27. 3. 2013

 

Česká pošta v Kopřivnici je dnes z technických důvodů až do odvolání uzavřena.

 

 

Město Kopřivnice pořádá v centru města na pěší zóně ve dnech 27. – 28. 3. 2013 VELIKONOČNÍ JARMARK. Zveme rukodělné výrobce a prodejce velikonočního zboží i prodejce dalšího sortimentu spotřebního zboží, k nákupu obyvatele našeho města i okolí.

 

 

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že proběhne výluka na trati č.325 – STUDÉNKA – VEŘOVICE  (A ZPĚT), v úseku STUDÉNKA – SEDLNICE, do 29. března 2013, vždy v době od 7.23 do 17.20 hodin. Všechny vlaky jsou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

 

 

Ekologické sdružení Děti Země vyhlašuje 21. ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku 2012 a 18. ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku 2012. Formulář a informace na www.detizeme.cz/ropak  do 2. 4. 2013.

 

 

Z důvodu komplexního čištění místních komunikací a parkovišť bude v uvedených termínech dočasně zakázáno stání motorových vozidel. Vozidla, stojící v úseku zákazového dopravního značení, budou odtažena. Ve středu 27. března část ulice Kpt. Jaroše, na parkovišti u Alberta a na Štefánikově ulici od Kpt. Jaroše po tržnici „skleník“.

 

 

Město Kopřivnice nabízí občanům možnost zapojit se do elektronické aukce na nákup elektřiny a zemního plynu. Společným nákupem těchto energií mohou domácnosti ušetřit až 15 procent stávajících výdajů. Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit nákupu elektřiny, plynu, nebo obou energií najednou, se mohou hlásit od 25. března do 24. dubna na kontaktním místě ve vestibulu kopřivnické radnice. S sebou by měli přinést současné smlouvy s dodavateli soutěžených energií a také roční vyúčtování jejich spotřeby. Kontaktní místo bude otevřeno každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin. Čím více odběrných míst se do aukce zapojí, tím výhodnější ceny lze vysoutěžit! Bližší informace naleznete na internetových stránkách města.

 

 

Středa 27. 3. 2013 – od 17.00 hodin – Velký sál KDK JARNÍ KONCERT pěveckých sborů a kapel kopřivnických ZŠ, Tradiční akce našich dětí a učitelů spojená s vyhlášením výsledků KOPRSTAR 2013.

 

 

MANDALA, 27. března v 17 hodin – Kreativní dílna pro malé i velké – vyrobíme společně pejska z ponožky, materiál k dispozici.

 

 

Konspirační cyklus OTEVŘI OČI – AWAKENING na chatě Dr. Hrstky na Štramberské Trúbě uvede v pátek 29. 3. 2013 v 18:00 film ZEITGEIST: ADDENDUM ukazující zvrácený svět peněz, pravdu o tom, co stálo za světovými konflikty a ukázku fungování lepšího světa bez potřeby peněz. Po filmu probíhá volná debata. Vstupné zdarma! Více na www.stramberskatruba.cz.

 

 

VELIKONOCE NA TRÚBĚ – v pondělí  zveme na aprílovou hradní koupačku, což je jediná koupačka, při které se dobrovolně koupou holky i kluci dohromady 🙂 Vany s teplou vodou budou napuštěny na spodním nádvoří už od 11 hodin! Více na www.stramberskatruba.cz.

 

 

Radnice bude opět rozdávat kompostéry. Zájemci se mohou hlásit do 2. dubna. Téměř polovinu obsahu kontejnerů na směsný komunální odpad tvoří bioodpady, které bez přístupu vzduchu v popelnicích hnijí, zapáchají a na skládkách zbytečně zabírají místo. Město Kopřivnice se rozhodlo podpořit jejich opětovné využití a rozdá občanům další várku kompostérů. Proti neekologickému nakládání s bioodpady se kopřivnická radnice rozhodla bojovat již loni, kdy majitelům rodinných domů rozdala zhruba stovku kompostérů. „Bioodpad je jediným odpadem, který je možné přímo v domácnostech kvalitně recyklovat a přeměnit na organické hnojivo. S ohledem na zvyšování cen skládkování je kompostování bioodpadu zároveň jednou z cest, jak minimalizovat dopad na výši místních poplatků za odpady,“ přiblížila Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí hlavní důvody, proč se město do takového aktivity opětovně pouští. Kompostéry o objemu 600 litrů by měly být pořízeny z dotace Operačního programu Životní prostředí v rámci prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Pokud se radnici podaří dotaci získat, distribuce plastových nádob by mohla začít na konci léta. Se zájemci o zapůjčení bude sepsána smlouva o výpůjčce s tím, že po pěti letech přejdou kompostéry do vlastnictví vypůjčitele. Kolik kompostérů město rozdá, bude záležet především na zájmu občanů. Letos mohou o kompostér požádat nejen majitelé rodinných domů, ale také vlastníci chatek a zahrad. Kromě trvalého bydliště na území Kopřivnice, Lubiny, Mniší či Vlčovic je důležitou podmínkou také to, aby žadatel městu nic nedlužil na poplatcích za odpady. Zájemci o kompostér zdarma se mohou hlásit do 2. dubna 2013 u Lucie Kubalcové na odboru životního prostředí. Stačí zaslat své jméno, bydliště a kontaktní telefon či e-mail na adresu Město Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163, Kopřivnice 74221 nebo na e-mail lucie.kubalcova(zavináč)koprivnice.cz. Pro více informací je možné kontaktovat paní Kubalcovou na telefonním čísle 556 879 781.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice