21. 9. 2018

 

Běh rodným krajem Emila Zátopka, Kopřivnice. V sobotu 22. září v centru města Kopřivnice od 9.00 hod. se uskuteční 16. ročník memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka. Hlavní závod se startem v Kopřivnici a cílem v Rožnově pod Radhoštěm o celkové délce 22,3 km. Prezentace závodníků od 8.00 hod. v ZŠ dr. Milady Horákové. V 11.00 hod. start před Technickým muzeem Tatra v centru města. Součástí této akce je i Lidový běh. Start v 8.45 hod. Malá odměna pro účastníky. A Běh dětí Kopřivnicí, start jednotlivých kategorií od 9.00 hod. Sladké odměny a trička pro všechny zúčastněné děti. Jako doprovodný program bude ve výstavním a informačním stanu poblíž ZŠ Dr. Milady Horákové k nahlédnutí putovní výstava Klima se mění. Od 24. do 27. září bude výstava instalována ve vestibulu městského úřadu, kde bude 24. září 2018 od 13.00 hodin zahájena veřejnou besedou s jejími autory.

 

Běh dětí čekají drobné změn. Rodiče i děti se musí v letošním roce připravit na drobné změny týkající se pořadí kategorií v sobotním Běhu dětí Kopřivnicí. Běh nejmenších předškoláků i žáků základních škol je nedílnou součástí Běhu rodným krajem Emila Zátopka již osm let. Letošní devátý ročník přinese některé změny. Pořadatelé k nim přistoupili zejména z důvodu větší přehlednosti a bezpečnosti malých i velkých běžců. „V letošním roce poprvé dojde k přehození kategorií. V praxi to bude znamenat to, že první na startu nebudou nejmenší děti, ale naopak začneme od těch starších kategorií,“ vysvětlil za organizátory Břetislav Orlík a pokračoval: „Důvodem změn jsou dřívější kolize starších dětí s dospělými rozcvičujícími se běžci hlavního závodu. Tím, že poslední letos poběží nejmenší děti, které absolvují nejkratší trať, se těmto problémům chceme vyhnout.“ Informace o časech startu jednotlivých kategorií najdou rodiče na propozicích vydaných k 16. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka a také na plakátech, které budou umístěny u startu Běhu dětí Kopřivnicí u ZŠ dr. Milady Horákové. „Vše ostatní zůstává stejné nebo hodně podobné jako v předchozích letech. Startovné je dvacet korun, všichni závodníci dostanou v cíli tričko, pamětní list a sladkou odměnu a po doběhnutí poslední kategorie, tedy někdy kolem půl dvanácté začne losování startovních čísel o čtyři desítky cen,“ doplnil Břetislav Orlík. Běh dětí Kopřivnicí stejně jako Běh rodným krajem Emila Zátopka se uskuteční v sobotu 22. září v prostorách centra města. Start dětského závodu je naplánován na 9 hodin, hlavní závod odstartuje v 11 hodin Dana Zátopková, která ve středu 19. září oslavila úctyhodné devadesáté šesté narozeniny.

 

V minulém týdnu se v Kopřivnici objevily nové hnědé kontejnery. Celkem osm nádob je speciálně určených na bioodpad. Město Kopřivnice ve spolupráci se společností Slumeko umístilo v polovině září na veřejná stanoviště u vybraných bytových domů nové kontejnery na sběr bioodpadu. „Jedná se o nádoby o objemu 770 litrů jejichž svoz bude probíhat v intervalu jednou za čtrnáct dní, konkrétně vždy ve středu v liché týdny,“ uvedla za odbor životního prostředí Lucie Kubalcová. Do hnědých kontejnerů je možné podle informací kopřivnické radnice vhazovat veškerý rostlinný materiál. „V praxi to znamená například zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny, čajové sáčky, kávovou sedlinu včetně papírových filtrů a ubrousky, piliny, hobliny, podestýlku z chovu drobných zvířat a podobně,“ vysvětlila Lucie Kubalcová. Naopak živočišné zbytky jako maso, kůže, kosti, zbytky vařených jídel, použité jedlé oleje nebo bioodpad v plastových sáčcích nebo pytlech do hnědých kontejnerů nepatří. Nádob na bioodpad je v Kopřivnici zatím umístěno osm, a to například na ulicich Ke Koryčce, Sadové, Pionýrské nebo K. Čapka. „Pokud bude čistota vysbíraných bioodpadů vyhovující, budeme dále počet umístěných bionádob zvyšovat i v dalších lokalitách,“ uvedla Lucie Kubalcová a dodala: „Věříme, že tímto krokem se nám s pomocí našich občanů podaří snížit množství odpadů ukládaného na skládky komunálních odpadů a zároveň zvýšit množství odpadů, které lze dále využít-v tomto případě v podobě kompostu.“

 

 

Honební společenstvo Lubina zve na jednání valné hromady, která se bude konat v pátek 21. září od 17:00 hodin na myslivecké chatě v Lubině. Program schůze je zveřejněn na Úřední desce města Kopřivnice.

 

PŘEHLÍDKA: Pouštění draků, předvedení leteckých modelů za letu a další aktivity, Příbor. Akce se koná u příležitosti Evropského dne bez aut na Příborském letišti pro modely letadel (kopec u sv. Jana) a dále bude program pokračovat na Ranči u Michálků. Jedinou podmínkou účastníků je dopravit se na místo bez použití motorového vozidla. Akce se uskuteční v sobotu 22. září od 13.30 hod. Těšit se můžete na pouštění draků, předvedení leteckých modelů za letu na letišti, hry a soutěže. Doprava na ranč koňským povozem.

 

Večer s cimbálovou muzikou ve Štramberku. V sobotu 22. září od 18.00 hod. v Městském pivovaru se můžete těšit na večerní posezení s cimbálovou muzikou Gajdušek z Hukvald.

 

Multižánrový večer – LAM Trio ve Štramberku. 3. multižánrový večer věnovaný jazzu a swingu tentokrát s kapelou LAM Trio proběhne v sobotu 22. září od 19.00 hod. v Kulturním domě Štramberk.

 

V sobotu 22. září od 19.00 hod. v kavárně Vily Machů se uskuteční klavírní večer mladého studenta Janáčkovy konzervatoře Davida Žárského. Vstupné dobrovolné.

 

PŘEDNÁŠKA: Boží služebnice Zita: poslední česká královna, Kopřivnice. V neděli 23. září od 16.00 hod. v Katolickém domě Kopřivnice se uskuteční přednáška Mgr. Lucie Cekotové o kandidátce blahořečení. Během přednášky se dozvíte o životě aristokratky, která se vdala z lásky, matka osmi dětí a manželka posledního českého krále Karla I. Rakouského-. Zita prožila za svých 96 let konec monarchie, fašisty i komunisty. Více na tel. čísle 728 686 356.

 

UMĚNÍ V KINĚ: Canaletto a umění Benátek, Kopřivnice. Poutavý příběh o cestě Canalettových pláten do královských sbírek Buckinghamského paláce. Natáčeno ve Queen’s Gallery v Londýně, na hradě Windsor i v Benátkách, které Canaletto prostřednictvím svých obrazů zpřístupnil milionům diváků. Dokument se odehraje v neděli 23. září od 15.30 hod. v kině Kopřivnice.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice