25. 4. 2018

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie na ulici Horečkově dne 26. dubna od 7:30 – 15:00 hodin. Další odstávka proběhne na ulici Příčné dne. 27. dubna od 7:00 – 11:00 hodin.

 

Obnova evidenčního značení u kompostejnerů. Od středy 25. 4. a dále průběhu května a června bude SLUMEKO na území města postupně provádět obnovu evidenčního značení dříve vydaných starších kompostejnerů. Lepení štítků s čárovým kódem a informačních nálepek bude probíhat vždy v termínu výsypu nádob (středa lichý týden), prosíme občany, aby ponechali nádoby vystavené po celý svozový den. Děkujeme občanům za pomoc a spolupráci.

 

Lidé mohou připomínkovat nový územní plán. Od konce minulého týdne je možné připomínkovat v pořadí druhý návrh Územního plánu města Kopřivnice. Návrh je k dispozici jak v tištěné podobě na odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, v kancelářích č. 568 a č. 570, tak na webových stránkách města www.koprivnice.cz Návrh „nového“ Územního plánu Kopřivnice- duben 2018. Nový Územní plán Kopřivnice bude zveřejněn do 30. května, do této doby mohou lidé k novému Územnímu plánu vznášet připomínky a námitky.

 

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, které se koná 26. dubna od 16 hodin. Sledovat jej můžete přímo na místě v 10. patře radnice nebo prostřednictvím přímého přenosu na našem kanálu. Na programu jednání jsou navrženy tyto body.

V úvodu to bude projednání třetího střednědobého plánu sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením třech okolních obcí. Následovat budou návrhy dotačních smluv v dané oblasti. Zastupitelé budou seznámeni s výstupy jednání o tenisovém areálu a projednávat se bude dotace tomuto klubu. Předložena bude dále smlouva o spolupráci mezi Kopřivnicí a slovenským městem Bánovce nad Bebravou. Z bloku odboru majetku města jsou navrženy k projednání darovací a kupní smlouvy, výkup a převod pozemků. Nebude chybět smlouva o partnerství na akci „70 let povýšení Kopřivnice na Město. Pokud nestihnete přímý přenos, nabídneme v neděli a v pondělí v obvyklých časech reprízu zasedání.

 

Lidé kolem šedesáti, co milují křížovky, se mohou zapojit do dalšího ročníku křížovkářské ligy. Pro zájemce je připraveno 10 různě náročných křížovek, ty budou jednotlivě každý čtvrtek vydávány na informacích v přízemí kopřivnické radnice. S první obdrženou získá soutěžící také záznamový arch, který bude posléze slosovatelný. Pokud si některou křížovku nestihnete vyzvednout, nic se neděje, následující čtvrtek získáte s novou křížovkou i tu předcházející. Všichni co správně vyluští všech deset křížovek, dostane drobný dárek. A navíc se hraje i hodnotnější ceny. Podrobnější informace získáte na informacích v radnici nebo u Pavly Zrunkové.

 

Zpravidla do konce dubna musí každý nájemník, člen bytového družstva, či vlastník bytové jednotky obdržet od poskytovatele vyúčtování služeb spojených s bydlením za uplynulé období. Pro reklamaci různých vyúčtování platí odlišné lhůty. Pokud s obdrženým vyúčtováním nesouhlasíte, máme právo u poskytovatele uplatnit tzv. námitky proti vyúčtování, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení vyúčtování. Odpověď na naše námitky/reklamaci byste měli dostat nejpozději do 30 dnů. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska je připraveno zodpovědět případné dotazy.

 

V úterý 1. května bude v letošním roce poprvé jezdit pro veřejnost lanová dráha v Areálu skokanských můstků Jiřího Rašky na Horečkách. Na dubnovém zasedání schválili zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm poskytnutí dotace na provoz lanové dráhy na Horečkách. Město Frenštát pod Radhoštěm a obec Trojanovice tak budou již potřetí prostřednictvím Fondu Horečky spolufinancovat provoz lanové dráhy pro veřejnost.

 

Změna na talíři ve středu 25. 4. 2018 – to je beseda se Štěpánkou Vontrobovou o pestrém a vyváženém jídelníčku z cyklu Aktivní senior 2018. V Klubu seniorů (Sokolovská 393) v 15:00.

 

Dvanáctý ročník přehlídky technických profesí „Řemeslo má zlaté dno- se koná 25. A 26. 4. 2018, hostí Sportovní hala VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 9.00 – 16.00.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice