22. 8. 2018

 

Město nabízí širokému okruhu zájemců byt č. 3 v č. p. 876 na ul. Obránců míru o velikosti 1+3, za podmínky přistoupení k dluhu, minimální výše závazku je 60 000 Vč. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v neprůhledné a zapečetěné obálce s uvedením adresy předmětného bytu, o který máte zájem, nejpozději do 27.08.2018 do 16:00 hodin na: Městský úřad Kopřivnice, odbor majetku města, oddělení bytové správy, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, 8. poschodí, dveře č. 866 nebo 867.

 

MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost v Suchdole nad Odrou připravuje 21. – 23. září 2018 VIII. mezinárodní konferenci na téma: Přínos Moravských bratří zemím a národům. Vedlejší témata: Johann Teltschik (1696-1764) Moravan působící v Anglii a Irsku, 275 let misie mezi Mohykány, dále si připomeneme 22 dalších Moravanů, kteří slaví jubileum 250 a 300leté. Dvacetiminutové přednášky přinesou nové poznatky o významu Moravských bratří pro naši civilizaci a budou prokládány doprovodným programem.

 

Tradiční pouť, spojenou s oslavami 70.výročí povýšení Kopřivnice na město, se koná ve dnech 25. a 26. srpna 2018 v centru města. Z důvodu částečné uzavírky ul. Štefánikova od tržnice Pronas po křižovatku s ul. Kpt. Jaroše nebudou po oba víkendové dny obslouženy zastávky u Kauflandu. V souvislosti s umístěním atrakcí lunaparku na parkovišti u Alberta upozorňujeme návštěvníky tohoto supermarketu, že od pondělí 20.8. do středy 29.8. bude možnost parkování před prodejnou značně omezena. Záchytná parkoviště budou Komerční banky, na ul. Sportovní (u haly házené) a na ul. Husova (za kachlovkou).

 

Ve čtvrtek 23. srpna odstartují hlavní oslavy 70. výročí povýšení Kopřivnice na město, a to akcí Oceňování osobností kopřivnické kultury. Začátek slavnostního oceňování je v 17 hodin, od 18:30 vystoupí na pódiu před Ringhofferovou vilou zpěvák Martin Chodúr s kapelou MACH. Všichni jste srdečně zváni!

Z důvodu příprav bezproblémového průběhu hlavních oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město, můžete během večerních hodin ve středu 22. srpna a v pátek 24. srpna zaznamenat zvýšený hluk v okolí parku dr. E. Beneše. Děkujeme za pochopení.

 

Program oslav :

čtvrtek 23. srpna

17:00 Ocenění osobností v oblasti kultury 18:30 Koncert Martina Chodúra a kapely MACH, park dr. E. Beneše

 

pátek 24. srpna

16:00 – Slavnostní otevření Ringhofferovy vily, park dr. E. Beneše

18:00 – Závěrečný koncert prázdninového projektu Někdo ven???, hudební skupina Slza, centrum města

 

sobota 25. srpna

10:00 – 23:30 Vyvrcholení oslav 70 let povýšení Kopřivnice na město

09:00 – 23:30 Kopřivnická pouť centrum města

10:00 – 16:00 Starodávný jarmark, park dr. E. Beneše

10:00 – Podepsání smlouvy o oficiálním partnerství měst Kopřivnice a Bánovců nad Bebravou, Ringhofferova vila.

Vysazení pamětního stromu, park dr. E. Beneše

11:00 – Slavnostní odhalení doplněného rozcestníku partnerských měst před radnicí

14:50 – 15:00 Zahájení Bartolomějského večera, centrum města

15:00 – Zahájení oslav starostou města, společné vypuštění balónků s přáním městu centrum města

15:00 – 16:00 Koncert Lenky Lo Hrůzové & The Calling Heart, centrum města

15:30 – Setkání starosty města Kopřivnice s oficiálními hosty, Technické muzeum Tatra Kopřivnice

15:45 – 16:15 Slavnostní křest nové publikace a nového snímku o Kopřivnici, kino Kopřivnice

16:30 – 17:30 Koncert Voxela centrum města

17:30 – 20:45 Zahájení veřejného promítání nového snímku o městě, centrum města

18:00 – 19:00 Koncert Thoma Artwaye, centrum města

19:30 – 20:30 Koncert hudební skupiny Queennie – world Queen tribute band, centrum města

21:20 – 21:30 Poděkování starosty města centrum města

21:30 – 23:30 Zahájení promítání videomapingu o Kopřivnici, park dr. E. Beneše

21:30 – 22:30 Koncert hudební skupiny Tata Bojs, centrum města

 

neděle 26. srpna

9:00 Pouťová neděle centrum města

15:00 – 16:00 Vystoupení tanečního souboru Bebran z Bánovců nad Bebravou, centrum města

16:00 – 17:00 Koncert Městského dechového orchestru Kopřivnice centrum města

 

V souvislosti s výstavbou nového chodníkového tělesa na ulici Hřbitovní informujeme občany a řidiče motorových vozidel, že v důsledku prováděných stavebních prací a zajištění potřebné manipulace s materiálem, může dojít ke krátkodobému omezení pohybu chodců nebo průjezdu vozidel po komunikaci zmíněné ulice. Za možné komplikace se tímto omlouváme. Termín ukončení stavebních prací je plánován nejpozději do 15. října letošního roku.

 

Městský úřad Kopřivnice v současné době pořizuje pro svůj správní obvod, tedy pro území zahrnující města Kopřivnice, Příbor, Štramberk a obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka, Závišice a Ženklava, územní studii krajiny. Studie je dokumentem zabývající se krajinou jako celkem s cílem vytvořit podklad pro řešení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, pro doplnění územně analytických podkladů, pro činnost dotčených orgánů, a zejména stanovení cílové vize krajiny s ohledem na její uživatele a jejich potřeby. Územní studie krajiny má dvě části – analytickou (doplňující průzkumy a rozbory) a návrhovou. Územní studie vzhledem ke své podrobnosti nemůže řešit konkrétní opatření v území, ani projektovat, ale měla by sloužit jako jakýsi manuál pro její uživatele, tedy obyvatele, místní samosprávu, vlastníky zemědělských a lesních pozemků a další tak, aby definovaná cílová vize krajiny nezůstala pouze na papíře, ale postupně nabývala reálné obrysy. Odkaz na doplňující průzkumy a rozbory a návrh územní studie krajiny je zveřejněn na webových stránkách www.koprivnice.cz v záložce Radnice/Územní plány/Aktuálně. Každý k nim může uplatnit své podněty na odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice až do poloviny září letošního roku.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice