25. 11. 2015

 

Městská knihovna Kopřivnice zve všechny zájemce o osobní rozvoj 7. 12. 2015 na přednášku „Pokojným bojovníkem v životě“. Beseda je inspirována filmem Pokojný bojovník. Pan Jiří Kubják popíše, jak poznatky z filmu uvést do praxe každodenního života. Rozebereme si rozdíl mezi chytrostí a moudrostí, poukážeme na důležitost služby druhým a zároveň si ukážeme směr, jak najít své poslání. Místo konání: přednášková místnost Kulturního domu Kopřivnice (2. patro – 3. podlaží), čas: 18:00.

 

 

SmVaK , a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka pitné vody na ulici Obránců míru. Tato odstávka proběhne 25. listopadu od 8:00 – 14:00 hodin.

 

 

ČEZ Distribuce oznamuje, že dříve ohlášená práce na 30. 11. 2015 se vykonávat nebudou. Práce budou provedeny v náhradním termínu, o kterém budete včas informováni. Přerušení dodávky elektrické energie se týká části obce Kopřivnice – Lubina, vše z trafostanic  NJ9164 A. D. Solution a NJ_9162 FAVEA, části obce Příbor – Na nivách, vše z trafostanice NJ9288 Orinoko a části obce Větřkovice u Lubiny – Haškovec,  vše z trafostanice NJ5942 Haškovec.

 

 

Oznamujeme občanům o dopravním omezení v lokalitě Mniší pod Kazničovem. V době od 23. listopadu do 11. prosince bude z důvodu provádění výstavby nového odvodnění místní komunikace krátkodobě omezen popřípadě zcela znemožněn příjezd k rodinným domům čp. 169, 59, 22, 71, 73 až 147. Sledujte prosím aktuálně rozmístěné přechodné dopravní značení. Možnou objízdnou trasou bude příjezd po MK od čp. 51. Doporučujeme v případě úplné uzavírky provést odstavení motorového vozidla mimo uzavřený úsek. Práce provádí a koordinuje firma SLUMEKO.

 

 

Ve středu 4. října se v 16 hodin sešlo na radnici několik desítek zástupců kulturních a sportovních organizaci, aby se seznámili s návrhy účelových dotací města. Město každoročně vyhlašuje dotace v oblasti sportu, kultury a v rámci mezinárodních vztahů. Nové změny se týkaly všech oblastí, nebude již možné podávat žádost o individuální dotace. Nově je také součástí vyhlášeného programu odhad financí, které byly v kultuře i ve sportu navýšeny o 200 tisíc. Mezi sportovce tak bude rozděleno 8 milionů 200 tisíc a mezi kulturní a osvětové organizace 700 tisíc korun. Nový dotační program by měl být vyhlášen na prosincovém zastupitelstvu. Přijímání žádostí město ukončí nejdříve po 30 dnech, kdy bude informace zveřejněna na úřední desce, tedy v průběhu ledna. Pokud budou v prvním kole rozděleny všechny finanční prostředky, nebude se již druhé kolo vůbec vyhlašovat, i to je jedna z nových změn.

 

 

V Moravskoslezském kraji během října ubylo skoro 1200 nezaměstnaných.  Říjnová míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji klesla na 8,3 procenta, snížila se tedy o jednu desetinu. Zlepšení situace na pracovním trhu potvrdily všechny okresy.  Celostátní průměr je ale nadále o hodně nižší – činí 5,9%.  Tomuto údaji se více blíží samotná Kopřivnice, ta má podíl nezaměstnaných 4,8 procenta, pobočka úřadu práce u nás eviduje 1 430 lidí. Volných míst na Novojičínsku letos poprvé ubylo o 450, v říjnu se podařilo zaměstnat méně lidí než v září, ale přesto je nezaměstnanost nižší. To ovlivnili z velké části absolventi škol, kteří evidovali nejvíce v průběhu září.

Nejčastěji byli klienti úřadu práce přijímáni na pomocné a nekvalifikované profese – jako prodavači, obsluha strojů a zařízení, ale také jako úředníci nebo administrativní pracovníci.  Kopřivnice  eviduje  834 volných míst a má v přepočtu 2,51 uchazečů na jedno volné místo. V Ms kraji tento údaj  činí 6 lidí na 1 místo a celostátním průměrem jsou 4 uchazeči.  Nezaměstnaných je v Česku nejméně od února 2009.

 

 

V Pržně bylo otevřeno první chráněné bydlení pro nevidomé a neslyšící. Vzniklo rekonstrukcí objektu v areálu Náš svět. Unikátní zařízení ulehčí život třem hendikepovaným lidem, mezi nimi je i Eliška z Kopřivnice. Hluchoslepí tvoří mezi všemi postiženými jednu z nejproblematičtějších skupin. Nový domov poskytne hluchoslepým odpovídající zázemí a nabídne jim plnohodnotný a aktivní život, spojený s rozvojem jejich každodenních aktivit a kompetencí a možnost aktivněji se zapojit do společnosti zdravých lidí.  Přízemní objekt, je vybaven tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám klientů. Obyvatelé bydlení mají každý vlastní pokoj, společenskou místnost a k dispozici nepřetržitý dohled odborného personálu. Pro potřeby klientů byla upravena sociálka a kuchyň, v níž si klienti budou moci pod dohledem personálu připravovat jídlo a uklízet.  Projekt získal dotaci ve výši 1,7 milionu korun. Vzniklo šest nových pracovních míst pro obslužnou péči. Partnerem projektu je občanské sdružení Záblesk, které vzniklo z iniciativy rodičů dětí s postižením. Eliška si zatím zvyká na nové prostředí. Spolu s ní přešla do nového domova také její osobní asistentka, kterou má již 3 rokem, protože ta jediná může předávat dál své cenné zkušenosti a poznatky a hlavně zajišťovat potřebnou komunikace s hluchoslepými.

 

 

World dance Championship babylon 2015 v průběhu pěti dnů hostil 109 tanečních klubů z 20 zemí světa. Celkově přes 6 tisíc tanečníků předvedlo 1.209 sól a duet, nebo se představili ve 138 malých, či 104 velkých týmech. Kopřivnická Thara dance company reprezentující Taneční centrum Relax letos porotě předvedla 9 choreografií. Některé disciplíny zaznamenaly nebývalý nárůst konkurence z ruských, francouzských, polských i italských silných týmů, a tak Eliška Jeřábková skončila v dětské kategorii sól jako sedmá, Mirka Břusková v dospělých nad 35 let pátá a Dany Kowalik ve flamenku juniorů čtvrtý. Ostatní, sólo a duet díky současně konanému Dance Life Expo v Brně naopak snížil počet účastníků, hlavně ve stepařských disciplínách, takže Pavla Jeřábková s Miluškou Sochovou bezkonkurenčně vyhrály. Za choreografie skupiny převzala vedoucí a choreografka Mirka Břusková pohár za orientální show pro věkově smíšenou malou skupinu, druhý pohár za flamenkovou choreografii dospělých a vítězný pohár z kategorie muzikál pro celý tým.

 

 

Město Štramberk je tradičně letos první, kdo otevřel výstavu s vánoční tematikou a připomíná tak blížící se Vánoce. Expozice betlémů a výtvarných prací dětí štramberských škol byla  v Městské galerii  zahájena vernisáží v neděli 15. listopadu. Výstava Štramberské Vánoce čítá přes 70 betlémů a má již mnohaletou tradici. Otevřeno bude do 13. prosince.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice