25. 7. 2013

 

Vzhledem ke zvýšenému nebezpečí vzniku požárů, které by mělo trvat i v následujících dnech, Vás žádáme, abyste kdekoliv v přírodě nerozdělávali oheň, nekouřili a vyhnuli se používání přenosných vařičů a jiných zdrojů otevřeného ohně.

 

Podle aktuálních předpovědí má obdobné počasí přetrvávat i v příštích dnech, proto Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vyzývá všechny občany kraje k maximální opatrnosti, při jakékoli činnosti, která by mohla vést ke vzniku požáru.

Proto opět připomínáme základní pravidla, která se vyplatí v tomto období dodržovat. V první řadě je to přísný zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Zvláště za suchého a teplého počasí platí tento požadavek i v polích, na loukách, a všude tam, kde by mohlo takové počínání skončit požárem. Odhozený nedopalek cigarety může doutnat i několik hodin, než dojde k zapálení hořlavých látek v jeho okolí a rozšíření požáru na vysušený porost.

Při táboření nikdy nezapomeňte mít při ruce dostatečnou zásobu vody pro případné uhašení počínajícího požáru. V místě, kde jste tábořili, nikdy neopomeňte před odchodem oheň uhasit a zasypat jej hlínou. Za silného větru bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec.

Pamatujte, že za mimořádně suchého počasí postačí k zapálení vyschlého porostu i výfuk osobního automobilu, který vyschlou trávou projížděl.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může obec z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu do lesa.

V případě, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej zvládnete, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně požár ohlásit hasičům na linku 150 nebo 112. Každý zjištěný požár se musí neodkladně ohlásit nebo se musí zajistit jeho neodkladné ohlášení, nejlépe na tísňových linkách 150 nebo 112. Čím dříve se požár začne hasit, tím menší je nebezpečí ohrožení zdraví a lidských životů a menší jsou i materiální škody.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice