25. 6. 2012

 

Právě v těchto dnech se rozbíhají stavební práce na novém úseku cyklostezky „Z Poodří do Beskyd“, který propojí Příbor s kopřivnickou místní částí Lubinou. Smyslem projektu je odvést cyklisty z frekventované silnice I/58 a zvýšit tak bezpečnost cyklistického i pěšího provozu. Úsek začíná na hranici katastrálního území Příbora a Drnholce nad Lubinou a vede podél řeky Lubiny okolo Orinoka a Hončova statku až k místní komunikaci, na kterou se napojí v Lubině u železného mostu. V rámci projektu bude vybudováno přes 700 metrů novostavby a přibližně 1700 metrů stezky povede po stávajících komunikacích. Stavba vyjde zhruba na 1,7 milionu korun, přičemž 85 procent uznatelných nákladů pokryje dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a zbytek zaplatí Kopřivnice ze svého rozpočtu. Nové stezky s asfaltovým povrchem by se měli chodci a cyklisté dočkat již v září letošního roku. Na hranicích příborského katastru dojde k napojení na již existující stezku postavenou městem Příbor. Z Lubiny pak bude cyklistické propojení „Z Poodří do Beskyd“ pokračovat úsekem do Vlčovic, který město Kopřivnice vybuduje v příštím roce.

 

www.khsova.cz uvádí informace o koupání ve volné přírodě. Na Novojičínsku je pět vodních ploch. Zatímco v novojičínském Čerťáku, kopřivnických Větřkovicích a ve vodní nádrži Vítovka v Odrách je voda zatím čistá, v bílovecké nádrži Údolí mladých a v hodslavické Kacabaji se voda začíná pomalu kalit řasami. Podmínky jsou však i zde zatím vhodné ke koupání. Krajští hygienici budou stav vody kontrolovat celé léto, až do měsíce září.

 

Ve dnech 2. – 4.července 2012 dojde k uzavření agend registru vozidel a techniků odboru správních činností MÚ Kopřivnice. Důvodem je přechod na nový Centrální registr vozidel, který bude sloužit jako centralizovaný informační systém veřejné správy. Odstávka se týká všech registračních míst v ČR. Služba registrace vozidel by měla být veřejnosti opět dostupná od 9. července 2012.

 

Informace o kultuře poskytne nový web. Od 1. července 2012 bude kopřivnický kulturní dům, kino, městskou knihovnu a informační centrum provozovat příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice. Programy těchto zařízení a další informace o činnosti nové organizace naleznete na stránkách www.kulturakoprivnice.cz.

 

KULTURNÍ DŮM: úterý 26. června Poslední zvonění (centrum města před KD). Společný průvod žáků devátých tříd ZŠ v Kopřivnici.

 

 28.6.2012 9,00- 12,00 projekt „Zahrada“  – speciální škola Motýlek Kopřivnice  – dopoledne her, zábavy a integrace zdravých a handicapovaných dětí, arteterapie, muzikoterapie, ukázka afrického bubnování.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice