27. 6. 2018

 

Radnice již v předstihu hledá zájemce o práci v okrskových volebních komisích. V případě nedostatečného počtu delegovaných členů volebními stranami musí na neobsazená místa delegovat další členy starosta města. V takovém případě budou osloveni právě ti zájemci, kteří se na základě této výzvy přihlásí. Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan členského státu Evropské unie, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR a není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je komise vytvořena. Zájemci o práci ve volebních komisích se mohou hlásit u zaměstnanců městského úřadu pověřených zajištěním voleb, Jany Sopuchové, tel. 556 879 300, e-mail: jana.sopuchova@koprivnice.cz nebo Marie Sládkové, tel. 556 879 305, e-mail: marie.sladkova@koprivnice.cz, a to až do 5. září.

 

Dne 29. 6. od 7:30 do 15:00 bude přerušena dodávka elektrické energie na ulici Francouzské, 17. listopadu, Družební a Dolní.

 

V závěru června si v Kopřivnici připomenou výraznou osobnost českých dějin, právničku a političku Miladu Horákovou. V prostorách základní školy, která nese její jméno, se 27. června uskuteční tradiční pietní setkání. Zástupci školy, Konfederace politických vězňů a členové místního Klubu Masarykova demokratického hnutí se v atriu budovy školy, kde je umístěna pamětní deska věnovaná právě Miladě Horákové, sejdou ve středu 27. června v deset hodin dopoledne. Na pietní setkání je srdečně zvána široká veřejnost.

 

Rotary distrikt 2240 pro ČR a SR má od pondělí 18. nového guvernéra. Na slavností schůzi Rotary klubu Ostrava byl předán guvernérský řetěz Zdeňku Michálkovi z Kopřivnice. To znamená, že přebírá komplexní odpovědnost za činnost a další rozvoj Rotary Distriktu 2240 pro Českou a Slovenskou republiku. Česko – Slovenský Rotary distrikt sdružuje 1400 členů v celkem 76 Rotary clubech os Aše a ž po Košice. Rotary International je celosvětová organizace zástupců různých povolání, kteří se nad rámec svých povinností rozhodli pomáhat všude tam, kde je potřeba. Pro rotariány je charakteristické zejména dodržováním vysokých etických zásad, podpora humanitárních projektů a vysíláním mladých lidí na zkušenou do světa.

 

Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem jednoho bytu o velikosti 1+2 za podmínky přistoupení k dluhu a to na ulici Obránců Míru. Byt je určen pro stávajícím nájemcům městského bytu a to páru mající v péči minimálně jedno nezletilé dítě nebo osamocený rodič s minimálně dvěma nezletilými dětmi. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 2. července do 16 hodin na radnici, na oddělení bytové správy.

 

Ve čtvrtek 14. června byly slavnostně vyhlášeny výsledky 12. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Hlavní cenu Grand Prix získala stavba, která vyhrála také v kategorii Stavby občanské vybavenosti a rekonstrukce, a to horní stanice lanové dráhy na Pustevnách, kopřivnického architekta Kamila Mrvy. Ten stanici navrhl jako otevřený koncept restaurace s panoramatickými výhledy do okolí, s použitím dřeva a kamene. V letošním roce se v soutěži utkalo devětadvacet přihlášených staveb, ve čtyřech kategoriích. Kromě vítězné stavby získaly hlavní ceny ve svých kategoriích také Bezručova chata na Lysé hoře, dále náves ve Velké Polomi, mezi průmyslovými stavbami to byla nová továrna společnosti Mölnlycke či mezi dopravními stavbami silnice I/11 Nebory – Bystřice.

 

Městská knihovna má v létě zkrácenou otevírací dobu (půjčovna a čítárna v kulturním domě otevřena v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v době 7:30 – 17:00) a bude také zcela uzavřena v období 20. – 31. srpna. Pobočka Lubina bude knihovna otevřena jen jeden den v týdnu (v červenci a srpnu bude pobočka Lubina otevřena pouze každé úterý v době 16:00 – 18:00).

 

Když před čtyřmi lety vyhořela chata Libušín na Pustevnách, postavili nad troskami dělníci provizorní zastřešení. To už teď není potřeba, protože stavba kopie Libušína je v plném proudu. Ocelová konstrukce ale neskončila ve šrotu. Už brzo poslouží jako depozitář Valašského muzea u bývalé tajné záložní nemocnice ve Frenštátě pod Radhoštěm.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice