26. 4. 2017

 

Z důvodu velmi chladného a deštivého počasí hlášeného na čtvrtek 27.4. 2017 byl změněn termín konání akce Povídání v zahradě III. Akce se uskuteční v pondělí 12. června 2017 od 15. 00 hodin na zahradě MŠ Francouzská.

 

Z důvodu čištění místních komunikací a parkovišť bude na místech označených dopravním značením zakázáno stání nebo zastavení motorových vozidel. Vozidla nerespektující dopravní značení budou odtažena.

čtvrtek 27. dubna – K Očnímu, Paseky, Moravská

pátek 28. dubna – Průmyslový park

 

Mobilní hospic Strom života připravuje charitativní akci na podporu svého provozu na Novojičínsku a v Kopřivnici a to koncert Hradišťanu & Jiřího Pavlicy v Beskydském divadle Nový Jičín dne 5.5.2017 od 19:00 hod. Celý výtěžek akce poputuje na provoz a nákup pomůcek pro naše klienty. Strom života poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své blízké doma. Cílem je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží. V rámci našich služeb poskytujeme domácí hospicovou péči, poradnu pro pozůstalé, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek, terénní rehabilitační a ošetřovatelské služby a kurzy pro pečující.

 

Povídání v zahradě III – akce pro rodiče a děti všech MŠ, zaměřená na rozvoj řeči a jazykových dovedností, se chystá ve čtvrtek 27. dubna v MŠ na ul. Francouzské od 15 hod.

 

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE a DĚTSKÉ CENTRUM KOPŘIVNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK zvou veřejnost ke kulatému stolu 10. května 2017 v 15:30 hodin na téma: Omezení svéprávnosti a výkon opatrovnictví. Akce se koná v rámci aktivit plánování sociálních služeb v Kopřivnici a je určena pro rodiče dětí a absolventů ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnice (speciální školy) a další zájemce z řad veřejnosti.

Místo konání: ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice. Pozvání k diskuzi přijali Miroslava Káňová – soudkyně Okresního soudu v Novém Jičíně a Magda Lužná – pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice, pověřená výkonem opatrovnictví.

 

V rámci 1. etapy Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles, která se koná v Příboře, se představí v sobotu 13. 5. 17 v 18 h v Piaristickém klášteře Komorní orchestry z Třince a z Nového Jičína, v neděli 14. 5. 17 v 18 h v Kulturním domě Komorní orchestr Kopřivnice a Symfonický orchestr z Frýdku-Místku.

 

V květnu odstartuje elektronický příjem žádostí pro připravovaný nový dotační program Dešťovka pro občany zaměřený na podporu efektivního hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem dotace je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů ke snížení množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Program podporuje sběr a využití srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady. Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace ve výši cca 100 mil. Kč.

 

Návrh Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě podkladů dodaných Ministerstvem zdravotnictví zajistil vypracování návrhu dokumentu Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. K dokumentu je možné se vyjádřit do dnů ode dne zveřejnění, tj. do 29. 4. 2017. Návrh Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje je přístupný veřejnosti v úředních hodinách v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18, odbor dopravy a chytrého regionu. Kontaktními osobami jsou Ing. Libor Částka, vedoucí oddělení silničního hospodářství, tel.: 595 622 121, e-mail: libor.castka@msk.cz a Ing. Natálie Dančová, referent pro silniční hospodářství, tel.: 595 622 508, e-mail: natalie.dancova@msk.cz.

Do plánu jsou zařazeny úseky v Kopřivnici:

II/480 – od okružní křižovatky Čs. Armády, Obránců míru, Záhumenní, po křižovatku Záhumenní, Nádražní, Štramberská

II/482 – od okružní křižovatky Čs. Armády, Obránců míru, Záhumenní, po křižovatku Čeaká, Obránců míru.

 

Lady Business 2016 – Darina Ermisová. O titul Lady Business Moravskoslezského kraje se letos v soutěži utkalo devatenáct žen, podnikajících například ve výrobě a designu skla, výrobě kosmetiky nebo v oboru praní, žehlení a mandlování. Vítězkou druhého ročníku krajské soutěže se stala oděvní návrhářka Darina Ermisová. Její firma, která vznikla v roce 2008, vyrábí designové kabelky a doplňky.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice