22. 9. 2014

 

Projekt Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice probíhá v souladu s harmonogramem prací dle jednotlivých milníků. V současné době probíhá zkušební provoz celého díla a stavebním úřadem je zkušební provoz povolen do 30. 11. 2014. Žádáme odběratele, aby v případě nekvalitní dodávky teplé vody a po zahájení topné sezony také tepla přímo kontaktovali zástupce zhotovitele a tím urychlili sjednání nápravy. Kontakt na kompetentní osoby: Petr Szotkowský, e-mail: petr.szotkowski@hochtief.cz, tel. 733 165 326 nebo Michal Lochman, tel. 725 404 464.

 

 

9. října 2014 se opět chystá v KDK setkání veřejnosti „Myšlenky TGM a současnost“. Bude začínat v 16:00hod. Tentokrát podtitul vychází z jednoho Masarykova proslovu, kdy pravil „…demokracii máme, teď ještě ty demokraty…“. Prozatím účast přislíbili: Miroslava Němcová, profesor Michael Halaška – předseda MDH Praha, z Českého rozhlasu opět Radko Kubičko s Karlem Michalem. Poprvé bude chybět Pavel Pecháček, který už se ze zdravotních důvodů odstěhoval za rodinou do USA.

 

 

Ve čtvrtek 25. září od 10 do 13 hodin proběhne v Kopřivnici akce „Vyčistíme tvoje město“, v rámci níž budou dobrovolníci uklízet prostor garáží Pod Bílou horou. Každý účastník získá ochranné pracovní pomůcky a na závěr malé občerstvení. Kdo nasbírá nejvíce odpadků, obdrží také hodnotnou odměnu. Akce proběhne ve spolupráci s rádiem Kiss Morava, které pro nejpilnější sběrače odpadků připravilo pěkné ceny. Například nejlepší školní kolektiv může vyhrát čtyřiadvacet hodin vysílacího času v rádiu, kdy vysílací schéma připraví za asistence moderátorů sami žáci. Zájemci, kteří chtějí pomoci vyčistit a zkrášlit naše město, se mohou registrovat u promotýmu přímo na místě. Partnerem akce je společnost Slumeko.

 

 

Ve středu 24. září bude slavnostně otevřen krytý bazén v Kopřivnici, který prošel během uplynulých tří měsíců rozsáhlou rekonstrukcí. U příležitosti znovuotevření sportoviště a výročí padesáti let od založení zdejšího plaveckého oddílu bude pro veřejnost připraven bohatý program ve vodě i na suchu. Díky rekonstrukci za zhruba 16 milionů korun se mohou návštěvníci těšit na modernější zázemí i zcela nové možnosti relaxace. Součástí projektu byla také instalace elektronického odbavovacího systému a skříněk s elektronickými zámky. Mimo to byla vybudována zcela nová přístavba, v níž vznikl prostor pro umístění sauny, vířivé vany a parní kabiny. Zrekonstruované zázemí i novou přístavbu si budou moci návštěvníci krytého bazénu poprvé prohlédnout v den jeho slavnostního otevření 24. září, kdy bude vstup pro všechny zdarma. Akce bude zahájena v 15:30 přestřižením pásky, kterého se mimo jiné zúčastní odchovankyně kopřivnického plavání a dvojnásobná olympionička Petra Klosová. Poté budou v bazénu i před bazénem připraveny různé hry a soutěže pro děti, aquazorbing, skákací hrad, opičí dráha a další nafukovací atrakce. Blok určený především pro nejmladší děti vystřídá v 17:30 diskotéka s vodními hrátkami, v 19 hodin přijde na řadu relaxační program se saunováním a na úplný závěr bude od 20:30 připravena ochutnávka potápění. Po celou dobu bude možné také zhlédnout výstavu o historii kopřivnického plaveckého klubu.

 

 

O ekologické kotle byl v Moravskoslezském kraji opět velký zájem, šedesátimilionová dotace je vyčerpána. Příjem žádostí o dotaci v rámci 8. Společné výzvy MŽP a MSK na podporu výměny kotlů v Moravskoslezském kraji ve čtvrtek skončil.

 

 

V týdnu od 16. do 22. září probíhá již potřinácté celoevropská kampaň Evropský týden mobility zaměřená na podporu udržitelných druhů dopravy. Město Kopřivnice v této souvislosti připravilo řadu různých aktivit pro všechny, kdo mají rádi pohyb a chtějí udělat něco pro své zdraví i zdravé prostředí. Kampaň letos aktivní účastí podpoří také kopřivničtí úředníci, kteří se zapojí do akce Na úřad bez auta. Akce spočívá v tom, že zaměstnanci úřadu v pondělí 22. září nevyužijí k cestě do práce svůj automobil, ale dopraví se na radnici alternativním dopravním prostředkem – například na kole, koloběžce, bruslích, veřejnou dopravou, případně pěšky. Cílem je podpořit myšlenku Evropského týdne mobility, tedy poukázat na narůstající automobilizaci a nabídnout lidem jiné možnosti dopravy po městě. Do akce, která probíhá pod záštitou Moravskoslezského kraje a ve spolupráci s městem Hlučín, se přihlásila zhruba polovina zaměstnanců Městského úřadu v Kopřivnici.

 

 

Po několikaměsíční rekonstrukci jsou v novojičínské nemocnici v provozu nové operační sály a anesteziologicko-resuscitační oddělení. Investice činila přes 200 milionů korun. Zdravotnický personál a pacienti tak mají k dispozici unikátní pracoviště, které svým vybavením a technikou zaměřenou na chirurgickou léčbu onkologicky nemocných patří ke špičce nejen v rámci České republiky, ale i ve střední a východní Evropě. Díky navýšení o jeden operační sál mohou lékaři odoperovat ročně o 250 až 300 onkologických pacientů více.

 

 

České dráhy upozorňují na výluku na trase 323  – OSTRAVA – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (A ZPĚT) v úseku VEŘOVICE

HOSTAŠOVICE. V termínu od 22. 9. 2014 v 7.40 hod. do 7. 10. 2014 v 7.05 hod. Všechny vlaky jsou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Vlaky 3162 (prac. dny) a 1646 (ne)  budou nahrazeny autobusy v úseku Frenštát p.R. – Hostašovice  a vlaky  Sp 1643 (so)  a Os 3170  (so) budou nahrazeny autobusy v úseku Frenštát p.R. – Valašské Meziříčí. Cestující do a z Mořkova hl. trať budou přepraveni autobusy pendlujícími mezi Mořkovem hl.trať a Veřovicemi a zpět, a Mořkovem hl. trať a Hostašovicemi a zpět.

 

 

Informace o konání 24. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice. Starosta města svolává na čtvrtek 25. září 2014 24. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, které se uskuteční na městském úřadě v konferenční místnosti (10. patro, č. dv. 1084), Štefánikova 1163/12, Kopřivnice. Zahájení zasedání je stanoveno na 16.00 hodin.

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

II.1         Prodej pozemku parc. č. 661/228 společnosti HACVIA, s.r.o.

II.2         Prodej pozemku p.č. 1301/45 v k.ú. Kopřivnice manž. Polehlovým

II.3         Výkupy pozemků pod komunikacemi v Lubině

II.4         „Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska  – část P5 – Aglomerace

                Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“ – Smlouva o zřízení služebnosti

inženýrské sítě (Povodí Odry)

II.5         Aktivní odmítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 2096/2 p.č. 2096/6 v k.ú. Kopřivnice

                z vlastnictví ČR ÚZSVM

II.6         Prodej části pozemku p.č. 419/2 v k.ú. Drnholec nad Lubinou  – zveřejnění

II.7         Bezúplatný převod pozemků p. č. 3018, p. č. 3019/6 a p.č. 3019/8 v k.ú. Kopřivnice

                z vlastnictví ČR – ÚZSVM a smlouva o zřízení věcného práva(v lokalitě halových garáží

na ul. Pod Bílou horou)

II.8         Darovací smlouva k pozemku p.č. 932/3 v k.ú. Vlčovice z vlastnictví ŘSD ČR (pozemek

                bývalé silnice I/58 pod budovanou cyklostezkou)

II.9         Prodej pozemku p.č. 778/7 v k.ú. Mniší panu Oldřichu Jakešovi (lokalita zahrádkářské

                kolonie pod Kazničovem)

II.10       Výkup pozemku p.č. 563/5 v k.ú. Kopřivnice (od pana Kunčara na ul. Česká za

                „Pneuservisem Holub“)

II.11       Aktivní odmítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 953/16, p.č. 1377/66, p.č. 2437/6

                v k.ú. Kopřivnice z vlastnictví ČR ÚZSVM

II.12       Výkup pozemků parc. č. 1343/11, 1377/2, 1377/68 a 1516/1 v k.ú. Kopřivnice   (od

                Aloise a Vladimíra Seibertových – dětské hřiště na sídlišti „SEVER“ u Kopřivničky a

komunikace v lokalitě „NA PINKAVCE“)

II.13       Prodej pozemku parc. č. 561/5 v k.ú. Vlčovice manželům Lubomíru a Šárce Poláškovým

                a zřízení věcného břemene (lokalita před restaurací TEMPO)

II.14       Zveřejnění záměru města prodat pozemek parc. č. 2779 v k.ú. Kopřivnice pro parkování

                vozidel  (lokalita zahrádek nad ulicí Lomenou)

II.15       Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na akci „Rekonstrukce propustků MK

                v korytě toku DVT č.56 v Kopřivnici“

II.16       Rozpočtové opatření

II.17       Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice

II.18       Schválení dokumentu „Strategie rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice pro léta

                2015–2020“

II.19       Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice

___________________________________________________________________________

 

III.1        Vydání Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice

____________________________________________________________________________

 

IV.1        Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

                Charitě Kopřivnice

IV.2        Návrh smlouvy na poskytnutí dotace Charitě Kopřivnice

IV.3        Návrh Dodatku č. 15 zřizovací listiny Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

____________________________________________________________________________

 

V.1         Návrh na odpis pohledávek 

V.2         Obecně závazná vyhláška o  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při

provozování hostinských činností

V.3         Zakladatelská listina SLUMEKO, s. r. o.

V.4         Společenská smlouva Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o.

V.5         Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o. – likvidace

____________________________________________________________________________

 

VI.1        Dohody o přistoupení k dluhu

VI.2        Prodej nemovitosti č.p. 889 na ulici Školní v Kopřivnici (Kavárna)

VI.3        Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě –  hřiště Lubina

– likvidace odpadních vod

VI.4        Svazek obcí regionu Novojičínska – dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a

provozování kanalizací; dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků SmVak Ostrava a.s. – Město

____________________________________________________________________________

 

VII.1      Dodatek ke zřizovací listině Správy sportovišť Kopřivnice

VII.2      Prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně sportovním

                klubům

VII.3      Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o stanovení školských obvodů základních

škol zřízených městem Kopřivnice

Dohody  o vytvoření společného školského obvodu s obcí Ženklava a Závisíce

VII.4      Smlouva o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd pro rok 2015

VII.5      Prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v oblasti kultury

VII.6      Dotace z dotačního programu 1/OŠK/2014, Program na podporu mládeže, tělovýchovy

a sportu

VII.7      Dotace z dotačního programu 1/OŠK/2014, Program na podporu mládeže, tělovýchovy

a sportu

VII.8      Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – ASK Tatra Kopřivnice

VII.9      Dotace z dotačního programu 1/OŠK/2014, Program na podporu mládeže, tělovýchovy

a sportu

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice