22. 3. 2013

 

Z důvodu pokračování nepříznivého počasí dojde k odsunutí zahájení plošného čištění o 1 týden a tím k přesunutí termínů čištění jednotlivých úseků.

 

 

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že proběhne výluka na trati č.325 – STUDÉNKA – VEŘOVICE  (A ZPĚT), v úseku STUDÉNKA – SEDLNICE. ve dnech 25. až 29. března 2013, vždy v době od 7.23 do 17.20 hodin. Všechny vlaky jsou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

 

 

Benefiční večer č. p. 39 pozor už dnes – v pátek 22. 3. 2013 od 18.00 hodin, Dům kultury Frenštát p. R. Přijďte podpořit hospitalizované oběti frenštátského neštěstí.

 

 

Kopřivnická radnice po vzoru dalších měst v republice připravuje vyhlášku, která zakáže podomní prodej na území města.

 

 

Velkoobjemové vany na ukládání objemného odpadu z domácnosti budou přistavovány vždy od 15:00 –  18:00 hodin. V úterý 26. března Pod Zahradami, 27. března na ulici K. Čapka a 28. března na Janáčkově ulici.

 

 

22. 3. 2013 klub NORD přináší koncert kapely COCOTTE MINUTE.  Kapela COCOTTE MINUTE vyráží na turné s názvem Můj čas Tour 2013 a jedinou zastávkou v Moravskoslezském kraji je klub NORD Kopřivnice. Je to první krůček  dalším slavným kapelám.  Předkapela:  Bikkinyshop rock-crossover.

 

 

 

23. 3. Jarní koncert ZŠ E. Zátopka.

 

 

 

 

Ukončení letošního ročníku 2012 /2013 Městské hokejové ligy v Kopřivnici dne 23. března 2013 na zimním stadiónu v Kopřivnici. Vyvrcholením celého finálového dne bude finále 1. ligy, které bude zahájeno v 17:00 hod.

 

 

Tradiční nohejbalový turnaj, pořádaný pod záštitou města Kopřivnice,Správy sportovišť a nohejbalového klubu Kopřivnice, který se koná 23. 3. 2013 v hale na učilišti ulice Husova.

 

 

Vítání jara aneb rej masek 23. 3. 2013  14.00 na sjezdovce pod Červeným kamenem v Kopřivnici. Závodit se bude v netradičním závodě. Odměna pro všechny závodníky! Od 15:30 loučení se zimou.

 

 

Knižní burza u šálku čaje v Lašském muzeu.Všichni, kdo by rádi odlehčili své knihovně, případně by si naopak nějakou novou knihu rádi pořídili, jsou zváni na knižní burzu v Lašském muzeu. Premiérová akce pořádaná ve spolupráci s Městskou knihovnou se bude konat v sobotu 23. března 2013 mezi 13. a 16. hodinou: „Přijít může kdokoliv, kdo ve své knihovně najde knihy, časopisy a další tiskoviny, které se mu již z nejrůznějších důvodů nehodí. Stačí je přinést a pokusit se je u nás prodat, vyměnit či věnovat komukoli, s kým se zde potká. Zváni jsou samozřejmě také ti, kteří nic nenabízejí a naopak nějaký zajímavý titul hledají,“ objasnil jednoduchý princip připravované burzy kurátor Lašského muzea Pavel Dvořák s tím, že kdo bude mít zájem přinést větší množství knih, měl by raději pracovníky muzea kontaktovat předem. Bližší informace naleznete na www.tatramuseum.cz.

 

 

MANDALA

So 23. března ve 20 hodin První jarní – k tanci i poslechu hrají DJs Jaamor a Safy

St 27. března v 17 hodin Kreativní dílna pro malé i velké – vyrobíme společně pejska z ponožky, materiál k dispozici.

So 30. března ve 20 hodin Marow unplugged – hudební objev Colours of Ostrava 2012

 

 

Chata Dr. Hrstky v sobotu 23. – hudební skupina KOFE@VLNA. Toto výrazné folkové seskupení, které repertoárem volně navazuje na úspěšnou kapelu I. C. Q., která po pětiletém působení v únoru 2011 ukončila činnost. Martin Kofe Neumann a Lubomír Vlna Vaňka se setkávají v lednu 2012 a zakládají KOFE@VLNA. Tvorba se vyznačuje silnými melodiemi, kytarovou dovedností a zpěvem Lubomíra Vaňky. Vystoupení jsou vždy pestrá, originální, do děje vtahující s hereckými projevy a komunikativností.

  

 

Akční plán počítá s domovem pro seniory

Na svém minulém zasedání konaném 7. března 2013 schválili kopřivničtí zastupitelé nový Akční plán rozvoje města pro období 2013 až 2014. Jde o souhrn konkrétních aktivit a projektů vycházejících z dlouhodobé strategie rozvoje města, které chce radnice realizovat během následujících dvou let. Jen letos půjde o akce za více než 150 milionů korun.

V plánu jsou zahrnuty každoročně se opakující aktivity, nedokončené projekty předchozího období a také několik novinek. V oblasti ekonomického potenciálu a rozvoje lidských zdrojů se plánují například dlouho očekávané úpravy budovy i okolí ZŠ Emila Zátopka, příprava žádosti o dotaci na energetická opatření ZŠ Milady Horákové, realizace partnerského projektu Škola 21. stolení na ZŠ Alšově či modernizace zahrad dalších dvou mateřských škol. Kromě toho bude město i nadále podporovat spolupráci s místními podnikateli, popularizaci technických oborů a rozvoj celoživotního vzdělávání. Zastupitelstvo by také mělo přijmout rozhodnutí o dalším využití bývalé ZŠ Náměstí.

 V sociální oblasti bude stěžejním úkolem zahájení provozu domova pro seniory – letos by se měl zvolit vhodný způsob, jak tuto službu pro občany Kopřivnice zajistit, a příští rok by již měla začít fungovat. Jde o finančně nejnáročnější aktivitu celého plánu, která může příští rok zatížit městský rozpočet až 100 miliony korun. Dalšími cíli v této oblasti jsou bezbariérové úpravy vybraných budov občanské vybavenosti, zřízení volnočasového klubu pro děti a mládež, podpora činnosti občanské poradny, realizace preventivních přednášek nebo příprava projektu umístění kamer do základních škol. V neposlední řadě sem spadá také naplňování dílčích aktivit Střednědobého plánu sociálních služeb, který byl zastupitelstvem rovněž schválen.

 V oblasti, která se zaměřuje na image města, je naplánováno například pokračovaní úprav veřejných prostranství na největších sídlištích Sever a Jih, příprava rekonstrukce městského centra, úprava části sadu E. Beneše a hledání partnera pro využití bývalého závodního klubu, vybudování nového vestibulu kulturního domu, opravy zimního stadionu, koupaliště a dalších sportovišť v Kopřivnici i místních částech, postupná výstavba dalších dětských hřišť či hledání vhodného zdroje financování pro zateplení radnice. Plán i nadále počítá s podporou místních kulturních a sportovních organizací prostřednictvím městských dotačních programů, rozvojem spolupráce v oblasti cestovního ruchu nebo s větším využitím odkazu slavných kopřivnických rodáků.

 Poslední oblast dokumentu se zabývá tématy dopravy, infrastruktury a životního prostředí. Zde je v plánu například pokračování výstavby cyklostezek (dokončí se cyklostezka Kopřivnička, postaví se úsek Lubina-Vlčovice a zpracuje se žádost o dotaci na prodloužení stezky v průmyslovém parku), řešení problematiky parkování, vybudování chodníku v Mniší či úprava přechodu u České spořitelny. Kromě dopravních investic do této oblasti spadají také projekty sanace skládky kalů, zpevnění svahu v Lubině, realizace protipovodňových opatření, vybudování bezdrátového rozhlasu, modernizace městského bytového fondu či rekonstrukce tepelných rozvodů ve městě.

 Akční plán rozvoje města pro období 2013-2014 naleznete na www.koprivnice, pod záložkou Radnice v sekci Dokumenty.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice