27. 2. 2019

Ředitelství silnic a dálnic chystá rekonstrukci kruháčů v Novém Jičíně. Mělo by se začít opravovat všech pět okružních křižovatek na hlavním průtahu městem. Ředitelství silnic a dálnic České republiky avizovalo, že by chtělo práce zahájit už ve druhé polovině března a trvat by měly měsíc. Rekonstrukce se dotkne kruhových objezdů na silnici 1/57, a také vozovky v úseku od křižovatky ulic Přemyslovců a Jeremenkova po křižovatku ulic Zborovská, K. Kryla a Máchova. Práce mají být rozděleny do dvou etap a vyžádají si úplné uzavření opravovaného úseku. Jako první by se měly uzavřít okružní křižovatky číslo 3, 4 a 5 (počítáno od obchodního centra Tabačka). Tato etapa by měla trvat asi dva týdny.

 

Mezinárodní filmový festival Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR, 10. ročník proběhne i u nás   a to 1. března v Katol. domě.

 

Kopřivnice chce i v nadcházející třetí dotační výzvě podporovat místní obyvatele, kteří v rámci kotlíkové dotace vymění starý kotel za nový. Rada města schválila poskytnutí příspěvku města každému úspěšnému žadateli o dotaci a doporučila zastupitelům uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva mezi městem Kopřivnice a Moravskoslezským krajem. V rámci 3. výzvy budou podporovány výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. až 5. emisní třídu, za nový kotel na biomasu, buď automatický, nebo s ručním přikládáním, nebo za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Navíc nová zařízení musí být zapsána v seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí pro 3. výzvu kotlíkových dotací.

Na pořízení plynového kondenzačního kotle bude možné získat maximálně 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 95 tisíc korun, na kotel na biomasu s ručním přikládáním 80 %, maximálně 100 tisíc korun, na automatický kotel na biomasu činí výše dotace 80 %, přičemž maximální výše je 120 tisíc korun, a stejně je tomu u dotace na pořízení tepelného čerpadla. Žadatel získá dalších 7 500 Kč za prioritu území, stejnou částkou přispěje Moravskoslezský kraj, a pokud schválí smlouvu s krajem zastupitelstvo, tak město Kopřivnice přispěje úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších pět tisíc korun.

 

Radnice začala s řešením problémů, které se objevily na Ringhofferově vile v parku dr. E. Beneše. Z objektu, který prošel náročnou rekonstrukcí, opadla při vydatném tání zmrzlého sněhu část omítky. Protože oprava odpadlé omítky na Ringhofferově vile si žádá ustálené klimatické podmínky, jsou práce naplánovány na jaro. V tuto chvíli byly provedeny pouze dílčí kroky. „V rámci uskutečněné kontroly poruchy bylo provedeno odstranění nesoudržných vrstev omítky atiky tak, aby nedošlo k případným dalším škodám, kontrola funkčnosti klempířských prvků a topných kabelů a odstranění nečistot ze střešních žlabů. Jakmile nám to klimatické podmínky dovolí, bude provedena oprava fasády atiky a nátěru pod schodištěm,“ potvrdil informace vedoucí odboru majetku města. V rámci následné kontroly provedení stavebních prací a také vzhledem ke skutečnosti, že radnice registruje reakce některých občanů na způsob provedení rekonstrukce vily, rozhodlo se vedení města vyvolat jednání s odborníky na výstavbu a projednat s nimi otázky, zda rekonstrukce proběhla podle projektové dokumentace a zda stavební práce probíhaly v souladu s technologickými postupy.

 

Soutěž o 2 vstupenky do kina na komponovaný pořad Den pro Tibet, v neděli 10. března 2019. Česká republika se ke kampani Vlajka pro Tibet připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. Kdy se poprvé zapojila Kopřivnice?          A/ 1997               B/ 2002                C/ 2014           Nápovědu najdete v našem archívu! Odpovědi posílejte ve tvaru vaše jméno mezera a odpověď prostřednictvím sms na telefonní číslo 774 599 474   nebo prostřednictvím formuláře na: www.ktkstudio.cz/soutez Uzávěrka je ve středu 6. března 2019 v 10:00 hod. O výhercích budeme informovat na webových stránkách KTK. Vstupenky budou připraveny k převzetí přímo v kině.

 

Klára Štěpánová a Daniel Mrázek reprezentovali české krasobruslení na Evropském olympijském festivalu mládeže v Sarajevu. Kopřivnická krasobruslařka se umístila celkově na 19. místě. Naše výprava dovezla dva kovy, zlato hokejový tým a bronz snowboardistka Marie Kreisingerová.

 

Společnost Brose CZ specializující se na mechatronické systémy pro automobilový průmysl otevřela Středisko praktické výuky. Jeho prostřednictvím tak vzdělává své budoucí zaměstnance. Studenti vybraných středních škol tak mají možnost vyzkoušet si tímto způsobem, jak bude vypadat jejich práce, jakmile se vyučí nebo vystudují. Mezi školy, které jsou zapojené do pilotního vzdělávacího projektu, patří i Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Celý odborný výcvik tak probíhá nikoli ve škole, ale ve firmě.

 

Situace na pracovním trhu navázala v lednu na mírné navýšení míry nezaměstnanosti v závěru roku 2018, což se projevilo dalším nárůstem na 3,3 procenta. Bez práce bylo přes 245.000 lidí. Meziročně ale nezaměstnanost stále klesá, loni v lednu činila 3,9 procenta. Náš kraj je stále regionem s nejvyšším podílem nezaměstnaných, ten v lednu vzrostl na 4,9 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil na 41 462, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 0,3 % na 17 170. Poměr počtu žadatelů k počtu pracovních pozic je 2,4. Největší meziměsíční nárůst nezaměstnaných osob byl zaznamenán ve v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín. V Kopřivnici je k dispozici je celkem 945 volných míst a 986 uchazečů o práci. Míra nezaměstnanosti činí 3,41. Nově se na prac. úřadu zaregistrovalo 205 lidí.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice