23. 12. 2013

 

I letos skauti na Štědrý den nabídnou plamínek Betlémského světla, v Kopřivnici budek dostání  tradičně na dvou místech – před chrámem sv. Bartoloměje a u kulturního domu v úterý 24. prosince od 9 do 11 hodin.

 

 

Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2014. Při porovnání všech zdrojů, včetně přecházejících zůstatků z letošního roku, se všemi plánovanými výdaji je bilance rozpočtu vyrovnaná. Na straně příjmů i na straně výdajů je téměř 480 milionů korun. Schválený rozpočet počítá se zajištěním provozních nákladů města a financováním již schválených či přecházejících investičních akcí. Nejvýznamnějšími zdroji rozpočtu budou daňové příjmy a dotace. Na druhé straně rozpočtu stojí výdaje v oblasti školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, náklady na zajištění veřejných služeb, prostředky na činnost státní správy a místní samosprávy či spoluúčasti na akce podpořené fondy Evropské unie. Největší objem prostředků – přes 120 milionů korun – bude investován do údržby a oprav městského majetku, jako jsou bytové domy, místní komunikace nebo krytý bazén, který v příštím roce čeká velká rekonstrukce.

 

Novými projekty, s jejichž realizací rozpočet na příští rok počítá, jsou například budování chodníku v Mniší, prodloužení cyklostezky na ulici Panské, revitalizace sadu Edvarda Beneše či provádění protipovodňových opatření včetně rekonstrukce městského rozhlasu. Dalšími dílčími projekty by měly pokračovat také úpravy veřejných prostranství na největších kopřivnických sídlištích Sever a Jih. Rozpočet myslí i na plánovanou výstavbu domova pro seniory, na kterou v něm byla vyčleněna rezerva ve výši 21 milionů korun. Ta je vázána prodej bytového domu „Hokejka“, který by měl proběhnout začátkem příštího roku. O případném zařazení dalších jmenovitých akcí se bude jednat až po účetním vypořádání s rokem 2013, kdy bude známa přesná výše přecházejícího zůstatku. Rozpočtové opatření budou zastupitelé schvalovat v březnu 2014.

 

 

 12. prosince 2013 schválili kopřivničtí zastupitelé nové znění vyhlášky o místním poplatku za odpady. Aktualizace tohoto obecně závazného předpisu přináší novinku v podobě osvobození od povinnosti platit předmětný poplatek za děti do věku jednoho roku. Vstřícný krok vůči mladým rodinám vyjde městský rozpočet přibližně na 100 tisíc korun ročně. V roce 2012 vyšlo odpadové hospodářství v Kopřivnici na více než 15 milionů korun, město Kopřivnice dotuje systém nakládání s odpady částkou okolo 136 korun na jednoho poplatníka. Taxa za odpady se v příštím roce zvyšovat nebude, aby se omezilo další finanční zatížení občanů našeho města, poplatek zůstává v původní výši 498 korun za osobu a rok. Mimo to budou podpořeni rodiče nově narozených dětí, které budou od placení tohoto poplatku zcela osvobozeny až do jejich prvních narozenin.

 

 

Varování před půjčkami na Vánoce!!!  Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska rozhodně nedoporučuje řešit nedostatek peněz na dárky půjčkou u neprověřené nebankovní společnosti, především pak varuje před nebankovními půjčiteli, kteří nabízejí půjčky od hodnoty 1000 Kč do 5000 Kč. Jejich marketingovým trikem je, že pravděpodobně nebudou požadovat doložení výše příjmu, ani se nebudou příliš nebo vůbec zajímat o úvěrovou historii žadatele, jak by jim to u spotřebitelských úvěrů nad 5000 Kč ukládal zákon. Ve výsledku však u těchto drobných půjček zpravidla věřitel přeplatí vysokou cenou.

V internetovém vyhledávači narazíte na několik poskytovatelů půjček s RPSN kolem 3500 %. RPSN. V takovém případě by žadatel za měsíc (!) vrátit věřiteli za půjčku 1000 Kč částku téměř 3000 Kč. V případě, že půjčka je nevyhnutelná a má to být větší obnos, doporučuje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska vždy vyhledat ověřenou bankovní společnost.

 

  

Koncem listopadu byla ukončena sezona pro rozmísťování velkoobjemových van na bio odpad. Nyní mohou občané města Kopřivnice, Lubiny a Mniší po předložení občanského průkazu či dokladu o zaplacení místního poplatku za odpady, odevzdat biologický odpad zdarma na kompostárnu Točna v Příboře. Kompostárna je otevřena od prosince do konce února jen každý pátek od 8:00 do 12:00 hodin. V dalším roce již radnice neplánuje rozmísťovat v okolí rodinných domů velkoobjemové vany, měly by být nahrazeny biokompostejnéry, které budou sváženy jednou za 14 dnů.

 

 

Město Kopřivnice vyhlásilo dotační programy na rok 2014: a to na podporu  sportovních aktivit (1. Kolo uzavřeno). 2. dotační titul – podpora kulturně-společenských a osvětových aktivit v Kopřivnici (včetně místních částí) formou dotací na nájmy, činnost a akce.termín pro podávání žádostí pro 1. kolo je 14. leden 2014. Třetím programem je podpora mezinárodní spolupráce se zaměřením především na aktivity s oficiálními partnerskými městy města Kopřivnice. V této kategorii lze o dotaci žádat průběžně.

 

 

Město Kopřivnice vyzývá zájemce k podání přihlášky na nájem obecního bytu velikosti 1 + 1 na ulici Alšova, za podmínky přistoupení k závazku. Minimální nabídka je 30 000 Kč, horní není omezena. Dále je k dispozici třípokojový byt na ulici Alšova. O ten může žádat pár, který je stávajícím nájemcem městského bytu, mající v péči minimálně dvě nezletilé děti. Všichni zájemci musí vyplněné přihlášky odevzdat nejpozději do 30. prosince letošního roku do 16:00 hodin na kopřivnickou radnici.

 

 

Zimní stadion bude zcela uzavřen na ŠTĚDRÝ DEN 24. prosince 2013, 25. 12. 2013bude otevřeno pouze od 14:00 do 18:00 a 26. 12. 2014 od 14:00 do 20:00. Poslední bruslení veřejnosti na zimním stadionu v Kopřivnici letos na Silvestra – v úterý 31. prosince od 11:00 do 12:15. Na Nový rok ve středu 1. ledna 2014 bude zimní stadion uzavřen.

 

 

Ve dnech 1. až 14. ledna 2014 bude probíhat na území Kopřivnice třikrálová sbírka. Koledníci se budou prokazovat platnou průkazkou. Peněžité dary budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů.

 

 

V průběhu vánočních svátků KTK připravila pro diváky dárek, a to možnost sledovat bez omezení celou programovou nabídku KTK včetně HD programů od 23. prosince do prvního ledna.

Dalším dárkem  – to je speciální pořad Vánoce ve školce, který připravilo 180 dětí z kopřivnických mateřských škol a skupina Camerata.

Poslední úřední den v letošním roce má Kontaktní místo KTK na ulici Obránců míru v pátek 20. prosince. V pondělí 23. bude již uzavřeno a otevírat se bude až v novém roce, a to od pondělí 6. ledna. V případě technických poruch využijte servisní telefon 556 821 076.

 

 

Ve dnech 27. a 31. prosince 2013 bude Městský úřad v Kopřivnici uzavřen.

 

 

Svoz popelnic připadající na úterý 24. 12. proběhne již v pondělí 23. 12. 2013.

 

 

KDK: Úterý 31. prosince 2013 – o půlnoci – před KDK SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ S HUDEBNÍM PODKLADEM

 

 

Z důvodu časové změny v programu ledové plochy  se posouvá začátek bruslení veřejnosti v sobotu 11. 1. 2014  na  13.15 hod.

 

 

Městská knihovna a její pobočky budou o vánočních svátcích uzavřeny. Všechny budou uzavřeny od 23. prosince do 3. ledna. Čtenářům se tedy otevře nejprve v pondělí 6. ledna pobočka v kulturním domě a na Severu, od úterý 7. Ledna pobočka v Lubině a Vlčovicích a až 8. ledna pobočka v Mniší.

 

 

Od 23. prosince do 5. ledna bude mít Trúbu i chata Dr. Hrstky otevřeno každý den. Pouze na Štědrý den bude otevírací doba jiná. Trúba bude zavřená, ovšem chata Dr. Hrstky se otevře už po 18. hodině večer!

 

 

Štramberský pivovar začal vařit novinku – pivo Ušák s příchutí štramberských uší. Jde o polotmavý čtrnáctistupňový speciál, uvedl sládek Městského pivovaru Štramberk Petr Krpec. Pivo vznikalo několik měsíců, než se sládkovi a jeho kolegům podařilo „vyladit“ chuť tak, aby byl nápoj chutný a sladila se chuť piva s chutí a vůní koření ve složení: badyán, skořici, anýz, hřebíček, nové koření a zázvor. Poměr přísad je ale tajemstvím.

 

 

Divadelní soubory a město Štramberk zvou na tradiční Živý betlém, který se uskuteční ve čtvrtek 26. prosince 2013 v 15 hodin v prostorách Národního sadu ve Štramberku. Cyril Hykel: Tříkrálová lidová hra ze Štramberka, účinkují členové divadelních souborů Pod věží, Kotouč a Dětského divadelního souboru, hudební doprovod skupina Ogaři a Chrámový sbor, Dechový orchestr Štramberk, Taneční skupina Dagmar Jurákové, zpěv Mořic Jurečka a Věra Juračáková, průvodní slovo

Ing. Dana Macháčová a Karolína Lešinská. Vstupné dobrovolné.

 

 

Již osmým rokem vydává Kopřivnice vlastní stolní kalendář, který Kopřivničané získají od města jako dárek. Těšit se mohou nejen na informace o aktuálních akcích, ale také na zajímavé čtení o zdejších pamětihodnostech a příjemný bonus v podobě slevových poukazů na vstup do kopřivnických muzeí. Tématem kalendáře jsou tentokrát kopřivnické pamětihodnosti, což je možná vzhledem k průmyslovému charakteru města trochu překvapivé. Nicméně zaplnit všech dvaapadesát stránek nebyl žádný problém. Přestože je Kopřivnice mladým a industriálním městem, nachází se zde řada pozoruhodných míst, která stojí za to vidět a která mají zajímavou minulost. Lidé se v kalendáři dočtou stručné informace například zdejším bronzovém pokladu, zřícenině hradu, historických budovách, kostelech, kaplích, hrobkách, křížích, sloupech, pomnících, pamětních deskách nebo různých uměleckých dílech, která možná denně míjejí a přitom o jejich původu příliš nevědí. Autorem textové a fotografické části je Mgr. Ondřej Šálek, který na kalendáři pracoval v rámci činnosti Regionálního muzea v Kopřivnici. Součástí kalendáře na rok 2014 bude také příjemný bonus – čtyři muzejní poukazy na zlevněné vstupné do všech tří kopřivnických muzeí. Držitel poukazu z městského kalendáře si bude moci zakoupit okružní vstupenku do Muzea Fojtství, Lašského muzea a Technického muzea Tatra za 40 korun, tedy zlomek běžné ceny. Stejně jako v předchozích letech bude kalendář opět upozorňovat na kulturní, sportovní a společenské akce, dny otevřených dveří a aktivity města, připomene data zápisů do mateřských a základních škol, termíny splatnosti místních poplatků, harmonogram přistavení velkoobjemových van na komunální odpad apod. Všechny domácnosti v Kopřivnici i místních částech by měly kalendář nalézt ve svých schránkách do konce letošního roku.

 

 

Štěpánská zábava s cimbálovou muzikou Pramínky začíná 26. prosince v 19:00 hodin v Katolickém domě v Kopřivnici.

 

 

Druhé kolo střelecké ligy a Velká cena Moravy se koná na kopřivnické střelnici 27. prosince od půl deváté ráno.

 

 

V pátek 27. Prosince začíná v 9.00 hodin CENA KOPŘIVNICE VE STOLNÍM TENISU.  Dospělí, dorost a žáci prověří své zkušenosti v hale ZŠ sv. Zdislavy.

 

 

Silvestrovskou vyjížďku připravují 31. prosince členové cykloatrbike klubu. 19. Ročník vyjížďky na Velký Javorník začíná srazem v 9.00 hodin u kasáren.

 

 

Pozvánka  na 13. ročník turnaje ve futsalu – O putovní pohár TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice, který se uskuteční 4.ledna 2014 ve sportovní hale ZŠ Emila Zátopka od 8 do 17 hodin.

 

 

Do konce roku 2013 se mohou hlásit nová mužstva do II. ligy malé kopané. Stávající mužstva se přihlašují do sezóny 2014 v termínu od 8. – 29. ledna 2014 odevzdáním vyplněné přihlášky na kontaktním místě klubu, tedy I. patro budovy Slumeko.

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice