23. 11. 2020

Skauti z Kopřivnice a okolí dokončují na své základně v Trnávce rekonstrukci střechy. Starou faru má Skautský oddíl Strážci světla pronajatu od Ostravsko-Opavského biskupství na 20 let za symbolickou jednu korunu ročně. Už více než rok skauti objekt opravují a peníze shánějí prostřednictvím různých benefičních akcí a sbírek. Plně provozuschopné by mohlo být skautské centrum v Trnávce už v příštím roce. Další informace například v reportáž TV studia KTK: https://youtu.be/TcyNKHhso3o

 

Televize Naživo nabídne divadlo i koncerty. Nový televizní kanál nazvaný „Naživo“ je zaměřený na uvádění divadelních představení nebo koncertů a bude vysílat 24 hodin denně. Všechno se bude vysílat živě, ale možné bude i odložené sledování. Zakladatelé uvádějí, že díky digitálnímu vysílání se program kanálu Naživo dostane zdarma do všech domácností a propojí živou kulturu s diváky. Nový kanál Naživo se stane součástí Základní nabídky a diváci KTKdigi jej najdou na místě původní pozice kanálu HBO3. Vysílání začalo kabaretem Pot a Lesk v přímém přenosu 20. listopadu. (394MHz,QAM256,SR6900)

 

Kopřivnice chce omezit vizuální smog. Přemíra reklamních cedulí, nekoncepčně umisťované plachty na oplocení či křiklavé barvy fasád nerespektující architekturu objektů. To vše vytváří vizuální smog, který negativně ovlivňuje nejen vzhled měst, ale také život občanů v nich. Kopřivnice se rozhodla tyto jevy alespoň částečně eliminovat a vydává manuál Estetika Kopřivnice. Manuál má sloužit zejména jako soubor doporučení pro všechny subjekty, které plánují zásah do veřejného prostoru a rozhodují se například o barevnosti fasády nebo o formách reklamy. „Každý má právo zacházet se svým majetkem jak se mu líbí, ale jeho rozhodnutí ovlivňuje i ostatní občany města. Vizuální smog nepůsobí čistě a snižuje atraktivitu místa pro občany, turisty i obchodníky. Také z hlediska komunikace se zákazníky postrádá přemíra reklamy smysl, neboť spíše rozptyluje a odpuzuje. Z těchto důvodů by se mělo ke všem zásahům přistupovat koncepčně, smysluplně a funkčně. V manuálu jsou uvedeny příklady dobré praxe a základní pravidla, kterými je dobré se řídit. Mimo to manuál na konkrétních kopřivnických příkladech prezentuje, jak by se některá místa mohla po aplikaci těchto doporučení změnit,“ uvedl vedoucí oddělení architektury Václav Kocián s tím, že město chce jít příkladem a při zásazích do svého majetku se bude pravidly v dokumentu řídit.

Cílem manuálu není zasahovat majitelům nemovitostí do jejich záměrů, ale spíše jim nabídnout pomoc. „Materiál má subjektům usnadnit rozhodování a případně sloužit jako výchozí bod pro komunikaci s oddělením architektury. Mnoho lidí by naši radu přivítalo, a právě na tuto skupinu cílíme. Už se na nás obrátilo několik místních podnikatelů, kteří s námi konzultovali vizuální stránku svých provozoven. Jako dobré příklady bych uvedl například Sekáč, Lucky Café, restauraci U Bartoloměje, Ledvinkovu vilu, nebo objekt Slumeka. Jednáme také s majitelem Tatrovanky, který má v plánu provést úpravy hned po rekonstrukci centra města,“ řekl Václav Kocián. Právě v souvislosti se zahájením rekonstrukce centra plánuje město schůzku s majiteli dotčených provozoven, na níž budou mimo jiné informováni o existenci manuálu. „Má-li Kopřivnice skutečně kultivovat veřejný prostor, musí jít revitalizace centrální zóny ruku v ruce s eliminací vizuálního smogu na okolních objektech. Změnu možná neuvidíme hned, ale příklady z měst jako Ostrava, Brno či Znojmo nám ukazují, že to jde,“ doplnil architekt.

Vytištěná verze manuálu bude primárně určena pro majitele obchodních objektů a architektonická či designérská studia v okolí. Všichni zájemci se s ním však mohou seznámit na webových stránkách www.estetikakoprivnice.cz

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice