22. 10. 2021

Zastupitelé schválili na svém posledním zasedání vyhlášení dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu. Z tohoto programu mohou sportovní kluby hradit například spolkovou činnost dětí a mládeže, nájmy a energie či pořádání akcí. Předpokládaná výše alokace v rozpočtu na rok 2022 činí bezmála 11 milionů korun. Žádosti v prvním kole bude možné podávat letos od 25. října do 1. listopadu, na akce bude možno žádat i v 2. kole v květnu 2022. Podrobné informace zájemci brzy najdou na webu města Kopřivnice.

 

Přehlídka pěveckých sborů, 24. ročník. Tradiční, nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů a vokálních souborů, 24. 10. neděle, začátek v 16.00 hodin, vystoupí: jako host Porubští trubači /ZUŠ Ostrava-Poruba/, Ondráš Nový Jičín, Vokální kvintet Kopřivnice „NoTimers“

 

Společnost ČEPS, vlastník a provozovatel vedení vysokého napětí, žádá vlastníky pozemků v ochranných pásmech vedení o dodržování energetického zákona, která vlastníkům zakazuje nechávat růst v ochranném pásmu nadzemního vedení porosty vyšší než 3 metry. Z důvodu zajištění bezpečného a spolehlivého provozování přenosové soustavy budou vlastníci dotčených pozemků v následujících dnech kontaktováni pracovníky společnosti. V případě potřeby poskytne bližší informace společnost FORESTER SERVIS – tel.: 602 334 390, e-mail: dagmar.janovcova@foresterservis.cz.

 

Do konce října bude probíhat celoplošná ochranná deratizace v objektech, pozemních sítích a na pozemcích města, v dalších týdnech budou následovat jejich kontroly, doplnění a sběr Radnice vyzývá vlastníky soukromých objektů k součinnosti a upozorňuje majitele domácích zvířat, aby je chránili před pozřením nástrah. Město žádá vlastníky, správce a nájemce objektů na území města o provedení deratizace v soukromých objektech pokud možno ve stejných termínech, aby byla účinnost co nejvyšší. Všichni občané mohou pomoci zasíláním informací o případně zjištěném výskytu hlodavců na e-mail marta.holubova(zavináč)koprivnice.cz. Město Kopřivnice provádí deratizaci každoročně ve dvou etapách, a to na jaře, pro omezení reprodukce potkanů a na podzim, kvůli ovlivnění šíření jejich populací do uvolněných teritorií před zimou. Každá z těchto etap vyjde zhruba na 40 tisíc korun.

 

Sběr dat do městského kalendáře. Plánujete v příštím roce nějakou akci pro veřejnost? Dejte nám o ní vědět a my ji zveřejníme v městském stolním kalendáři, který opět dostanou všechny kopřivnické domácnosti zdarma. Informace o termínu, místu a pořadateli akce posílejte na adresu ic@koprivnice.cz s předmětem „Kalendář 2022“ do 31. října. Děkujeme za spolupráci!

 

Co nejrychlejší opravu alespoň části střechy kulturního domu chce provést město Kopřivnice. Do objektu zatéká a hrozí i zřícení podhledů v některých prostorech. Situace ohrožuje i Technického muzea Tatra, které se v objektu nachází.Diskuze o problému zatékání do Kulturního domu Kopřivnice se rozvinula na posledním zasedání kopřivnického zastupitelstva, které mělo schválit rozpočtovou změnu. Ta se týkala navýšení částky na zmíněnou opravu střechy o čtyři miliony korun. Střecha kulturního domu se skládá z patnácti částí,jsou v jiné výškové úrovni, popřípadě jsou odděleny atikou. K drobnému zatékání dochází na většině částí střechy. Střecha je za hranicí morální životností a mnohé detaily již neplní svou funkci. Jedná se především o chybějící lapače střešních splavenin, poškozené klempířské prvky řešící odvodnění svislých konstrukcí, poškozené odvětrávací komínky, netěsnící spoje asfaltových pásů a podobně. Od začátku letošního roku jsou na objektu evidovány již čtyři pojistné události. Jedna menšího charakteru na únikovém schodišti z hlavního sálu, tři v prostorech technického muzea, depozitáře a kanceláře. Zatečení poškodilo kazetové a sádrokartonové podhledy a hrozí jejich zřícení. Je nutné zamezit dalšímu zatékání do těchto prostor a opravit poškozené interiéry. Zatékající voda rovněž ohrožuje vystavené technické exponáty. Město mělo opravu střechy v plánu, původně předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 12,152 milionu bez DPH. V červnu bylo vyhlášeno výběrové řízení, jenže některé firmy měly námitky a město nakonec nikoho nevybralo. Mezitím se skokově navýšily ceny materiálů. Pro navýšení rozpočtu na opravu střechy kulturního domu o čtyři miliony korun nakonec byli všichni zastupitelé.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice