21. 3. 2022

Začíná jarní úklid města. Pracovníci firmy Slumeko zahájili komplexní čištění místních komunikací a parkovišť, včetně přilehlých chodníků. Úklid začal v místních částech, kde se obejde bez uzavírek. Od pondělí se však čistící stoje objeví i v Kopřivnici a v dotčených úsecích bude po nezbytně nutnou dobu omezeno parkování. Řidiči budou v předstihu informováni dopravním značením.

Centrum Kopřivnice se bude čistit začátkem dubna,  celé město by mělo být uklizeno v polovině května. O jednotlivých etapách úklidu budou občany jako vždy v sedmidenním předstihu informovat dopravní značky s dodatkovou tabulkou. V čištěných úsecích bude dočasně zakázáno stání nebo zastavení motorových vozidel. Automobily, které nebudou zákazové značení respektovat, čeká odtah. „Pokud vlastník vozidla dostatečným způsobem neprokáže, že v době od instalace přechodných dopravních značek do doby začátku platnosti zákazu, nemohl vozidlo přeparkovat, bude hradit odtah a navíc pokutu za provedený přestupek,“ upozornil jednatel Slumeka Vladimír Pustka. Pokud odtažené vozy nevyzvednou jejich majitelé či provozovatelé ještě tentýž den, budou vráceny na místo odtahu. Náklady, které bude město vymáhat po vlastníkovi vozidla, však vzrostou na dvojnásobek a přesáhnou dva tisíce korun.

Během jarního úklidu v roce 2019 bylo odtaženo 86 vozidel, o rok později to bylo už 99 a vloni dokonce 108 automobilů.

 

JARNÍ STEZKA

PONDĚLÍ 21. 3.– ČTVRTEK 31. 3. 2022

NAUČNĚ ZÁBAVNÁ PROCHÁZKA

START: NÁRODNÍ SAD ŠTRAMBERK

CÍL: STUDÁNKA MÍRU

ZAJÍMAVOSTI O FAUNĚ A FLOŘE NA JAŘE, TRADICÍCH A JARNÍCH ZVYCÍCH

www.zuzajda.cz

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ-ZŠ FLORIANA BAYERA KOPŘIVNICE. ÚTERÝ 22. 3. 2022, 8:00-12:00, 14:00-15:30 HODIN. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTEM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, SPECIALIZACE – MONTESSORI PEDAGOGIKA

 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V CENTRU PĚTKA – BYDLENÍ, FINANCE, SOCIÁLNÍ DÁVKY A DALŠÍ. STŘEDA 23. 3. 2022, MC KLOKAN, PONDĚLÍ 28. 3. 2022, KNIHOVNA

 

Na konci března má být předáno staveniště a poté by měly být zahájeny stavení práce na křižovatce ulic Obránců míru, Francouzské a Školní. Na podzim minulého roku byla realizována přeložka kabelů ČEZu a dále vody a kanalizace, jejíž zpoždění odsunulo dokončení rekonstrukce až na letošní rok. Kruhový objezd vznikne ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, který je vlastníkem komunikace a také hlavním investorem. Kopřivnická radnice zajistila projekční přípravu celého projektu, včetně stavebního povolení, a dále bude financovat stavební části na vedlejších místních komunikacích, jako jsou přechody pro chodce, chodníky, veřejné osvětlení, přilehlé zelené plochy a nezbytné přeložky inženýrských sítí. Předpokládané náklady projektu dosahují téměř 10 milionů korun, přičemž podíl města činí zhruba jednu třetinu. Stavět se bude za provozu a dopravu v místě budou řídit semafory. Další kruhový objezd bude ve spolupráci s Moravskoslezským krajem vybudován na křižovatce ulic Záhumenní a Kpt. Jaroše.

 

Dotace pro stavebníky z městského rozpočtu letos pokračuje. Vloni dotaci v úhrnu 2 miliony korun získalo 10 žadatelů pro individuální bytovou výstavbu. Zájemci mohou při splnění příslušných podmínek inkasovat podporu ve výši 200 tisíc korun. O dotaci mohou žádat lidé, kteří na katastru města a jeho místních částí staví nový dům. Žadatel musí mít aktuálně platné stavební povolení a stavbu domu musí dokončit nejpozději do tří let od podpisu dotační smlouvy. Lhůta pro podání žádostí o dotaci byla pro letošek pevně stanovena na období od 10. dubna do 30. prosince.  V budoucnu je možné počítat s navýšením nad 200 tisíc, pokud budou kvůli růstu cen dojednány nové podmínky.

 

Letošní Koprojekty mají v rozpočtu vyčleněno 600 tisíc Kč na financování projektů navržených občany.  Ti mohou navrhnout a svými hlasy podpořit společensky prospěšné projekty, které celkově zlepší kvalitu života v Kopřivnici a místních částech a podpoří zapojování místních komunit. Konkrétní projekty bude možné předkládat v době od 2. května do 30. června. V létě bude probíhat hodnocení projektů a na podzim by měla být zahájena medializace, na které naváže veřejné hlasování a před koncem roku budou výsledky hlasování přeloženy radě města ke schválení.

 

Po kovidové pauze se seniorská veřejnost opět může zapojit do projektu Aktivní senior. Zahajuje seminář Jak na tablet a chytrý telefon, který se uskuteční 29. března dopoledne a který radnice pořádá ve spolupráci s neziskovou organizací Moudrá sovička. Jde už o čtvrtý kurz zaměřený na ovládání nových komunikačních přístrojů.

Na duben se chystá tradiční seniorské odpoledne v kulturním domě. O všech připravovaných akcích se senioři dozví přes web aktivní senior, a v místních médiích, případně u Pavly žáčkové.

 

Zaměstnanci místní společnosti Bike fun International se vzdali 500 korun na společnou večeři a podpořili tak autobusovou dopravu uprchlíků z Ukrajiny. Vybralo se více než 175 tisíc korun a společnost tuto částku navýšila na dvojnásobek a tak nakonec podpora za celou firmu činila 350 tisíc korun.

 

Cenu cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2021 získalo v kategorii nejlepší počin Muzeum nákladních automobilů Tatra. Ve třetím ročníku soutěže uspěly v celkem pěti kategoriích například Štramberk jako nejfotogeničtější místo, turistická trasa v pralese Mionší na Jablunkovsku nebo bramborové placky jako tradiční regionální pochoutka. Pro vítěze hlasovali odborníci i veřejnost.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice