23. 4. 2018

 

Město upozorňuje občany, kteří mají zájem o přidělení dalšího (druhého) kompostejneru do jedné domácnosti , že se mohou hlásit na městském úřadě, odboru životního prostředí u p. Kubalcové. Vývoz druhého kompostejneru bude zpoplatněn částkou 26 Kč (za jeden vývoz) a bude prováděn pouze na základě žadatelem písemně potvrzené objednávky u firmy SLUMEKO. Počet nádob je omezen, výdej možný pouze do vyčerpání skladových zásob. Dále oznamujeme občanům, že od 16. dubna je možné zdarma odložit bioodpad (tzn. trávu, listí, seno, větve apod.) rovněž na sběrném dvoře na ul. Panská.

 

Po roce opět radnice ocenila osobnosti ve sportovní oblasti, které v roce 2017 uspěly v soutěžích neregionálního charakteru. Slavnostní vyhlášení proběhlo v kopřivnickém kinosále ve středu 11. dubna od 16 hodin. Po úvodním vystoupení děvčat působících při ZUŠ Z. Buriana se nejprve vyhlašovalo 17 jednotlivců. Všichni ocenění během slavnostního odpoledne odpovídali na tři otázky v rámci předtočeného medailonku. Z tradičně úspěšných sportovců nechyběli mezi plavkyněmi Vendula Schwarzová, vzpěrač Bao Tran, házenkář Adam Očkovič, tenista Hynek Bartoň a judista Radek Rýpar. V průběhu odpoledne byli připomenuti mnozí olympionici, kteří z Kopřivnice pocházeli nebo v ní působili. Nejvíce jich je spojených s hokejem s rodáků to na olympiádu dotáhli Tomáš Fleischmann a Patrik Bartošák, v našem klubu také působil Pavel Kubina. Za minulý rok byl z hokejistů oceněn Martin Tomášek. V některých sportovních disciplínách ještě na své olympioniky čekáme a mohou to být třeba nově ocenění jako například fotbalistka Natálie Žárská, Manuel Hidlago případně Jan Kotulič, který se stal v Belgii světovým šampionem v capoieře. V další kategorii byli vyhlášeni nejlepší sportovní kolektivy. Z atletického klubu to byli chlapci a dívky starší přípravky, mladší dorost klubu házené, gymnastické juniorky B, horolezecká výprava ASK a Chamědi, kteří vyhráli Svojsíkův závod. Vybraní jednotlivci i družstva převzali ocenění a dárky z rukou starosty Miroslava Kopečného, místostarosty Lumíra Pospěcha a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Michaely Raškové. Mezi oceněnými nechyběli cvičitelé, organizační pracovníci a trenéři, kteří sportovcům dopomáhají k získání úspěchů. Potlesk na podiu sklidili Pavla Sopuchová, Evžen Knězek, Jaroslav Klečka, Vladimíra Milčinská, Tomáš Čajka a Jiří Harašta. Všichni ocenění se navíc zapsali do pamětní knihy města Kopřivnice.

 

Společnost Slumeko oznamuje občanům, že nově mohou ukládat přebytečný bioodpad (trávu, listí, seno, větve apod.) také na sběrném dvoře na ulici Panská. Výhledově Slumeko zvažuje možnost, že by na sběrném dvoře bylo možno také odebírat dřevní štěpku, tato varianta je zatím ještě v jednání. Provozní doba sběrného dvora je: pondělí až pátek od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.

 

DDM nabízí volné hraní deskových her v pondělí 23. 4. 2018 od 17.00.

 

Centrum Balsamina zve na setkání zaměřené na Vhodnou homeopatickou léčbu pro ženy v různých obdobích života, které proběhne v Tvůrčí dílně ve Frenštátě v úterý 24.4.

 

Změna na talíři ve středu 25. 4. 2018 – to je beseda se Štěpánkou Vontrobovou o pestrém a vyváženém jídelníčku z cyklu Aktivní senior 2018. V Klubu seniorů (Sokolovská 393) v 15:00.

 

Dvanáctý ročník přehlídky technických profesí „Řemeslo má zlaté dno- se koná 25. A 26. 4. 2018, hostí Sportovní hala VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 9.00 – 16.00.

  

V úterý 3. dubna zahájila společnost V+V Saveko výstavbu chodníku na ulici Štramberské, konkrétně v úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Pabla Nerudy. Délka chodníku bude 164 metrů, součástí akce je také oprava chodníku na rohu ulic Štramberská a Pabla Nerudy. Ve vjezdech k rodinným domům, které již byly realizovány v rámci rekonstrukce ulice Štramberské, budou dodlážděny vodící linie pro zrakově postižené osoby. Stavba v hodnotě 687 tis. Kč by měla být dokončena na začátku června letošního roku.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice