013 od 15:00 hodin. Tato akce  je zaměřena na rozvoj řeči a jazykových dovedností.

 

 

TRENÉRKA NIKITA BROŽKOVÁ OPĚT SLAVILA ÚSPĚCHY SVÝCH SVĚŘENCŮ NA MS A ME. Dne 3. 10. 2013 až 6. 10. 2013 se v městě Gratz v Rakousku konalo Mistrovství Evropy a Mistrovství světa v různých stylech tance. Trenérka a učitelka tance Nikita Brožková byla nominována na MČR k reprezentaci ČR se svým tanečním týmem. Na této soutěži se představili s tancem „ Captured by flames“ s mladšími žáky a „Fight about time“ s dospělou skupinou tanečníků. Tanec v kategorii „děti“, se stal více-mistrem světa v synchro dance formace, a dospělá „malá skupina“ se po zdárném absolvování semi-finále umístila ve finálové bitvě na krásném 5.místě s třemi prvními místy ve výsledkové listině porotců, na Mistrovství Evropy.

 

 

Občané mohou připomínkovat do 31. října návrh obecně závazné vyhlášky „O zabezpečení veřejného pořádku omezením hlučných činností“. Dle tohoto návrhu by mohlo být během nedělí a svátků zakázáno používání hlučných zařízení, jako jsou sekačky, křovinořezy, pily, brusky, drtiče, štěpkovače apod. Připomínky k návrhu vyhlášky lze zasílat do 31. října 2013, a to buď písemně na odbor životního prostředí, nebo elektronicky na ziv.prostredi@koprivnice.cz.  Návrh vyhlášky (pdf 28 kB).

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice