26. 6. 2012

 Na seznamu čestných občanů přibude šest nových jmen.Seznam kopřivnických čestných občanů bude opět rozšířen. Nejvyšší ocenění města získá dalších šest osobností, které se významně zasloužily o rozvoj či propagaci Kopřivnice i republiky. Mezi oceněnými přibudou účastníci odboje, učitel, dlouholetý starosta a známý publicista. Další čtyři jména budou zapsána do seznamu významných osobností.

 Čestná občanství se zpravidla udělují při slavnostní příležitosti, jakou byly například oslavy 60. výročí povýšení Kopřivnice na město v roce 2008, kdy došlo k zatím poslednímu udílení těchto prestižních titulů. „V letošním roce oslavíme 90. výročí narození nejznámějšího kopřivnického rodáka Emila Zátopka a jeho ženy Dany, a proto bude vhodná příležitost seznam čestných občanů opět rozšířit,“ uvedl starosta Josef Jalůvka s upřesněním, že k slavnostnímu předání ocenění by mělo dojít na podzim.

 Jedním z těch, kteří čestné občanství získají, je předválečný a poválečný starosta Sokola Jan Vašek (1899-1958), který aktivně bojoval v protinacistickém odboji za 2. světové války. Ve vykonstruovaném politickém procesu byl odsouzen za velezradu, vyzvědačství a pomoc synovi při emigraci k desetiletému trestu odnětí svobody, během kterého v důsledku neposkytnutí lékařské pomoci zemřel.

 Druhým oceněným bude Bohumil Matula (1917-1995), jenž byl k udělení čestného občanství navržen za svůj přínos v kulturní oblasti. Byl oblíbeným kopřivnickým učitelem, který se velmi angažoval ve veřejném životě – hrál v ochotnickém divadle, psal fejetony, vydával knihy, pořádal osvětové přednášky atd. Po revoluci se stal předsedou Masarykovy společnosti a zasloužil se o znovupostavení pomníku TGM.

 Čestným občanem se stane také Josef Socha (1881-1958). Ten byl v letech 1919-1938 čtyřikrát po sobě zvolen starostou městyse Kopřivnice a významně se zasloužil o jeho všestranný rozvoj. Jako starosta věnoval velkou pozornost školství a realizoval řadu stavebních prací, byl velkou místní autoritou a později se stal prvním správcem Lašského muzea.

 Za významnou činnost v československých legiích za 1. světové války a v protinacistickém domácím odboji za 2. světové války bude oceněn také generál Otakar Sviták (1894-1942). Kopřivnický rodák, který má zásluhy na budování čs. vzdušných sil v letech 1920-1938, byl odsouzen za špionáž a popraven.

 Dalším, kdo v seznamu kopřivnických čestných občanů přibude, je plukovník Emil Palichleb (1909-1943). Letec bombardovací peruti ve Velké Británii byl k ocenění navržen za svou mimořádnou činnost a hrdinství v československém zahraničním odboji za 2. světové války. Držitel několika medailí a tří Válečných křížů zahynul při cvičném letu.

 Šestici osobností, kterým bude uděleno čestné občanství, uzavírá známý publicista, novinář a dlouholetý ředitel rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček (nar. 1940). Svou činností se podílel na narušování informačního monopolu komunistického režimu a výrazně tím ovlivnil pozdější dějinné změny. Svými každoročními návštěvami zviditelnil naše město a přivedl do něj řadu dalších zajímavých osobností.

Do seznamu významných osobností města budou zapsáni skautský činovník Ivan Váňa, dlouholetý předseda Pěveckého sdružení Kopřivnice František Petr, konstruktér, navigátor a velký propagátor města Lubomír Rek a kopřivnický patriot, zakládající člen místního klubu Masarykova demokratického hnutí Lubomír Hanzelka.

 

 

Hans Ledwinka sbírá zasloužený úpěch. Výstava s názvem „Od Präsidenta do síně slávy“, vytvořená v roce 2008 v Technickém muzeu Tatra k 130 výročí od narození konstruktéra Hanse Ledwinky, vstoupila v počtu uvedení do druhé desítky. Tentokrát o výstavu projevilo zájem Muzeum města Ústí nad Labem, kde je přístupná veřejnosti od 13. 6. 2012. Je velmi pozitivní, že po několika uvedeních v zahraničí projevila zájem o výstavu také domácí instituce a může tak být naplňován záměr autorů Jana Ražnoka a Radima Zátopka, kterým je znovu objevení fenoménu slavného tatrováckého konstruktéra Hanse ledvinky. Ten se svou prací a 40 lety působením v podniku Tatra přispěl ke vzniku vynikajících osobních a nákladních automobilu do každého terénu. Mezi nejslavnější výrobky, na kterých se jako konstruktér podílel, patří slavný lidový automobil Tatra 11, Tatra 57, lidově zvaná Hadimrška či neméně slavná nákladní Tatra 111, která pomáhala při znovuobnovení poválečného Československa a dalších zemí. Všechny tyto automobily užívaly koncepci vzduchem chlazeného motoru ve spojení s centrální nosnou rourou a nezávislými polonápravami, která dává automobilům výjimečné jízdní vlastnosti v terénu. A tato koncepce, dnes již zvaná „Tatrovácká“ je užívána do dnešních dnů. Další ze slavných automobilů nesl název Tatra 77. Jednalo se o aerodynamický automobil se vzduchem chlazeným osmiválcovým motorem umístěným vzadu. V roce 1934 se stal prvním, sériově vyráběným aerodynamickým automobilem na světě. Jeho následovatelé byly slavné automobily Tatra 87, T600 Tatraplán, T603 a T613.

Po II. světové válce byl Hans Ledvinka obviněn z kolaborace s nacisty a několik let vězněn v novojičínské věznici. Po propuštění, již jako starý a nemocný muž opustil Československou Republiku, a v klidu dožil svůj život v Německu, kde pracoval jako technický konzultant. V roce 1993 se dočkal plné rehabilitace a v roce 2007, byl na základě výsledků jeho práce a za přispění zahraničních obdivovatelů značky Tatra uveden do síně slávy světových automobilových konstruktérů.

Přes všechny tyto skutečnosti zůstává Hans Ledwinka v povědomí občanů České Republiky neznámým člověkem. Záměrem výstavy je tuto skutečnost změnit a po několikerém uvedení můžeme konstatovat, že se to daří.

Putování výstavy:

27. 3. – 31. 8. 2008                                           Technické muzeum Tatra – Kopřivnice

13. –  16. 11. 2008                                           NEC Classic Motor Show – Birmingham, Velká Británie

1. 1.  –   28. 2. 2009                                          Cizojazyčná knihovna VŠ polytechnické Jihlava

7. 2. –   8. 3.   2009                                           Franschhoek Motor Museum, Jihoafrická republika

6. 4. – 19. 4.    2009                                          České centrum Bratislava, Slovensko

20. 4. –  15. 5. 2009                                          Galérie Emocia / Povážská galerie umění v Žilině

28. 5. –  28. 9. 2009                                          Koller Oldtimermuseum, Heldenberg – Rakousko

27. 1. –  20. 5. 2010                                          Verkehrsmuseum Dresden – Německo

25. 10. 2010 – 9. 3. 2011                                Meilenwerk Düsseldorf

10. 3.  –   4. 5. 2011                                          Hochfachschule Dortmund

Od    13. 6.     2012                                           Muzeum města Ústí nad Labem

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice