23. 7. 2018

 

Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem jednoho bytu o velikosti 1+2 za podmínky přistoupení k dluhu a to na ulici Obránců Míru. Byt je určen pro širokou veřejnost a vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 23. července do 16 hodin na radnici, na oddělení bytové správy.

 

Staňte se Nejlepším Startupem letošního roku. Unikátní příležitost, jak o sobě dát vědět a přilákat pozornost investorů mají právě teď začínající firmy, ideálně se zaměřením na technologie a inovace. Do 31. října se mohou registrovat do soutěže Nejlepší Startup roku, která je již tradičně vyhlašována v rámci podnikatelských soutěží Česká spořitelna Živnostník roku a Vodafone Firma roku. Přihlásit se může firma nebo živnostník s maximálně tříletou podnikatelskou historií. Vítěz se může těšit na finanční příspěvek a přístup ke klíčovým investorům.

 

Nové aplikace pro turisty o koupalištích a rozhlednách jsou k dispozici na webu Moravskoslezského kraje. Stejně jako další aplikace jsou dostupné zdarma. Aplikace Koupaliště zve k návštěvě více než 70 bazénů a plováren, či vodních ploch v kraji. Lidé uvidí fotografii místa ke koupání, dočtou se základní informace a mohou se prokliknout k webovým stránkám, kde se dozvědí otevírací dobu i ceník koupaliště, případně info o kvalitě vody. Druhá mapová aplikace Rozhledny nabízí přehled rozhledem a vyhlídek v Moravskoslezském kraji, a k dispozici jsou další mapy pivovarů, kempů a otevřených chrámů.

 

Kopřivnické informační centrum provedlo nové orientační značení na Červeném kameni i Bílé hoře, které pomůže turistům s lepší orientací. Současně za podpory odboru školství, kultury a sportu provedli obnovu cykloznačení na tzv. kondičních okruzích, které jsou také v oblasti Červeného kamene. V souvislosti s novým značením byl vyznačen také přístup k rozhledně na Bílé hoře pro cyklisty směrem od Markétina pramene. Místní informační centrum je zároveň parterem letní hry České televize – Sežeňte ovečky. Více informací se dozvíte osobně přímo na místě v KDK v rámci provozní doby.

 

Kopřivnická radnice má k dispozici novou studii rekonstrukce letního stadionu. Plány vypracované společností Deals Management, a. s., nyní počítají nejen s budováním atletických drah a úpravou fotbalového hřiště, ale na původním místě zachovávají i plochodrážní ovál, jehož avizované zrušení vloni vyvolalo silnou vlnu emocí. Podle starosty Miroslava Kopečného je možné, že o případném podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sportoviště by mohlo rozhodnout ještě aktuální zastupitelstvo na svém jednání v září.

Ze svých požadavků museli mírně ustoupit atleti. Firma doplní svou studii o systém kropení ploché dráhy a navrhne nám také systém jejího napájení, ke kterému nebude využívána pitná voda. Finanční náročnost nejnovějšího návrhu se od předchozích studií modernizace letního stadionu příliš neliší a odhady počítají se zhruba 32 miliony korun.

 

Úklid města po zimě přišel radnici na zhruba 3 miliony korun. Společnost Slumeko s úklidem komunikací, chodníků a přilehlých parkovišť započala v posledním březnovém týdnu a hotova s ním byla v polovině května. Nejdražší bylo zametení samotných komunikací, které přišlo na 1,383 milionu korun. V rámci úklidu Slumeko obnovovalo i vodorovné dopravní značení, za které jsme zaplatili 285 tisíc korun. V průběhu komplexního čištění bylo odtaženo celkem 71 automobilů, za což město zaplatilo 107 tisíc korun. Náklady za odtah jsou následně fakturovány jednotlivým majitelům nebo provozovatelům odtažených vozidel. V průběhu letních měsíců bude prováděno periodické čištění komunikací včetně cyklostezek. Plošný úklid místních komunikací je v plánu i letos na podzim.

 

Bývalý výměník na ulici školní se zvolna proměňuje v chráněné dílny. Samotná stavba byla zahájena v květnu, po bourání a demontáži následovala výstavba vnitřních příček, – zateplení střešní konstrukce a položení nové střešní krytiny, kanalizace a hydroizolace. Nyní Stavební firma Staseko zatepluje podlahy, instaluje elektrorozvody, a staví ocelovou konstrukci přístřešků. Po dokončení stavebních prací bude dílna dovybavena nábytkem, ale také například keramickou pecí, kuchyňkou a tkalcovskými stavy pro pracovní terapii klientů s fyzickým či mentálním handicapem.

Město na rekonstrukci získalo 8 100 000 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu, z vlastních zdrojů doplatí cca 3,5 mil korun. Projekt navazuje na dokončenou transformaci pobytového zařízení v Nové Horce, při které vznikly v Kopřivnici pobytové služby komunitního typu. Kromě těchto klientů budou služeb dílen využívat i uživatelé, kteří žijí v běžné domácnosti a je pro ně tento typ sociální služby vhodný.

 

Veřejnosti byl na radnici 11. července od 16 hodin představen návrh Územní studie krajiny ORP Kopřivnice. Jde o odborný komplexní dokument, který bude podkladem pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině a který umožní koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Řešeným územím je celý správní obvod obce s rozšířenou působností Kopřivnice, tj. města Kopřivnice, Příbor, Štramberk a obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka, Závišice a Ženklava. Rozloha takto vymezeného řešeného území je 12127 ha. Účelem této studie je evidence, hodnocení a návrh obnovy zeleně v sídle jako funkčně a prostorově spojitý systém zeleně zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině včetně zajištění průchodností území. Územní studie je uložena na radnici na odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, na odboru životního prostředí a na odboru rozvoje města. Je dostupná také na webu města a je možné ji připomínkovat do poloviny srpna.

 

Zájemci mohou až do 30. října žádat o dotaci Zdravého města Kopřivnice. K dispozici je stále 30 tisíc korun, kdy maximální výše jednoho podpořeného projektu může být 15 tis. Kč. Dotační program je určen organizacím, institucím a občanským iniciativám, jakož i fyzickým osobám, které svými aktivitami chtějí přispět k rozvoji města v souladu s principy udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života jeho obyvatel. Více informací je k dispozici na webu města Kopřivnice v záložce dotace.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice