24. 7. 2012

 

 

SOUTĚŽ O NOVÉ LOGO. Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace, která vznikla 1. 7. 2012 transformací příspěvkové organizace Městská knihovna Kopřivnice, vyhlašuje soutěž o vytvoření loga, které bude základem nového vizuálního stylu.

Zadání: Cílem je vytvořit logo, které by 4 složky Kulturního domu Kopřivnice společně

identifikovalo a zároveň jednotlivé činnosti podle nějakého nápadu je od sebe odlišilo.

  1. kultura (kulturní dům a jeho akce) – zatím bez loga
  2. kino (Kino Puls) – zatím bez loga
  3. knihovna (www.kdk.cz) – má logo panáčka s knihou
  4. informační centrum (ze své podstaty má oficiální logo „i“)

 webové stránky jsou: www.kulturakoprivnice.cz

Logo bude základem k nové vizuální identitě organizace.  Cenový limit: max. 6 000 Kč včetně DPH. Oceněn bude pouze vítězný návrh.

Termín dodání návrhů v pdf. do 31. 7. 2012 na: reditelka@kulturakoprivnice.cz

 

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že dne 25. července v době od cca od 08:00 – 14:00 hodin dojde z důvodu opravy poruchy vod. sítě k přerušení dodávky pitné vody v části obce Lubina a na ulici Lidické.

 

Odbor životního prostředí předkládá k připomínkování návrh nové obecně závazné vyhlášky města o spalování suchých rostlinných materiálů. Vyhláška byla zpracována v souvislosti se schválenou novelou zákona o ochraně ovzduší, která vejde v účinnost 1. září 2012. Připomínky k tomuto dokumentu můžete zasílat do 10. srpna 2012 na adresu Město Kopřivnice, Odbor životního prostředí, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, nebo na e-mail: pavlina.tobiasova@koprivnice.cz

 

Ve Vlčovicích se rekonstruuje přechod. Přecházení frekventované silnice I/58 u kulturního domu ve Vlčovicích bude již za pár týdnů bezpečnější. Stávající přechod pro chodce doplní zpevněné plochy v úpravě pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na obou stranách silnice, samostatné nasvícení a nové dopravní značení. Rekonstrukce přechodu byla zahájena 16. července a dokončena má být nejpozději 31. srpna. „V první fázi, po vytyčení stávajících inženýrských sítí, budou provedeny odkopávky a realizovány patky pro sloupy veřejného osvětlení. Následně se rozprostřou podkladní vrstvy chodníku, pak bude následovat pokládka obrub a nakonec osazení sloupů veřejného osvětlení a dlažby,“ nastínil postup stavebních prací Martin Lapčík o odboru rozvoje města, který má rekonstrukci na starost. Úpravy vyjdou zhruba na 220 tisíc korun a budou hrazeny z městského rozpočtu. Stavební práce by neměly výrazně omezit dopravu v místní části, dojde pouze k zúžení jízdních pruhů přilehlých k právě realizované časti chodníku.

 

Již počátkem srpna si budou moci návštěvníci kopřivnických lesů prohlédnout město z nové rozhledny. Třináctimetrová dřevěná věž se třemi vyhlídkovými plošinami, jejíž montáž právě v těchto dnech probíhá, nahradí zchátralou Bezručovu vyhlídku na Brdech. Stavba je součástí projektu Příměstský les Šostýn, na který se městu podařilo získat více než osmisettisícovou dotaci z Programu rozvoje venkova. Kromě nové rozhledny již byly v rámci projektu vybudovány také dva dřevěné přístřešky na Janíkově sedle a v blízkosti rybníka pod zříceninou hradu Šostýn.

 

 

Pozvánka na prázdninové výstavy v Šustalově vile: i přes probíhající stavební práce v sadu E. Beneše zůstává Šustalova vila otevřená a zve návštěvníky na dvě zajímavé prázdninové výstavy. V Lašském muzeu jsou kromě stálé expozice k vidění originální ekovýrobky dětí z místních mateřských škol, v K-galerii mohou příchozí obdivovat barevné linoryty, olejomalby a dřevořezy krnovského výtvarníka Ladislava Steiningera. Obě výstavy potrvají až do konce prázdnin.

 

U mateřské školy na ulici Záhumenní vzniká nové parkoviště. Důvodem pro jeho vybudování je především zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v okolí školky, kde dosud odstavná místa pro automobily chyběla a rodiče museli nechávat své vozy na frekventované krajské silnici. Stavební práce se právě rozbíhají a ukončeny by měly být v polovině srpna. Od nového školního roku budou moci rodiče dětí, které školku navštěvují, využít pět parkovacích stání. Kromě vybudování samotného parkoviště je součástí projektu také doplnění odvodnění komunikace a úpravy stávajícího oplocení areálu mateřské školy. V souběhu je realizována rovněž přeložka sítí společnosti ČEZ. Práce si vyžádají pokácení jednoho vrostlého stromu. Projekt vyjde zhruba na 350 tisíc korun, které budou hrazeny z městského rozpočtu. Řidiči projíždějící po ulici Záhumenní se v souvislosti se stavbou nemusejí obávat větších dopravních omezení, dojde pouze k částečnému zúžení a omezení příjezdu k mateřské škole.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice