26. 6. 2019

 

Radnice v letošním roce chystá oslavy 30 let od tzv. sametové revoluce. Konají se kvůli tomu setkání s různými organizacemi, které se do projektu zapojí i s osobnostmi, které klíčové okamžiky v našem městě organizovaly. Ústředním měsícem oslav bude říjen a listopad, přesto už 1. července proběhne úvodní akce. Výstava bude k vidění ve vestibulu radnice. U příležitosti kulatého výročí navíc je v červnu vyhlášena také soutěže pro školy. Podrobné podmínky soutěží najdou zájemci na webových stránkách města a také jsou k dispozici ve školách, koncem října bude z výtvarných prací sestavena výstava.

 

Příjem návrhů do participativního rozpočtu, pro který radnice vyčlenila půl milionu korun, je prodloužen do 28. června. Návrh projektu se musí týkat města Kopřivnice nebo jeho místní části a současně musí být proveditelný pouze na pozemcích ve výlučném vlastnictví města a do uvedené výše financí. Každý návrh musí svými podpisy podpořit minimálně 10 obyvatel Kopřivnice starší 15 let. Projekty, které komise doporučí, budou prezentovány na veřejném projednání a veřejnost z nich hlasováním vybere ty, které budou v příštím roce realizovány.

 

Letní odstávka tepla a teplé vody letos proběhne na konci července. Týká se to domácností, které jsou napojeny na centrální systém zásobování provozovaný společností Teplo Kopřivnice. K přerušení dochází z důvodu letní odstávky teplárny společnosti Komterm, která bude provádět plánované opravy a revize na svém zařízení. Letos údržba proběhne od čtvrtku 25. do neděle 28. července.

 

Kopřivnická radnice hledá zájemce na pozici strážník městské policie. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 31. července a podrobné informace zájemci získají na webu města www.koprivnice.cz v sekci Radnice – Volná místa.

 

Městský úřad Kopřivnice vydal veřejnou vyhlášku o přechodné úpravě provozu na ulici 17. listopadu, v souvislosti s ukládáním plynovodu. Na základě žádosti firmy Homola, která má stavbu plynovodu na sídlišti Sever na starosti, bude omezen provoz na místní komunikaci, aby firma mohla provést překop místní komunikace pro uložení plynovodu. Provoz na ulici 17. listopadu bude omezen až do konce června.

 

Bezmála 60 lidí se sešlo 13. června v jednu hodinu po poledni u nově zrekonstruovaného objektu na ulici Francouzské, které nově nese název komunitní centrum Pětka. Ta byla slavnostně otevřena za přítomnosti zástupců všech organizací, které v ní budou poskytovat své služby. Po slavnostním přestřižení pásky se hosté vydali na prohlídku objektu, nejprve zamířili do prvního patra, kde se nachází pobočka městské knihovny, ta bude návštěvníkům plně k dispozici od 1. září letošního roku. Od stejného data bude v provozu i Mateřské centrum Klokan, které se nachází v patře naproti knihovně. Od září jednou týdně, vždy jednu hodinu, bude buď v Klokanovi či knihovně poskytovat své služby také detašované pracoviště odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Od začátku července už funguje v přízemí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád, které provozuje Armáda spásy. Vedle nich v přízemí se nachází Kopretina. Denní stacionář pro dospělé s mentálním postižením bude v běžném provozu od 1. července. V prostorách kopretiny se v průběhu dne vystřídalo nejvíce lidí a převedší zaujala místnost nazvaná snouzelen. Odpolední program nabídl v areálu centra od tří hodin kapelu Maras z Petřvaldu pod vedením Zdenka Chvostka, kapelníka a bubeníka v jedné osobě. Nechyběla taneční vystoupení, nejprve se představil taneční klub Štramberk pod vedením Pavly Jeřábkové, poté mažoretky Sunny, které trénuje Tereza Kuchyňková a formace latino dance děti a dospělí. Ty vede tanečnice mezinárodní třídy Lucie Vališová. Gábina Galiová předvedla ukázku výcviku psů, Armáda spásy nabízela polévku a návštěvníci, kteří si šli prohlédnout nové prostory a seznámit se s poskytovanými službami si mohli v tvořivých dílnách vyrobit různé dárky. Materiál organizátoři nakoupili díky finanční podpoře partnerů, z nichž generálním byla firma Brose. Díky tomu mohl být pro veřejnost připraven celá zábavný program i nakoupeny ceny do tomboly, 15 hodnotných dárků získali ti, kteří vyplnili inspirační list a dali tak podněty na realizaci různých aktivit v centru Pětka.

 

Projekt aktivní senior pokračuje na minigolfovém hřišti ve středu 26. 6. 2019 akcí Od jamky k jamce.

 

Pěvecký soubor First Smile Kopřivnice hledá pěvecko/taneční talenty od 12 do 26 let z Kopřivnice a okolí. 26. 6. Kinosál KDK 16:30.

 

Další Komentovaná prohlídka staré Kopřivnice s Ondřejem Šalkem se koná ve čtvrtek 27. 6. 2019, start je u muzea Fojtství v 16:30.

 

Štramberk zve ctitele díla Zdenka Buriana na další setkání s názvem Sidie Burka – od 28. do 30. 6.2019

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice