25. 6. 2018

 

Informace pro občany o mimořádné akci na letišti Mošnov s hlukovým dopadem na okolní obce. Ve dnech 25. a 26. června 2018 v nočních hodinách (mezi 21.00-02.00 hod) proběhne několik zkušebních letů cvičného proudového letadla s přiblížením a letmým přistáním a vzletem. Odlet letadla bude ve středu 27. června 2018. Jedná se o výjimečnou akci a Letiště Ostrava děkuje za pochopení.

 

Tento týden bude zcela mimo provoz agenda registru řidičů Městského úřadu Kopřivnice. Důvodem omezení bude přechod na nové procesy kvůli zásadním změnám v registru řidičů. Omezení provozu zmíněného pracoviště se týká čtvrtku 28. června. Dlouho očekávané změny vejdou v platnost s úderem nového měsíce, tedy od 1. července letošního roku. „Od tohoto data již žadatelé o řidičský průkaz nebudou nuceni k žádosti dokládat jednu fotografii, protože klient bude vyfocen přímo při podání. Další změnou bude částečné rozvolnění místní příslušnosti k vyřízení žádosti, což bude v praxi znamenat, že určité úkony, které jsou nyní vázány na trvalý pobyt žadatele, si bude moci uchazeč vyřídit na kterémkoliv registru řidičů v České republice,“ okomentovala změny vedoucí oddělení správních agend Jana Sopuchová. Ve středu 27. června si budou moci lidé vůbec naposledy podat původní žádost s papírovou fotografií o vydání řidičského průkazu. „Ve čtvrtek 28. června bude pracoviště registru řidičů uzavřeno pro pořizování žádostí o udělení řidičského oprávnění, vydání řidičského průkazu a žádostí o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. V uvedený den bude možno pouze vyzvednout hotový řidičský průkaz žadatelem, případně mezinárodní řidičský průkaz,“ upozornila Jana Sopuchová s tím, že dalším pracovním dnem, kdy si budou moci občané vyřídit své záležitosti na registru řidičů, bude pondělí 2. července.

 

Výluka na trati v úseku Frenštát p. R. – Veřovice proběhne 29. 6. od 7:50 do 19:20 hodin.

 

V úterý 26. 6. pokračuje projekt aktivní senior – na řadě je zábava v minigolfu – Od jamky k jamce.

 

Seminář Autonomie jako rozvíjení opravdové hry života v úterý 26. 6. 2018 chystá Divotvůrna v Kopřivnici od 17:00hod. s Vladimírou Šubertovou .

 

Svoz směsného komunálního odpadu proběhne místo st. svátku 5. 7. už ve středu 4. 7.

 

U příležitosti výročí povýšení Kopřivnice na město nabízí informační centrum výroční upomínkové předměty.

 

Potřetí v obnovené tradici oceňovali zástupci radnice bezpříspěvkové dárce krve a plasmy na slavnostním setkání, které se konalo ve středu 13. června ve vile Machů. Z 54 oceněných se osobně dostavilo 35 dárců a mnoho z nich na akce nebylo poprvé, protože na svém kontě mají několik desítek odběrů. Starosta města ocenil obdivuhodně lidský postoj kopřivnických dárců a předal dárkový balíček všem přítomným, kteří v loňském roce dosáhli 40, 80, 120, 160 a 240 odběrů. Rekordmany mezi dárci se stali Petr Knebl a Oldřich Němec, oba v loňském dosáhli úctyhodných dvě stě čtyřiceti odběrů, za což sklidili také potlesk a ocenění všech přítomných. Rekordmanem v ČR je Zdeněk Duběnka z Nymburska, který má za sebou 600 odběrů. Krev je možné darovat do 65 let a v medicíně má krev nenahraditelné postavení. Využívá se k celé řadě léčebných postupů, které doslova zachraňují životy. V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve. Podle statistik Českého červeného kříže místo doporučených 400 až 600 tisíci dárci Česká republika ve skutečnosti disponuje pouze necelými 300 tisíci.

 

Od soboty je  plně v provozu nové parkoviště u KB. Výstavba byla zahájena 15. března. Nový prostor pro parkování aut by měl pomoci částečně řešit neutěšenou situaci v oblasti ulice Kadláčkovy. Už v minulém roce bylo upraveno a rozšířeno parkování mezi panelovými domy. Nové záchytné parkoviště je dokončeno ještě před avízovaným termínem v červenci. Nabízí celkem 40 parkovacích míst, z toho 8 bude vyhrazeno pro zaměstnance a klienty Komerční banky. Zbylých 32 míst včetně dvou pro osoby se zdravotním postižením bude určeno pro obyvatele a návštěvníky města. Parkoviště je rozděleno chodníkem, ale není průjezdné. Náhradní parkování na ploše bývalého házenkářského hřiště, které bylo k dispozici po dobu výstavby se osvědčilo a areál nadále zůstane v provozu jako parkoviště.

 

Rada Moravskoslezského kraje vyhlásila 12. ročník soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“. Cílem této soutěže je podpořit, ocenit a zviditelnit probíhající ekologické aktivity škol a školských zařízení. Formulář přihlášky je otevřen do 4. července 2018. Vítězové získají titul spojený s certifikátem a věcným darem ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč. Dále bude oceněno pět organizací, které za své mimořádné ekologické aktivity získají dárkový poukaz v hodnotě 11.000 Kč

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice