23. 12. 2022

Co vás čeká, když si o Vánocích naladíte program KTK? Tentokrát je připravena vánoční nadílka, složená ze dvou balíčků: v tom prvních bude záznam Koncertu Galia Brothers a Lenka Szabó Hrůzová z 13. 10. na letošním AEROVKA JAZZ FESTU. Letos byla Aerovka spojena s oslavou narozenin Marty Kubišové, která spolupracovala s kopřivnickým rodákem a hudebním skladatelem Zdeňkem Petrem.

Ve druhém balíčku najdete záznam z domácí přehlídky MOTÝLEK S ÚSMĚVEM, která se konala v sobotu 5. listopadu v kulturním domě. Jde o vyhlášenou , tradiční přehlídku dramatické, taneční a hudební tvorby zdravotně handicapovaných dětí. Letos se představilo téměř 300 dětí a přehlídka trvala pět a půl hodiny.

 

Betlémské světlo v Kopřivnici. Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Kopřivničtí skauti a skauti budou rozsvěcovat do vašich lucerniček Betlémské světlo před Kulturním domem Kopřivnice a před kostelem sv. Bartoloměje v Kopřivnici v sobotu 24. 12. 2022 od 10:00 do 11:00 hodin. Přijďte si pro světlo z Betléma.

 

 

 

V rámci podpory sportu a aktivního trávení volného času nabídne Kopřivnice občanům opět bezplatný vstup na dvě sportoviště. Konkrétně půjde o krytý bazén a zimní stadion, a sice v pátek před Štědrým dnem a na silvestra. Bazén a saunu budou moci lidé navštívit zdarma v pátek 23. prosince v době od 10 do 19 hodin a v sobotu 31. prosince od 8 do 12 hodin. S sebou si budou muset vzít pouze stokorunu na vratnou zálohu na čip. Ledová plocha zimního stadionu bude pro bezplatné bruslení veřejnosti přístupná po oba dva dny mezi 10. a 12. hodinou.

 

Obchodníkům v centru pomohou dotace. Kopřivnice vyhlásila dotační program na podporu podnikatelských subjektů, které jsou negativně ovlivněny probíhající revitalizací centra města. Na dotace, které mají obchodníkům pomoci vyrovnat se s poklesem tržeb v roce 2022, je v rozpočtu vyčleněno 1,5 milionu korun. „O revitalizaci centra jsme dlouho usilovali a její dokončení v příštím roce bude pěkným dárkem k 75. narozeninám našeho města. Přestože tento projekt je naprostou většinou obyvatel vítán, přináší i mnohá omezení. Chtěl bych proto poděkovat všem občanům za trpělivost a snášení komplikací, které se stavbou souvisejí. Největší poděkování si zaslouží podnikatelé, kteří mají v centru své provozovny a v důsledku omezeného přístupu se potýkají s poklesem tržeb. Jsme si toho vědomi a hledáme cesty, jak těmto obchodníkům pomoci – dotační program je jednou z nich,“ uvedl starosta Adam Hanus. Dotační program bude přímou finanční podporou, kterou mohou dotčení podnikatelé využít na úhradu nájmů, energií i osobních nákladů zaměstnanců. Provozovny jsou rozděleny do dvou kategorií, podle míry zasažení podnikatelských aktivit stavbou. Majitelé provozoven, které byly zasaženy nejvíce, budou moci požádat o 50 tisíc korun. V případě méně zasažených provozoven bude částka poloviční. „Formulář žádosti je co nejjednodušší a k němu bude potřeba doložit pouze čestné prohlášení. Dotace může pokrýt až 100 procent uznatelných nákladů, které vznikly v roce 2022. Není vyloučeno, že obdobná podpora bude schválena i pro rok 2023, neboť dokončení stavby je plánováno až na léto,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 21. ledna a ukončen 31. března.

Bližší informace najdete na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

 

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ SLUŽEB KRAJSKÉHO ÚŘADU. Lidé, kteří si potřebují ke konci roku vyřídit své záležitosti na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, by měli počítat s tím, že vybrané služby úřadu budou omezeny.  V pátek 30. prosince mohou občané požádat o provedení zpoplatněných úkonů pouze do 11 hodin. Jedná se například o ověření shody listin a pravosti podpisu, vystavení dokladu o státním občanství a vydání výpisů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. Děkujeme za pochopení, je nutné udělat účetní závěrku.

 

SOBOTA  24. prosince 2022-KONCERT: Půlnoční měsíc, Příbor. Vánoční hudba ve Farním kostele narození Panny Marie. Koledy zpívá Příborský pěvecký kvartet a hosté za doprovodu Sdružení hudebníků Příbor pod vedením pana Zdeňka Pukovce. Farní kostel Narození Panny Marie 20:00. Vstupné: Dobrovolné.

 

Betlémské světlo-Přijďte svůj domov ozářit plamínkem Betlémského světla. Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Kulturní dům Kopřivnice & Kostel sv. Bartoloměje, sobota 10:00 – 11:00.

 

ŽIVÝ BETLÉM -PÁTEK, 23. 12. 2022, PŘÍBOR, NÁMĚSTÍ, 15:30 HODIN

 

CYKLUS UMĚNÍ V KINĚ: BALET LOUSKÁČEK-PÁTEK, 23. 12. 2022, KOPŘIVNICE, KINO, 16:30 HODIN, PŘENOS Z KRÁLOVSKÉ OPERY

 

NEDĚLE 25. prosince 2022, KONCERT: Vánoční koncert | Příbor . Vánoční hudba ve Farním kostele narození Panny Marie. Zazní nejznámější české i světové koledy. Koncert bude probíhat pod vedením Zdeňka Pukovce.  Farní kostel Narození Panny Marie, 16:00 | Vstupné dobrovolné.

 

Štěpánská diskotéka | Kopřivnice- NEDĚLE 25. prosince 2022, Po dvou dlouhých letech je tradiční Štěpánská diskotéka zpět! Letos se potkáte v Kulturním domě Mniší. O hudbu se postará Dj Petr Olšák, který roztančí taneční parket a postará se o nepřetržitý proud hudby. Kulturní dům Mniší, 20:00, vstupné: 80 Kč.

 

ŠTĚPÁNSKÁ DISKOTÉKA-NEDĚLE 25. 12. 2022, KOPŘIVNICE, VLČOVICE, KULTURNÍ DŮM, 20:00 HODIN.

 

ŠTĚPÁNSKÁ DISKOTÉKA, PONDĚLÍ 26. 12. 2022, KOPŘIVNICE, LUBINA, KATOLICKÝ DŮM, 19:00 HODIN.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice