24. 1. 2012

V úterý se v kulturním domě v Kopřivnici 24. ledna od 13 do 17 hodin prodej velkých filmových plakátů – Velký filmový plakátový bazar.

 

Město Kopřivnice vyrozumívá občany o záměru omezení hlučných činností (např. užívání sekaček, pil, brusek a dalších nástrojů) prostřednictvím obecně závazné vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku. Svůj názor a připomínky k této problematice nám můžete sdělit prostřednictvím krátkého anketního formuláře, a to do 31. ledna 2012.

 

Výstavba nové kanalizace je v Kopřivnici v plném proudu. V místní části Lubina je nasazeno pět pracovních čet, v tomto týdnu bude jejich počet zvýšen na šest.   Práce pokračují na stokách A, A-5, B-3, B-5 a na přípojkách stok A-3d+A-3, B-6.1 a B-5. Nejožehavějším úsekem je stoka B-3, kde zpomaluje postup zimní údržba komunikace. Zde se pracuje vždy pouze jednostranně, aby byl umožněn průjezd automobilů.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice