25. 12. 2013

 

 Síť cyklostezek se v příštím roce opět rozroste. V posledních letech bylo v Kopřivnici a okolí vybudováno několik kilometrů nových cyklostezek a cyklotras. Územím města prochází přibližně 26 km cyklotras, 14 km kondičních cyklookruhů a 9 km cyklostezek či cyklopruhů. V roce 2013 byla otevřena cyklostezka „Kopřivnička“ a další úsek cyklopropojení „Z Poodří do Beskyd“ mezi Lubinou a Vlčovicemi. Nyní má město pro příznivce jízdy na kole další dobrou zprávu – síť cyklostezek chce v příštím roce opět rozšířit. V plánu je výstavba stezky pro pěší a cyklisty, kterou se dokončí propojení centra města, průmyslového parku i všech místních částí. 1,5 km dlouhá a 3 m široká asfaltová stezka naváže na stávající cyklostezku na ulici Panské a povede podél komunikace kolem výrobních hal firem Dura a Erich Jaeger až k silnici I/58, kterou překříží a o kousek dále naváže na cyklostezku „Z Poodří do Beskyd“. Pokud se městu podaří dohodnout s Tatrou, která je vlastníkem příjezdové komunikace podél průmyslového parku, dojde zároveň k úpravě křižovatky ulic Panské a Ke křížku, která by se měla změnit v rondel. Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti lidí dojíždějících za prací do průmyslového parku, ale samozřejmě také celkové zlepšení podmínek pro cyklodopravu a sportovní vyžití Kopřivničanů. Předpokládané projektové náklady přesahují 9 milionů korun, přičemž 85 procent uznatelných nákladů pokryje dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a zbytek zaplatí Kopřivnice ze svého rozpočtu. Stavební práce budou zahájeny na jaře a zprovoznění nové stezky by se měli cyklisté dočkat na podzim příštího roku. Dalším impulsem pro rozvoj místní cyklodopravy, cykloturistiky a souvisejících témat by měl být vstup Kopřivnice do Asociace měst pro cyklisty, který schválili zastupitelé na svém posledním letošním zasedání. Asociace je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která se podílí na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících cyklistické dopravy. Mezi přínosy členství by měla být možnost výměny zkušeností s jinými městy, lepší pozice zúčastněných obcí při prosazování společných zájmů nebo také právo užívat označení „město přátelské cyklistům“.

 

 

Radnice nechá vypracovat studii proveditelnosti domova seniorů. Zastupitelé se shodli na definici sociální služby, na základě které bude vypracována studie proveditelnosti výstavby domova pro seniory, a zároveň schválili postup směřující k zahájení přípravy koncesního řízení pro jeho výstavbu.  Na základě shody v zastupitelstvu by v Kopřivnici měl vyrůst domov pro 70 až 80 uživatelů. Minimálně 40 lůžek z této kapacity bude sloužit jako klasický domov pro důchodce, ale jeho součástí bude i část se zvláštním režimem pro osoby se stařeckou deme ncí a Alzheimerovou chorobou, což by měl být podobný model poskytování sociálních služeb, jaký funguje v Rakousku. Kolik bude město přispívat na chod zařízení, zatím není vyčísleno. Radnice však pravděpodobně bude peníze poskytovat formou vyrovnávací platby. V rozpočtu je na přípravu projektu počítáno s částkou 300 tisíc korun.

 

 

Stavební ruch v rámci projektu Modernizace centrálního zásobování tepla utichl jen ve dnech 24. až 26. prosince, dále pak na Silvestra a Nový rok.

 

 

KČT Kopřivnice pořádá závěrečnou turistickou akci letošního roku – Poslední šlápota se uskuteční v neděli 29. Prosince 2013.

 

 

Zimní stadion bude otevřen 26. 12. 2014 od 14:00 do 20:00. Poslední bruslení veřejnosti na zimním stadionu v Kopřivnici letos na Silvestra – v úterý 31. prosince od 11:00 do 12:15. Na Nový rok ve středu 1. ledna 2014 bude zimní stadion uzavřen.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice