26. 3. 2018

 

Novojičínská nemocnice oznamuje, že s platností od 26. 3. 2018 je zrušen zákaz návštěv na všech odděleních.

 

Město Kopřivnice zve na tradiční velikonoční jarmark, který se uskuteční ve středu 28. a čtvrtek 29. března na pěší zóně. V době od 8 do 16 hodin budou moci lidé zakoupit rukodělné výrobky, velikonoční i jiné spotřební zboží.

 

SmVak Ostrava, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka pitné vody na ulici Osvoboditelů, Družební a České dne 5. dubna od 8:00 – 14:00 hodin. V dotčené oblasti bude pojíždět cisterna s vodou. Odstávka vody proběhne také v obci Mniší v okolí vodojemu dne 5. dubna od 8:00 – 14:30 hodin. 

 

Základní škola Emila Zátopka v Kopřivnici zve dnes v 16:00 hodin občany města do sportovní haly na Jarní koncert a Velikonoční výstavu.

 

Blíží se uzávěrka Antifet festu – to je soutěžní festival amatérských filmů pro žáky a studenty ze základních a středních škol s tématikou rizikového chování. Od roku 2018 se soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit tvůrci z celé České republiky. Soutěžní snímky spolu s přihláškou přijímá Lenka Heráková na městském úřadě v Kopřivnici do 30. března 2018.

 

Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem bytu 1+2 za podmínky přistoupení k dluhu a to na ulici Obránců Míru. Byt je určen zájemcům z široké veřejnosti. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 26. března do 16 hodin na radnici, na oddělení bytové správy, kde také získáte formulář přihlášky.

 

Upozorňujeme občany, kteří se již registrovali na odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice k zajištění individuálního svozu bioodpadu, aby si vyzvedli kompostejnery na sběrném dvoře firmy SLUMEKO na ul. Panská nejpozději do 14. 4. 2018. Provozní doba sběrného dvora je v pondělí až pátek od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Na velikonoční pondělí je sběrný dvůr uzavřen. Žádáme občany, kteří ještě mají zájem o přidělení kompostejneru a dosud se neregistrovali na odboru životního prostředí u paní Kubalcové, aby tak neprodleně učinili, nejpozději však do 9.4.2018. Stávající systém svozu bioodpadu pomocí velkoobjemových van bude od 1. 4. 2018 zrušen.

 

Městská knihovna Kopřivnice v rámci cestovatelského cyklu zve v pondělí 26. 3. V 18:00 na besedu SEN O DAKARU. V úterý 27. 3. pak bude otevřena v knihovně výstava fotografií Petra Šiguta – SEN O DAKARU.

 

Buďte u zahájení provozu vzdušného chodníku Život v korunách stromů, který je součástí naučné stezky Beskydské nebe a poznejte život ptačích obyvatel vracejících se ze svých zimovišť. Nahlédnete do ptačího světa, čekají Vás kroužkování ptáků, komentované prohlídky, soutěže, přednášky i koncert. 7. 4. 2018, 8:00-13:00 hod., Frenštát pod Radhoštěm, Naučná stezka Beskydské nebe. Vstup zdarma.

 

Moravskoslezští policisté se zaměřili na kontrolu používání bezpečnostních pásů. Během trvání akce policisté na vytipovaných stanovištích zkontrolovali 2 222 vozidel. Povinnost použít během jízdy bezpečnostní pásy porušilo 108 osob, přičemž 103 z nich byli řidiči nebo spolujezdci na předních sedadlech a 5 cestujících na zadních sedadlech. Během akce policisté zjistili také 7 řidičů, kteří přepravovali děti bez použití zádržného bezpečnostního systému, tzv. autosedačce. Přitom tato povinnost se vztahuje na děti do výšky 150 cm a váhy do 36 kg. Jelikož v průběhu bezpečnostní akce policisté kontrolovali také dodržování ostatních ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, v konečném důsledku zjistili celkem 359 přestupků (včetně výše uvedených), z nichž 344 vyřešili uložením pokuty příkazem na místě a 15 oznámili příslušným správním úřadům k dalšímu řízení. Celková výše pokut se vyšplhala na částku 105 900,- Kč.

 

Velikonoční tvoření z cyklu Aktivní senior 2018. v úterý 27. 3. – 8.30-11.30 Klub seniorů (Sokolovská 393).

 

Centrum pro rodinu zve na cyklus přednášek pro rodiče téměř na odchodu – výchova dospívajících, část 1. Správně a včas, 27. 3. 2018 17:00, katolický dům, přednáší Milena Mikulková

 

V KDK se v úterý 27.3. v 17:00 koná Koncert pěveckých sborů, kapel, orchestru ZUŠ Zdeňka Buriana , jehož součástí je vyhlášení Koprstar 2018.

 

Komorní orchestr Kopřivnicezve ve středu 28. 3. 2018 do kina na koncert Melodie jara – od 19: hod.

 

Úřad práce uvádí, že nezaměstnanost v Česku v průběhu únoru klesla na 3,7 procenta z lednových 3,9 procenta, Zaměstnání hledalo 280 899 uchazečů, což je nejnižší únorová hodnota od roku 1997. Přibylo i nabízených volných míst, zaměstnavatelé jich v únoru nabízeli přes 239 tisíc. Nejvíce shánějí pracovníky v dělnických a technických oborech.

Podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji v únoru klesl o 0,3 procentního bodu na 5,6 procenta. Počet uchazečů o práci v kraji klesl o 1499, když práci na konci měsíce nemělo 48.512 lidí. Nejvíce lidí bez práce zůstává na Karvinsku, nejméně pak na Novojičínsku – přesně – 3 810 lidí, míra nezaměstnanosti klesla o 2 desetiny na 3, 54%. V nabídce 2 839 pracovních pozic, na jedno místo je evidováno 1,34 žádosti o práci. Kopřivnicko eviduje k 28. únoru 1047 žadatelů o práci, míra nezaměstnanosti činí 3,59 %. Nově se na pracovním úřadu zaregistrovalo 100 lidí. V registru je 1053 pracovních míst.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice