27. 4. 2020

Přehled nákazy v Moravskoslezském kraji k 26. 4. 2020

Ke dni 26. 4. 2020 je v ORP Kopřivnice 20 potvrzených případů pozitivně testovaných na COVID-19. Potvrzených případů v našem kraji je 930, uzdravené případy 294 z toho v ORP Kopřivnice 5 osob.

Přehled, trend, věkové rozložení atd.(pdf 9.8 MB)

 

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a krizová opatření vlády z 21. – 25. 4. 2020

Mimořádné opatření – realizace Studie kolektivní imunity (pdf 239 kB)
Mimořádné opatření – vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. m. Praze (pdf 211 kB)
Zrušení mimořádného opatření ze dne 15. 4. 2020 k osobní přítomnosti žáků a studentů na vyjmenovaných druzích vzdělávání, s výjimkami (pdf 194 kB)
Zrušení mimořádného opatření ze dne 17. 4. 2020 k zákazu maloobchodního prodeje, s výjimkami (pdf 201 kB)
Zrušení mimořádných opatření ze dne 15. a 17. 4. 2020 k volnému pohyb osob na celém území ČR (pdf 203 kB)
Krizová opatření vlády SZ 72 (pdf 96 kB)

 

Postupné otevírání Kulturního domu Kopřivnice

Pro kulturní dům to znamená možnost otevření zejména Informačního centra a Městské knihovny. Svou činnost opět mohou obnovit kapely ve zkušebnách. Povolené provozy se budou otevírat postupně.

Preventivních opatření v budově KDK

 • Při pohybu v KDK mějte povinnou ochranu horních cest dýchacích.
 • Při vstupu do budovy použijte dezinfekci rukou, která je ve vestibulu k dispozici.
 • Do prostor Informačního centra vstupujte jednotlivě
 • Při čekání ve vestibulu dodržujte dvoumetrové odstupy.

Informační centrum Kopřivnice

 1. dubna – 30. dubna 2020
 • Pouze za účelem vrácení vstupenek u zrušených představení, resp. pro ty, kterým nebude vyhovovat náhradní termín dané akce. Informace o představeních v příloze Akce KDK.
 • Vracení vstupenek bude probíhat v provozní době 8:00–12:00, 12:30–16:00, a to pouze po předchozí domluvě. Kontaktujte nás na čísle 774 668 001, případně e-mailem: ic@koprivnice.cz.
 • Vstup do IC bude probíhat přes vestibul KDK, kam vás pustí vrátný po zazvonění na zvonek na hlavních dveřích KDK.

Městská knihovna Kopřivnice

 1. dubna – 10. května 2020
 • Vzhledem k započatým pracím na knihovním fondu (jak v hlavní knihovně, ta také na pobočkách), které v tuto chvíli nelze přerušit, bude knihovna uzavřena.

od 11. května

 • Provozní doba PO, ÚT, ČT, PÁ 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
 • Pobočky knihovny zůstávají uzavřeny (Lubina, Mníší, Sever, Vlčovice, DPS)
 • Čítárna / Studovna zůstává uzavřena

Vrácení knih:

 • Knihy a časopisy budou čtenáři vracet v prostorách čítárny.

Internet a kopírovací služby:

 • Nebudou poskytovány

Časopisy

 • Výpůjčka nebude umožněna.

Vypůjčení knih

 • Zapůjčit si bude možno maximálně 5 ks knih + 10 brožur.
 • Využijte možnosti online objednávek, případně telefonických objednávek: půjčovna: mobil: +420 603 222 118, knihovna@kdk.cz
 • Registrovaní čtenáři v knihovnách místních částí si mohou půjčovat knihy v knihovně v KDK.
 • Vrácené knihy a časopisy půjdou do 48 hodinové karantény, nebude je tedy možno ihned zapůjčit.

Kino Kopřivnice

 • Zůstává uzavřené
 • Pravděpodobné datum znovu zprovoznění kina bude po 25. květnu 2020.
 • Předpokládá se již s červnovým programem.

Kulturní akce

 • Všechny kulturní akce plánované do konce června jsou zrušeny nebo přesunuty na nové termíny.
 • Přehled přesunutých akcí uvádíme v příloze Akce KDK.
 • Vstupenky u přesunutých akcí zůstávají v platnosti.
 • V případě nevyhovujícího termínu je možné vstupenky vrátit do konce června. Po tomto datu nebude možné zakoupené vstupné vrátit.
 • Vstupenky vám budou navráceny na pokladně KDK v Informačním centru. Viz Informace otevření Informačního centra Kopřivnice.
 • S obnovením programu počítáme na průběhu letních měsíců v rámci letních akcí, dle postupného uvolňování karanténních opatření.

 

Od pondělí 27. dubna 2020 bude kopřivnická pobočka Úřadu práce klientům k dispozici v běžných úředních hodinách. Zůstává ovšem omezený režim pro osobní vstup na jeho pracoviště v prostorách 3. patra objektu místní radnice. V rámci dodržení bezpečnostních opatření bude v prostorách před budovou objektu zřízena speciální telefonní linka pro potřeby klientů s uvedením kontaktů na pracovníky jednotlivých agend. V případech nutnosti osobního kontaktu, či po předchozí domluvě, budou klienti vrátným vpuštěni do vestibulu radnice, kde budou zřízena dvě improvizovaná pracoviště pro uchazeče o zaměstnání i příjemce dávek. „Nadále žádáme klienty, aby své záležitosti přednostně řešili elektronicky, telefonicky nebo poštou. Klienti dávek státní sociální podpory ve většině případů nemusejí žádat o prodloužení nároku na dávky, mají výplatu dávek garantovánu mimořádnými zákonnými opatřenými ve stávající výši. Ve výjimečných případech mohou být našimi pracovnicemi kontaktováni, a vždy nás mohou sami kontaktovat,“ uvedla za kopřivnickou pobočku Úřadu práce Marie Gřesová. Veškeré služby poskytuje Úřad práce v běžných úředních hodinách, které jsou zveřejněny na budově objektu.

 

Tři tradiční veřejná setkání vedení města a obyvatel místních částí Lubiny, Mniší a Vlčovic byla odležena na neurčito.  Pravidelná setkání obyvatel zmíněných místních částí města se zástupci radnice, vedoucími jednotlivých odborů a oddělení se měla původně uskutečnit v tamních sálech kulturních či katolických domů v termínu od pondělí 27. do středy 29. dubna 2020. V souvislosti s omezeními a opatřeními dodržení původně naplánovaných termínů ale možné není.  O novém datu tradičních schůzí zatím rozhodnuto nebylo. Vedení města s nimi počítá a uskutečnění například prostřednictvím internetového přenosu podle všech informací aktuální není.

 

V mateřských školách se zápisy uskuteční v květnu, konkrétně v termínu od 4. do 16. května 2020. Podmínky zápisů budou velmi podobné těm na školách základních, opět se jich nebudou moci účastnit děti. Jestliže rodiče zvolí možnost podání přihlášky poštou, je třeba ji zaslat na adresu Mateřské školy Krátké. V případě osobní návštěvy je opět nutné telefonické objednání rodiče tak, aby se předešlo větší koncentraci lidí v prostoru školky. Více informací k zápisům najdou zájemci na webových stránkách města Kopřivnice www.koprivnice.cz.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice