26. 5. 2023

V Lubině se buduje protipovodňová hráz. V Lubině Na Holotě začaly stavební práce. Jejich výsledkem budou dlouho očekávaná protipovodňová opatření, která zabrání pravidelnému zaplavování zdejších domů a zahrad. Projekt bude stát zhruba 12 milionů korun a hotov by měl být za půl roku. Lokalita Na Holotě bývá zaplavována při každém intenzivnějším či déle trvajícím dešti: „Pozemky v tomto území mají vysokou hladinu podzemních vod. V minulosti zde byly rybníky a potok sváděl povrchové i spodní vody. Kvůli špatné melioraci a zasypávání odvodňovacích příkopů během postupné výstavby rodinných domů však došlo k narušení odvádění vod a lokalita potřebuje protipovodňovou ochranu,“ uvedl Jiří Štěpán z odboru rozvoje města. Aby se snížilo riziko povodní, bude na místě vybudována 484 metrů dlouhá a 0,6-1,5 metrů vysoká protipovodňová hrázka se svodným příkopem a 83metrovou dešťovou kanalizací, která zachycené a nevsáknuté vody odvede do koryta řeky Lubiny, mimo zastavěné území. Předpokládané náklady projektu se pohybovaly kolem 15 milionů, ale podařilo se vysoutěžit cenu zhruba o tři miliony nižší. Většinu potřebné částky pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí.

 

Muzejní a galerijní noc v TOKIVO  Kopřivnice, PÁTEK  26. května 2023. Tokivo se připojuje k populárnímu projektu Muzejních a galerijních nocí v České republice. Chystáme pro vás koláž příjemných zážitků. Proběhne představení a křest speciálně namíchané směsi kávy pro naši galerii ve spolupráci se STRAKAFE. Připravujeme workshopy pro děti i dospělé nebo hudební překvapení. Ale především nabídneme všem tvůrcům možnost vystavit a prodat vlastní tvorbu v galerijním prostoru v den konání akce a po dobu jednoho týdne. TOKIVO 15:00 – 22:00.

 

Neklan – Křest nové knihy | Hukvaldy. Hukvaldský nekonformní básník, prozaik, textař, organizátor literárních a hudebních akcí, správce rozhledny Bílá hora v Kopřivnici NEKLAN představí svou v pořadí 23. knihu KOUŘOVÉ SKLO, obsahující 257 básniček a 44 povídek na 232 stranách formátu A6.  Hudebních vsuvek se zpěvem a hrou na kytaru a akordeon se zhostí knihovnice Markéta Kološová. Obecní knihovna Hukvaldy PÁTEK  26. května 2023.  18:00  Vstupné: Dobrovolné.

 

SOBOTA  27. května 2023: Štramberská desítka 2023, 42. ročník závodu,  Sokolovna 10:00

Propozice závodu zde.

 

Lidová řemesla, hrad Hukvaldy-SOBOTA  27. května 2023:10:00 – 16:00.Ukázky tradičních lidových řemesel a řemeslníků, dobový doprovodný program. Nelehký život vedli naši předkové v dobách dávných. Schopnost přežití závisela na jejich zručnosti a umu. Otcové tak učili své syny řemeslu, které rodu zajistilo živobytí a prosperitu.  Vystoupí: Růže draka, SOŠ Frýdek – Místek, Skupina dobové hudby Rabussa.

 

Mejdan za školou  Hukvaldy, SOBOTA  27. května 2023-Mejdan za školou pořádaný u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Koupaliště Hukvaldy 14:00. Na děti bude čekat spousta her, soutěží a skákací hrad!

 

NEDĚLE  28. května 2023, Svatodušní škvařenice z obří pánve  Štramberk, Národní sad 13:00  Vstupné: Dobrovolné.

Město Štramberk s podporou místních podnikatelů pořádá Svatodušní škvařenici z obří pánve.
– k tanci a poslechu zahraje kapela Příkop
– součástí akce bude také jarmark

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice